SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2011

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

Finále

TOPlist


  free counters
Free counters

KaH č. 10/2011 - 3. kolo
(uzávěrka: 8. června 2011 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

  V tomto kole začíná na prázdné hrací desce druhá letošní partie. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete 8 tahů. Do zásobníku pro 1, 3 a 7 tah si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení. Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9 nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději 8.června 2011 (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova –pokládá-li se vodorovně, začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P       ??       2P     3S 8
9     2P       2P   2P       2P     9
10   3P       3P       3P       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 3. kolo:

1.

??

??

??

??

??

??

??


2.

Á2

C2

Ě3

I1

K1

V1

Z2


3.

??

??

??

??

??

??

??


4.

D1

Ě3

Í2

L1

Ř4

U2

U2


5.

E1

I1

N1

N1

O1

S1

V1


6.

E1

H2

O1

T1

Ů4

Ú5

Y4


7.

??

??

??

??

??

??

??


8.

A1

DI

I1

J2

M2

Ó7

T1

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Po náročné dohrávce 1. partie, v níž došlo k mnoha chybám, dopadlo 3.kolo velmi úspěšně. Přišlo mi mnoho pěkných řešení a byli jste téměř bezchybní. Několik chyb se přesto vyskytlo (chybná pozice, překlep, neuvedené zásobníky, neoznačen žolík, použita neplatná slova (FÁČOVATI, GÓ a MÓDĚJÍ) a dvě řešení přišla po termínu). Jediný kdo překonal hranici 1000 bodů je Jaroslav BURDA, který získává výhru 200 Kč. Byl jedním z pěti soutěžících, kteří položili sedmadvacetinásobek, a získal 1011 bodů. Nejvíce bodovaná slova: PROGRESIVNĚJŠÍM, ZRAMPOUCHOVAŤME, NEPŘEKLEPNUTÝCH, DENACIFOVANÝM a NEVZDĚLANOSTECH.

Oprava průběžného pořadí po 2.kole: 2027 Zavrtálek M.; 1455 Čenovský J.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

1011 Burda J.; 981 Stiborová D.; 973 Spáčil J.; 930 Dynybyl J.; 929 Žižka J.; 919 Zavrtálek M.; 914 Bystron E.; 912 Uher J. (! – zásobníky); 911 Vacek V.; 907 Sochová M.; 895 Bartoš F., Rusá D. (ošidila se); 888 Járová J.; 851 Pilbauerová M.; 833 Malina Z.; 826 Vondrušková E., Žilková H.; 820 Novák J.; 797 Novotný Z. (! – termín); 795 Hanák I., Kolář E.; 763 Nejdlová E.; 760 Švarc P.; 709 Rothová P.; 691 Jílek M.; 687 Titz V.; 684 Eliášová M. (! – pozice, překlep); 683 Brož V. (! – slovo); 681 Motyčková M.M.; 668 Venclová D. (! – pozice); 656 Vaňousková M. (! – pozice, ošidila se); 653 Nejdl M. (!- slovo); 646 Zedník P.; 543 Čenovský J. (! – pozice); 539 Žebrová P. (! – termín, žolík, ošidila se); 511 Jozová M.; 504 Šustr M.; 491 Mlsová J. (! – pozice); 431 Kala L.; 171 Nejdlová L. (překlep, slovo).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. F?XNÍHO F[I]XNÍHO 8 G 96 96
2. ÁCĚIKVZ KÁ (+ OK) 9 M 7 103
3. VN?JŠÍA VN[Ě]JŠÍ (+ KÁV) O 9 16 119
4. DĚÍLŘUU DĚ (+ DOK) 7 M 9 128
5. EINNOSV ES (+ DĚS) O 6 7 135
6. EHOTŮÚY TEXŮ I 6 21 156
7. PROGRIM PROGRESIVN[Ě]JŠÍM O 1 833 989
8. ADIJMÓT MÓDO 3 L 22 1011

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     P1 1
2   2S       3P       3P       2S R1 2
3     2S       2P   2P     M2 Ó7 D1 O1 3
4 2P     2S       2P       2S     G5 4
5         2S           2S       R1 5
6   3P       3P     T1 3P       3P E1 6
7     2P       2P   E1       D1 Ě3 S1 7
8 3S     2P     F5 I0 X10 N1 Í2 H2 O1   I1 8
9     2P       2P   Ů4       K1 Á? V1 9
10   3P       3P       3P       3P N1 10
11         2S           2S       Ě0 11
12 2P     2S       2P       2S     J2 12
13     2S       2P   2P       2S   Š4 13
14   2S       3P       3P       2S Í2 14
15 3S     2P       3S       2P     M2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 3. KOLE

3760 Burda J. (1); 3746 Rusá D. (1); 3540 Bystron E.; 3536 Malina Z.; 3453 Uher J. (1); 3441 Žižka J.; 3437 Spáčil J.; 3385 Járová J.; 3324 Stiborová D. (1); 3182 Vondrušková E.; 3166 Švarc P.; 3077 Hanák I.; 3042 Sochová M.; 3014 Vacek V. (2); 2946 Zavrtálek M. (1); 2889 Dynybyl J. (1); 2874 Bartoš F.; 2820 Pilbauerová M.; 2742 Kolář E.; 2705 Novák J.; 2671 Eliášová M. (3); 2657 Titz V.; 2614 Zedník P.; 2554 Rothová P.; 2477 Nejdl M. (1); 2418 Vaňousková M. (2); 2377 Žilková H.; 2352 Nejdlová E. (1); 2044 Brož V. (2); 2018 Žebrová P. (2); 1998 Čenovský J. (2); 1981 Šustr M. (1); 1914 Levíček V. (2); 1781 Karlec L. (1); 1636 Sýkora J. (1); 1582 Vaněk M.; 1543 Mlsová J. (2); 1537 Venclová D. (2); 1508 Novotný Z. (2); 1496 Jozová M. (2); 1467 Nejdlová L. (1); 1338 Motyčková M.M. (1); 1279 Kala L.; 1112 Rybář P. (1); 792 Lehká J. (1); 717 Hrbáčová M. (2); 691 Jílek M.; 586 Stehlík F.