SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Povolená 2+3písmenná slova

Partie 2010

Pranostiky 2010

Partie 2009

Pranostiky 2009

Partie 2008

Pranostiky 2008

Partie 2007

Pranostiky 2007

Partie 2006

Pranostiky 2006

Pranostiky 2005


TOPlist

odkud přišli návštěvníci stránky od 14. 1. 2009
free counters

 

KŘÍŽOVKA A HÁDANKA

V roce 2011 došlo v časopisu Křížovka a hádanka ve scrabblových soutěžích k několika změnám. Novým vedoucím těchto soutěží se stal Slavoj Šilar. V zadání úloh byly pranostiky nahrazeny citáty, v partiích došlo ke změně počtu zásobníků a kol jednotlivých partií a nově přibyly samostatné jednokolové soutěže.   

************

Níže uvedené informace o scrabblových soutěžích byly platné do konce roku 2010

   V časopisu Křížovka a hádanka probíhají dvě scrabblové soutěže. V lichých číslech to jsou scrabblové úlohy; v sudých číslech se hrají partie opisovaného scrabblu. Pro obě soutěže platí základní pravidla scrabblu a pravidla přípustnosti slov České asociace scrabble (ČAS) ve variantě plus. Pro ověřování platnosti slov jsou stanoveny povolené slovníky.

   Řešení obou scrabblových soutěží z časopisu můžete posílat mailem na adresu: scrabble@atlas.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Chládek, Štiřín LDS 2, 251 68 Kamenice, nejpozději v termínu uvedeném v časopisu - rozhodující je datum razítka nebo mailu. Případné reklamace či opis nedoručeného řešení posílejte nejpozději s řešením nejbližšího kola soutěže od otištění výsledků, ke kterým budete reklamaci vznášet.

   Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria. V případě, že nejlepší řešení kola bude spadat do kategorie „zachráněná“, bude výherce vylosován ze všech bezchybných řešení!

   V úloze má soutěžící má za úkol odehrát "speciální partii". Ne však proti soupeři, ale zápolí sám se sebou, se svými kombinačními schopnostmi a trpělivostí. Je zadaný text, pranostika, který musí poskládat na desku a získat co možná nejvíce bodů.
Pomocná kritéria (řešení bez chyby - varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky) - menší počet položených „hracích kamenů“ (písmen) - menší počet tahů - položené slovo (případně druhé, třetí…atd.) s větší bodovou hodnotou - los).

   V partii má soutěžící za úkol sestavit ze zadaných písmen platná slova a poskládat je na desku. V každém čísle je několik zásobníků a jednotlivé partie  budou nějakým způsobem dohrány. Do dalšího kola se na desku položí vždy nejlepší řešení doručené do stanoveného termínu a na něj se musí navázat. Každému se započítají body za ta slova, na která přišel sám.
Pomocná kritéria (řešení bez chyby - varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky) - menší počet položených „hracích kamenů“ (písmen) - položené slovo (případně druhé, třetí…atd.) s větší bodovou hodnotou - los).

   U obou soutěží doporučuji před odesláním si podle zapsaného řešení přehrát tahy. Zbráníte tak zbytečným chybám. Každá chyba totiž znamená ztrátu a "přesun" do zachráněných řešení (pokud to je možné).

Upozornění: existují dvě verze hrací desky pro scrabble. V KaH se hraje na desce, která je v zadání u jednotlivých kol! Je to původní značení. K jeho ponechání mne vedly tyto důvody:
V KaH se začalo hrát, když byla v prodeji jen jedna verze desky; za to, že to výrobce později změnil, nemůžeme
. Navíc si ji mnozí soutěžící takto vyrobili (pro někoho mohla být ta tisícikoruna za hru značný zásah do peněženky), a teď by si je museli přelepovat; holt si je přelepí ti, kteří se do soutěží v KaH zapojili později… Navíc to při řešení pranostik nemá žádný vliv. Když si to doma někdo skládá na nové desce, a pošle souřadnice nové desky, řešení si bez problémů přehraji také na staré desce, jen ho budu mít pootočené. Problém však může nastat při rozehrané partii, když si někdo rozehranou partii poskládá podle obrázku, a ne podle souřadnic. Na to si musíte dát pozor.