SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2011

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

Finále

TOPlist


  free counters

KaH č. 14/2011 - 4. kolo
(uzávěrka: 3. srpna 2011 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole dohrajete druhou partii. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete 8 tahů. Do zásobníku pro 2, 3, 5 a 6 tah si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Zásobníky musíte použít v daném pořadí! Po provedení osmého tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k první partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v první partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii! K uvádění souřadnic se používá osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9 nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději 3. srpna 2011 (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova –pokládá-li se vodorovně, začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     P1 1
2   2S       3P       3P       2S R1 2
3     2S       2P   2P     M2 Ó7 D1 O1 3
4 2P     2S       2P       2S     G5 4
5         2S           2S       R1 5
6   3P       3P     T1 3P       3P E1 6
7     2P       2P   E1       D1 Ě3 S1 7
8 3S     2P     F5 I0 X10 N1 Í2 H2 O1   I1 8
9     2P       2P   Ů4       K1 Á? V1 9
10   3P       3P       3P       3P N1 10
11         2S           2S       Ě0 11
12 2P     2S       2P       2S     J2 12
13     2S       2P   2P       2S   Š4 13
14   2S       3P       3P       2S Í2 14
15 3S     2P       3S       2P     M2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 4. kolo:

1.

A1

B3

C2

L1

O1

Ř4

S1


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

??

??

??

??

??

??

??


4.

A1

C2

C2

É3

H2

J2

T1


5.

??

??

??

??

??

??

??


6.

??

??

??

??

??

??

??


7.

E1

I1

I1

P1

Ř4

U2

Z2


8.

D1

EI

Í2

K1

Ť7

Ú5

Ž4

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

V partii, kde bodový rozdíl mezi soutěžícími činil téměř 1400 bodů, porazil Erik BYSTRON, který získal 1790 bodů (výhra 200 Kč) o jediný bod Jana ŽIŽKU, vítěze 2. partie (výhra 300 Kč). Dohrávka partie byla opět velice náročná. Pokračování partie po 8. tahu (výměna a doplňování písmen) proběhlo tentokrát celkem v pořádku, ale mnoho se chybovalo ve volitelných zásobnících. I tyto zásobníky se po odehrání tahu odkládají, nedoplňují! Všem soutěžícím, kteří zapsali do zásobníků nepovolená písmena a nepoužili je, jsem partii zachránil, vyhodnotil jsem to jako překlep. Další chyby: špatné počítání bodů, chybné pozice, chyby v zásobnících i v zápise. V jedné partii bylo použito více písmen a také byla použita neplatná slova SBOŘÍ a VYČNĚ. Opět jeden soutěžící doplatil na neúplné zadání.

Použitá slova o patnácti písmenech: 5 x ŠESTIPOSCHOĎOVÝ; 2 x OBŠŤASTŇOVATELÉ, SHROMAŽĎOVACÍCH; 1 x ČTYŘPOSCHOĎOVÝM, NEOPRAVITELNÝMI, NEPROŠŤUCHNOUTI, NEPŘEDŘÍKÁVANÝMI, NEPŘEDSTÍRANÝCH, NEPŘESVĚDČIVÝCH, NEPŘEŠLÁPNUTÝCH, NEPŘIHÁČKOVANÝM, NEŠŤASTNÍKOVÝMI, NEVYPROŠŤOVACÍM, OBŠŤASTŇOVÁNÍM, POSLOVANŠTĚLÝMI, PROSTŘEDNICTVÍM, PŘEDČIŠŤOVACÍMU, PŘIVLASTŇOVACÍM VÝSTŘEDNÍKOVÝCH

Reklamace 3 kolo: 907 Levíček.; 883 Malina.; opraveno.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

1790 Bystron E.; 1789 Žižka J.; 1752 Uher J.; 1728 Stiborová D. (! – překlep, zásobník); 1636 Spáčil J.; 1596 Levíček V. (! – překlep, zápis, zásobník); 1537 Zavrtálek M. (ošidil se); 1514 Malina Z.; 1470 Járová J.; 1409 Pilbauerová M., Burda J. (! – body, zadání); 1402 Rusá D.; 1391 Dynybyl J. (! – překlep); 1364 Vondrušková E.; 1349 Švarc P.; 1332 Vaňousková M. (! – body, pozice, překlep); 1327 Hanák I.; 1323 Vacek V. (! – body, pozice, překlep, zásobník); 1288 Nejdl M. (! zásobník, ošidil se); 1286 Zedník P.; 1282 Bartoš F. (! – body, překlep, zásobník); 1278 Motyčková M.M. (! – překlep, ošidila se); 1266 Kolář E.; 1235 Sochová M.; 1228 Novák J.; 1221 Kala L. (! – body); 1080 Titz V. (! – pozice, překlep, ošidil se); 1043 Eliášová M. (! - překlep, ošidila se); 993 Rothová P. (! – překlep); 850 Karlec L.; 809 Brož V.; 798 Vaněk M. (! – body); 749 Nejdlová E.; 628 Čenovský J. (! – pozice, ošidil se); 609 Jílek M. (! – zásobník); 582 Mlsová J. (! – písmena, pozice, zásobník); 569 Šustr M.; 445 Venclová D. (! – slova, zásobník).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ABCLOŘS SOF G 6 8 8
2. OPLATKY OPLATKY (+ SOFY) 9 A 72 80
3. ĎOBNUÝM ĎOBNUTÝM E 4 138 218
4. ACCÉHJT M 2 9 227
5. ZAČERNI ZAČERNIL C 2 76 303
6. LOSUSVY LA 3 B 3 308
7. EIIPŘUZ LAP 3 B 3 308
8. DEÍKŤÚŽ L 3 8 316
9. DŤÚŽBEK BEZ (+ EL) 2 A 16 332
10. DŤÚŽINK KEL B 1 3 335
11. DŤÚŽINU LAPU (+ UĎOBNUTÝM) 3 B 29 364
12. DŤÚŽCNI IN (+ UĎOBNUTÝMI) 12 E 27 391
13. DŤÚŽCAĚ ÚŽIN 12 C 22 413
14. DŤCALVĚ ÚŽINĚ 12 C 14 427
15. DŤCALVE ÚD C 12 12 439
16. ŤCALVEA CÚD C 11 8 447
17. ŤALVEAV LVA (+ CÚDA) 14 A 15 462
18. ŤEAVSÝA SÝR 6 A 14 476
19. ŤEAVAOT EL A 13 2 478
20. ŤAVAOTT OV A 9 2 480
21. ŤAAOTTÉ OVA A 9 3 483
22. ŤAOTTÉŠ AS A 5 2 485
23. ŤOTTÉŠŇ OBŠŤASTŇOVATELÉ (+ OK; + ŠLAPU) A 1 1172 1657
24. SYŘHŘCH HŘÍCH K 6 12 1669
25. SYŘVZCI SYŘ (+ HŘÍCHY) 11 J 42 1711
26. VZCIUÉÁ SÁT 6 G 4 1715
27. VZCIUÉ VÉ (+ PÉ) 10 A 20 1735
28. VZCIU 14 N 6 1741
29. ZCIU CIZ (+ ZVÍ) M 12 15 1756
30. U PU (+ ČUĎ) D 3 34 1790

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 O1 K1   2P       3S       2P     P1 1
2 B3 E1 Z2     3P       3P     J2 2S R1 2
3 Š4 L1 A1 P1 U2   2P   2P     M2 Ó7 D1 O1 3
4 Ť7   Č4 U2 Ď8     2P       Í2     G5 4
5 A1   E1   O1           2S       R1 5
6 S1 Ý4 R1   B3 3P S1 Á2 T1 3P H2     3P E1 6
7 T1   N1   N   O1   E1   Ř4   D1 Ě3 S1 7
8 Ň6   I1 2P U2   F5 I0 X10 N1 Í2 H2 O1   I1 8
9 O1 P1 L1 A1 T1 K1 Y2   Ů4   C2   K1 Á? V1 9
10 V1 É3     Ý4 3P       3P H2     3P N1 10
11 A1   C2   M2         S1 Y2 Ř4     Ě0 11
12 T1   Ú1 Ž4 I1 N1 Ě3 2P       2S C2   J2 12
13 E1   D1       2P   2P       I1   Š4 13
14 L1 V1 A1     3P       3P     Z2 V1 Í2 14
15 É3     2P       3S       2P     M2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ 2. PARTIE 

2909 Žižka J. (0/191); 2900 Stiborová D. (1/191); 2895 Bystron E. (0/191); 2855 UherJ. (1/191); 2800 Spáčil J. (0/191); 2647 Zavrtálek M. (0/191); 2588 Malina Z. (0/191); 2549 Járová J. (0/191); 2512 Dynybyl J. (1/191); 2488 Rusá D. (0/191); 2482 Levíček V. (1/-21); 2451 Pilbauerová M. (0/191); 2395 Burda J. (1/-25); 2381 Vondrušková E. (0/191); 2368 Bartoš F. (1/191); 2333 Sochová M. (0/191); 2313 Hanák I. (0/191); 2300 Švarc P. (0/191); 2252 Kolář E. (0/191); 2239 Novák J. (0/191); 2216 Vacek V. (1/-18); 2179 Vaňousková M. (2/191); 2150 Motyčková M.M. (1/191); 2132 Nejdl M. (2/191); 2123 Zedník P. (0/191); 1958 Titz V. (0/191); 1918 Eliášová M. (2/191); 1893 Rothová P. (1/191); 1703 Nejdlová E. (0/191); 1642 Kala L. (0/-10); 1467 Brož V. (1/-25); 1362 Čenovský J. (2/191); 1266 Jílek M. (1/-34); 1069 Venclová D. (2/-44); 1068 Šustr M. (0/-5); 1064 Mlsová J. (2/-9); 1041 Karlec L. (0/191); 989 Vaněk M. (1/-191).

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 3. KOLE

5521 Bystron E.; 5421 Žižka J.; 5396 Uher J. (1); 5339 Rusá D. (1); 5291 Malina Z.; 5264 Spáčil J.; 5243 Stiborová D. (2); 5144 Burda J. (2); 5046 Járová J.; 4737 Vondrušková E.; 4706 Švarc P.; 4674 Zavrtálek M. (1); 4595 Hanák I.; 4471 Dynybyl J. (2); 4468 Sochová M.; 4420 Pilbauerová M.; 4396 Levíček V. (3); 4319 Vacek V. (3); 4199 Kolář E.; 4156 Bartoš F. (1); 4124 Novák J.; 4091 Zedník P.; 3956 Nejdl M. (2); 3941 Vaňousková M. (3); 3928 Titz V. (1); 3905 Eliášová M. (4); 3738 Rothová P. (1); 3292 Nejdlová E. (1); 2828 Brož V. (2); 2822 Karlec L. (1); 2817 Čenovský J. (3); 2807 Motyčková M.M. (2); 2571 Vaněk M. (1); 2545 Šustr M. (1); 2490 Kala L. (1); 2377 Žilková H.; 2116 Mlsová J. (3); 2018 Žebrová P. (2); 1938 Venclová D. (3); 1636 Sýkora J. (1); 1508 Novotný Z. (2); 1496 Jozová M. (2); 1467 Nejdlová L. (1); 1266 Jílek M. (1); 1112 Rybář P. (1); 792 Lehká J. (1); 717 Hrbáčová M. (2); 586 Stehlík F.