SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2011

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

Finále

TOPlist


free counters

ZVONÍC

KaH č. 24/2011 - 6. kolo
(uzávěrka: 21. prosince 2011 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole končí celoroční soutěž v opisovaném scrabblu, odehrajeme druhé kolo třetí partie. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria. Za jednotlivá kola se body sčítají. Celkovým vítězem se stane ten, kdo jich v průběhu roku získá nejvíce. Výhru 300 Kč. získá také vítěz každé dohrané partie. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Po posledním 6. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2012. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

V tomto kole dohrajete třetí partii. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete 8 tahů. Do zásobníku pro 1, 3, 4 a 5 tah si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka ! Zásobníky musíte použít v daném pořadí ! Po provedení osmého tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k první partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v první partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii! K uvádění souřadnic se používá osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9 nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději 21. prosince 2011 (rozhodující je datum razítka či mailu).  Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       Č4     A1 1
2   2S       3P       3P   P1   2S N1 2
3     2S       2P   2P   V1 Ě3 Z2 M2 E1 3
4 2P     2S       2P       T1     X10 4
5         2S           U2       N1 5
6   3P       3P   Z2 B3 O1 Ž4 Ň6 U2 J2 Í2 6
7     2P       2P V1 2P   Í2   2P   H2 7
8 3S     2P       O1     R1 2P     O1 8
9     2P       2P N1 2P   Á2   2P     9
10   3P       3P       3P N1     3P   10
11         2S           O1         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 6. kolo:

1.

??

??

??

??

??

??

??


2.

C2

Ď8

I1

Í2

O1

Š4

Ý4


3.

??

??

??

??

??

??

??


4.

??

??

??

??

??

??

??


5.

??

??

??

??

??

??

??


6.

B3

C2

D1

H2

I1

S1

T1


7.

E1

É3

K1

M2

O1

Ó7

S1


8.

A1

Á2

J2

Ř4

V1

?0

?0

 

ZPRÁVA O 6. KOLE

V tomto kole s vysokým bodovým náskokem zaútočila na prvenství Dana STIBOROVÁ, získala 1893 bodů. Na celkové vítězství jí to ještě nestačilo, ale obdrží 200 Kč za vítězství v šestém kole a 300 Kč za výhru v třetí partii. V obtížné dohrávce se zase více chybovalo. Tři soutěžící nepoložili všechna písmena, při dohrávce se dohrávají, jak z volitelných, tak ze zadaných zásobníků, tak ze „sáčku“, (body za tyto písmena 83 +body za písmena z neplatných slov 17) získali všichni, kteří dohráli beze zbytku písmen.

Opět se vyskytly chyby v zásobnících, (neproběhla výměna, více i méně písmen a písmena jež nebyla k dispozici), jedna soutěžící doplatila na neúplné zadání. Další chyby: napočítání více bodů, špatná pozice, překlep a chybné zápisy. Také byla použita neplatná slova PICH a UŘEHTANÝ.

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

1893 Stiborová D.; 1775 Žižka J.; 1745 Burda J.; 1727 Sochová M.; 1715 Švarc P.; 1677 Rusá D.; 1645 Spáčil J.; 1597 Járová J.; 1584 Bystron E.; 1579 Levíček V. (! – zásobník); 1569 Pilbauerová M.; 1534 Motyčková M.M. (překlep, ošidila se); 1509 Bartoš F. (ošidil se); 1502 Vacek V. (! – body, zásobníky); 1501 Zavrtálek M.; 1447,Hanák I.; 1440 Uher J. (! – pozice); 1293 Novotný Z. (! – termín, zásobníky); 1254 Novák J.; 1235 Kolář E.; 1181 Dynybyl J. (! – body, pozice, zásobníky); 1134 Eliášová M. (! – překlep, zásobníky); 1126 Vondrušková E. (! – zápis); 1041 Titz V. (! – pozice, ošidil se); 1028 Rothová P.; 901 Nejdl M. (! – zápis); 864 Zedník P. (! – slovo, pozice); 847 Nejdlová E.; 818 Vacek J.; 800 Vaňousková M. (! – slovo, zadání, zásobník); 709 Brož V.; 706 Mlsová J. (! – zásobník, ošidila se); 659 Šustr M. (! – pozice); 545 Jílek M.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. RAAACDE ÁR 9 K 3 3
2. CĎIÍOŠÝ ZVONÍ H 6 7 10
3. ŠEEÉĚFG ŠÁR 9 J 7 17
4. VYÚSTIL VYÚSTIL (+ ŠÁRY) M 8 89 106
5. DHIKKLL ÚD 10 M 8 114
6. BCDHIST ZVONÍC H 6 9 123
7. EÉKMOÓS VYÚSTILO M 8 13 136
8. AÁJŘV?? OV 15 M 2 138
9. AÁJŘN?? výměna (ÁJŘ? za HEKÝ)   0 138
10. AHEKÝN? HEKANÝC[H] 11 B 74 212
11. ULECTÁM ULECHTÁM B 7 84 296
12. MGRÓFKA MU 7 A 4 300
13. GRÓFKAI GRÓFKAMI (+ IL) A 1 308 608
14. ASYPOES NA F 11 2 610
15. SYPOESA NASYP F 11 10 620
16. OESADIC PO 15 F 2 622
17. ESADICH ES (+ ULECHTÁME) 15 B 16 638
18. ADICHŠT [H]AD I 11 3 641
19. ICHŠTIS [H]ADI I 11 3 644
20. CHŠTIS? CH (+ [H]ADIC) 15 I 9 653
21. ŠTIS?ĎÝ ŠESTIPOSCH[O]ĎOVÝ 15 A 1076 1729
22. PŘEDĚLŮ PŘEDĚLŮ (+ MUL; + ILŮ) C 2 94 1823
23. ŘKBÉŤÉJ 4 C 10 1833
24. KBÉŤÉJ 13 A 3 1848
25. BÉŤÉJ KÁB 13 A 12 1848
26. ÉŤÉJ 2 C 4 1852
27. ŤÉJ ŤÉ (+ ŤÉ) 1 D 34 1886
28. J OJ (+ JÍ) J 6 7 1893

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 G5     Ť7 É3     3S       Č4     A1 1
2 R1 2S P1 É2   3P       3P   P1   2S N1 2
3 Ó7   Ř4       2P   2P   V1 Ě3 Z2 M2 E1 3
4 F5   E1 Ř4       2P       T1     X10 4
5 K1   D1   2S           U2       N1 5
6 A1 3P Ě3     3P   Z2 B3 O1 Ž4 Ň6 U2 J2 Í2 6
7 M2 U2 L1       2P V1 2P J2 Í2   2P   H2 7
8 I1 L1 Ů4 2P       O1     R1 2P V1   O1 8
9   E1 2P       2P N1 2P Š4 Á2 R1 Y2     9
10   C2       3P   Í2   3P N1   Ú5 D1   10
11   H2 E1 K1 A1 N1 Ý4 C2 H0   O1   S1     11
12 2P T1   2S   A1   2P A1     2S T1   2P 12
13 K1 Á1 B3     S1 2P   D1       I1     13
14   M1       Y2     I1 3P     L1 2S   14
15 Š4 E1 S1 T1 I1 P1 O1 S1 C2 H2 O0 Ď8 O1 V1 Ý4 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ 3. PARTIE

2328 Stiborová D. (0/100); 2300 Žižka J. (0/100); 2177 Burda J. (0/100); 2147 Sochová M. (0/100); 2136 Rusá D. (1/100); 2095 Pilbauerová M. (0/100); 2094 Švarc P. (0/100); 2064 Járová J. (0/100); 2047 Spáčil J. (0/100); 2027 Bystron E. (0/100); 2021 Levíček V. (1/-23); 1962 Zavrtálek M. (0/100); 1923 Vacek V. (2/100); 1900 Motyčková M.M. (1/100); 1884 Uher J. (1/100); 1874 Hanák I. (0/100); 1873 Bartoš F. (1/100); 1667 Novotný Z. (2/100); 1664 Kolář E. (0/100); 1632 Novák J. (0/100); 1585 Dynybyl J. (1/100); 1547 Vondrušková E. (1/100); 1504 Eliášová M. (2/100); 1470 Titz V. (1/100); 1385 Rothová P. (0/100); 1289 Nejdl M. (1/100); 1222 Nejdlová E. (0/100); 1160 Zedník P. (1/-14); 1104 Vaňousková M. (1/-3); 1038 Mlsová J. (0/100); 970 Šustr M. (2/100); 962 Brož V. (0/-29); 918 Vacek J. (0/0); 793 Jílek M. (0/-31); 315 Karlec L. (0/0).

 

KONEČNÉ POŘADÍ SOUTĚŽE

7721 Žižka J.; 7571 Stiborová D. (2); 7548 Bystron E.; 7475 Rusá D. (2); 7321 Burda J. (2); 7311 Spáčil J.; 7280 Uher J. (2); 7110 Járová J.; 6800 Švarc P.; 6636 Zavrtálek M. (1); 6615 Sochová M.; 6515 Pilbauerová M.; 6469 Hanák I.; 6417 Levíček V. (4); 6284 Vondrušková E. (1); 6242 Vacek V. (5); 6056 Dynybyl J. (3); 6029 Bartoš F. (2); 5863 Kolář E.; 5756 Novák J. (1); 5409 Eliášová M. (6); 5398 Titz V. (2); 5291 Malina Z.; 5251 Zedník P. (1); 5245 Nejdl M. (3); 5123 Rothová P. (1); 5045 Vaňousková M. (4); 4707 Motyčková M.M. (3); 4514 Nejdlová E. (1); 3790 Brož V. (2); 3515 Šustr M. (3); 3175 Novotný Z. (4); 3154 Mlsová J. (4); 3137 Karlec L. (1); 2817 Čenovský J. (3); 2571 Vaněk M. (1); 2490 Kala L. (1); 2377 Žilková H.; 2059 Jílek M. (1); 2018 Žebrová P. (2); 1938 Venclová D. (3); 1636 Sýkora J. (1); 1496 Jozová M. (2); 1467 Nejdlová L. (1); 1112 Rybář P. (1); 918 Vacek J.; 792 Lehká J. (1); 717 Hrbáčová M. (2); 586 Stehlík F.

První tři řešitelé J. Žižka, D. Stiborová a E. Bystron obdrží předplatné časopisu Panoráma křížovek na rok 2012. Z osmi bezchybných řešitelů tuto výhru dostanou J. Spáčil, J. Járová a P. Švarc. J. Žižka a E. Bystron obdrží výhru 300 Kč. Všem soutěžícím děkuji za účast a těším se na další vaše řešení v roce 2012.

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PARTIE 2011

V roce 2011 přišlo 238 řešení (79 s chybou) od 49 soutěžících. Všech 6 kol obeslalo 32 soutěžících, 9 bez jediné chyby. Bylo položeno přes 2000 různých slov.

V průběhu soutěže bylo položeno mnoho slov o délce 7 až 15 písmen:

sedmimístná slova:
ALERGIK, ARBITRŮ, AŠSKÝCH, BLAFUJÍ, BOXKALF, BRAŠNÁŘ, BULEJÍC, BÝŠŤSKÉ, BÝŠŤSKÝ, DATLECH, DIDAXÍM, ĎOBNUTÝ, DOKAPAL, DOSLÁNA, DOZNÍTE, DRACHEM, DRDŮLEK, ĎUBIČKO, EPIFYTE, FIXÍRCE, FIXNÍHO, FIXOVAT, FLANĎÁK, FRYGANO, GRAFIKU, HABAĎÚR, HEXANEM, HNACÍMA, HOŘČICE, HRAZENÝ, HŘÍMÁNÍ, CHMURNÝ, JAŘMOVÁ, KABELCE, KANÝRŮM, KANYSTR, KAPALIN, KAPSÁŘE, KOMPLEX, KOULEJÍ, KOUSALO, KOŽEŇÁK, KUTÁLET, KVAPILY, KVĚTINA, KVĚTNÝM, LADÍVÁŠ, LISTUJI, LOUPENÝ, MÁŤUŠKY, MERUŇKO, METÉRŮV, MISTRŮM, MIXZÓNO, MLÉČŇÁK, MYŠÁKŮV, NADMUTÁ, NALAĎTE, NÁROČNÝ, NASOLEN, NASTÁLO, NAVÁŘEJ, NAZVALA, NEĎOBÁM, NEJUŽŠÍ, NEMĚŇTE, NEPOŤME, NEULEJÍ, NEUMÍME, NEÚRODA, NOVACÍM, OBESTŘE, ODKOUSÁ, ODMRAZÍ, OĎOBALI, OCHUĎTE, OPLÁTKA, OPLATKY, OPRAVÁŘ, OSLAĎME, OSLAVNÁ, OSOČILO, OSTROVA, OVÁZANÉ, PEŘINOU, PÍĎALKO, PIVOVAR, PODRAZŮ, POSTARÁ, POSTAVA, POŠŤÁKA, PROŠITY, PŘEDVEĎ, PŘEPADU, PŘIBIJE, PŘÍDĚLU, PŘIZVAL, PŠTROSŮ, PUMELEM, PUSTINU, REDAKCE, REŽIZÉR, ROZSÉVÁ, ROZVAŘÍ, ŘEŠENÍM, SADAŘŮV, SČUCHNE, SKLADBA, SLABÉHO, SLAVNÉM, SPOČINU, SPOŘÍME, STÍHAČE, STŘÍVKO, SUFLÉRA, SVĚŘILY, SVIŠŤŮM, ŠKUBAVÉ, ŠŇOŘÍME, ŠŇUPNOU, ŠPINAVÝ, ŠŤASTNÝ, TICHÉMU, TLUČENÝ, ŤOPKÁCH, TUČŇÁKA, TUČŇÁKU, UČENÝCH, UKOJENÉ, ULIGŠTÍ, UMELEME, USEDLÝM, UŤAPAJÍ, UVAŘILA, VEJDĚTE, VĚŠTILY, VĚTNÝCH, VĚTNÝMI, VĚZŇOVÉ, VIŠŇOVÝ, VNÍMACÍ, VOUSATÉ, VRACÍME, VYBRANÉ, VÝCHODY, VYKAPAL, VYMÓDĚN, VÝPALNÉ, VYPASEN, VÝRONEK, VYTAVEN, VYÚSTIL, XENOFOB, XENONEM, XYLOFON, ZÁCVIKY, ZAFAXUJ, ZÁRUBNI, ZÁSUVKA, ZAVÁŘEJ, ZBOŽŇUJ, ZFINGUJ, ZLOSYNŮ, ZPĚVÁCI, ZPRACUJ, ZVONICE, ŽĎÁŘENÝ, ŽENSKOU, ŽENUŠKA,

osmimístná slova:
ABONENTI, AFIXOIDŮ, AMBRÓZIE, AMÉBÓZÁM, ANEXNÍHO, ANXIÓZNĚ, AXIÓMECH, BAFUŇÁŘŮ, BALÍKOVÉ, BALÓNECH, BALÓNKEM, BAŤOVCŮM, BAŤŮŽKÁŘ, BATŮŽKEM, BEČEVSKÉ, BĚLOŘASÝ, BĚSOVSKY, BEZOKÝCH, BILIÓNTÝ, BILIÓNŮM, BISEXUÁL, BLAFUJÍC, BLOVICKÝ, BOŘIVÉHO, BOXERSKÁ, BRAŠNÁŘI, BŘEČŤANY, BUJÓNOVÝ, BYLINKÁM, BÝŠŤSKÝM, CIRHÓZÁM, ČASOVÝMI, ČITATELÉ, ĎÁBELSKÉ, ĎÁBELSKÝ, ĎÁBELŠTÍ, ĎÁBLÍKŮV, DELFSKOU, DEPILACE, DMÝCHÁVÁ, ĎOBNUTÉM, ĎOBNUTÝM, DROŽĎOVÉ, DROŽĎOVÝ, DŘEŇOVÝM, DŘIŠŤÁLŮ, EFARMÓZA, EGOISTŮV, FAGOTOVÝ, FAKULOVÁ, FALEŠNÍK, FARMÁŘŮM, FAZOLOVÝ, FAZÓNOVÉ, FÉNIXOVÁ, FÉNIXOVI, FÉNIXOVÝ, FIBRÓZNÍ, FIBRÓZOU, FIGURANT, FIXOVATI, FLAKÓNKŮ, FLAKÓNŮM, FLANĎÁKA, FLANĎÁKU, FLANĎÁKŮ, FLEXIVNÍ, FLEXNÍCH, FLEXNÍMU, FRAGMENT, FRYGICKÝ, FUGACITY, GALAXIÍM, GEOXENŮM, GESTICKÉ, GLOXÍNIE, GLOXÍNIÍ, GLYCERÍN, GORBUŠIN, GRAFICKÝ, GRAFIČKA, GRAFIČKY, GRAFIKOU, GRAFIKŮM, GRÓFKAMI, GYROSKOP, HABAĎÚRU, HABAĎŮŘE, HABŘINÁM, HARLEKÝN, HASTROŠŮ, HEKANÝCH, HEXAGONE, HEXAMETR, HEXÓZÁCH, HLADÍVÁŠ, HRABOŠŮM, HRACHOVÁ, HRAZDAŘI, HROBAŘŮV, HŘÍBĚTEM, HŘÍŠNICE, HUŇATĚLY, CHLADIČE, CHŘESTÝŠ, CHYSTALO, CHÝŠŤSKÝ, KALFASŮM, KANONÝRE, KAPALINY, KLOFÁVAT, KLOUZAVÉ, KOLÉBALA, KOMPLEXŮ, KOMPRESE, KÓNUSOVÝ, KOPISTKO, KOULEJÍC, KRESLIČŮ, KŘESTNÍM, KŘÍDLOVÁ, KŘIŠŤÁLU, KŘIŠŤÁLŮ, KVĚTNÝMI, LASOVANÁ, LASOVÁNO, LEMUJEME, LOTYŠSKÝ, MAXIGRAF, MĚCHUŘIN, MĚŠŤÁKŮV, MINIMAXU, MLAĎOCHŮ, MLÉČŇÁKU, MLÉČŇÁKY, MRAČOUNI, MRŇAVOST, MŘÍŽKOVÁ, MŽOURATI, NABUDILI, NALÍČENÝ, NAMORŘÍŠ, NÁMOŘNÍK, NAPRÁŠIL, NÁRYSOVÉ, NÁŘAĎOVÉ, NASÁPALO, NASÁVALO, NASOLENO, NASTYDLÉ, NAVRŠITI, NAZÝVALI, NAZÝVALY, NEBLUĎME, NEČISTIT, NEFAXUJI, NEFRITŮM, NEHODOVÁ, NEOSLNIV, NEPOĎOBÁ, NEPRODÁM, NEPŘIBUĎ, NESHÝBÁŠ, NESLAĎME, NESNOŽIV, NESVINOU, NEŠATILY, NETEXTUJ, NETŘIĎME, NEUNOSIV, NEVYĎOBÁ, NEVYĎOBU, NEVYHLAĎ, NEVYKLIĎ, NEVYPUSŤ, NEVYŤATÝ, NEZAŤALY, NEZAÚŽÍM, NEZÚŽENÝ, OBALENOU, OBARVENY, OBELISKY, OBESTŘEN, OBĚŽNÍKŮ, OBCHÁZEK, OBRŮSTÁŠ, OBŘEZANÉ, OČIŠŤUJÍ, ODKOUSÁM, ODKROJIT, ODMĚŘEJI, ODPUSTIV, ODÝCHATI, OHRAZENÝ, OCHRAŇME, OKLOBANÝ, OLOUPENÝ, ONYXOVÝM, OŠKUBANÝ, OTŘEPALI, OXYBIÓZU, OXYMÓRNÍ, OXYMÓRON, OZOBANÉM, OŽEBRAČÍ, PARAFÝZY, PASTVINĚ, PÍĎALKOU, PICHLAVÉ, PIVOVARŮ, POĎOBANÍ, PODRAZŮM, PODROBÍM, PODŘÁDŮM, POHLÍDEJ, POHUBILY, POMĚĎUJE, PÓROVITÉ, POŠŤÁCKÝ, POTĚŠÍCE, POTĚŠILA, POVÁZANÉ, POVŠIMNU, POVÝŠENÝ, PRADÁVNA, PRAMIČKU, PRASKALY, PRAŠIVIN, PRAVIDEL, PROBOŘÍM, PROĎUBÁŠ, PROFITŮM, PROSETÝM, PROSUŠIT, PROVÁŽÍŠ, PROZATÍM, PRŮNIKÁŘ, PŘEČISTÍ, PŘEDĚLŮM, PŘEDLOHY, PŘEHÝBÁŠ, PŘECHLAĎ, PŘEKULEN, PŘELAĎME, PŘEMŮŽEŠ, PŘEPÓLÍŠ, PŘERŮSTÁ, PŘERUŠEN, PŘESKOKŮ, PŘESUŠIT, PŘIBRZDI, PŘIČESÁŠ, PŘIČUĎTE, PŘIDAVAČ, PŘIHOĎME, PŘIKÁZAL, PŘÍKLADY, PŘIKULEN, PŘIKÝVNE, PŘILEPEN, PŘIMAZÁN, PŘIMETLY, PŘISPĚLO, PŘISUĎTE, PŘIVADĚČ, PŘIVAŇME, PŮJĎAČKY, RELAXUJÍ, REŽIZÉRU, ROŠŤÁCKÝ, ROZĎOBÁN, ROZHODÍŠ, ROZSÉVÁN, ROZŤATÉM, ROZVAŘÍM, RYBINOVÝ, RÝPNUTÝM, ŘEČIŠTĚM, ŘEDITELÉ, ŘEŠÍVÁME, ŘÍZNUTÝM, SACHARID, SATYRKŮM, SAXOFONU, SIGNATUR, SKIFAŘŮV, SKŘÍŇKÁM, SKŘÍŇKOU, SKŘIVANŮ, SKUTÁLET, SLAĎÁČKŮ, SOUSTŘEĎ, SPLŇOVAT, STÉBLOVÁ, STLUČENÝ, STOČENÝM, STRHÁVAL, STŘEDISK, STYLISTO, STYXSKÝM, SUFIXOVÁ, SUFIXOVÝ, SYNAXÁŘŮ, ŠAFÁŘSKÝ, ŠKOBRTÁM, ŠKVAŘIVÁ, ŠLECHTĚN, ŠŇOŘÍVAT, ŠPARGLŮM, ŠPIÓNSKÝ, ŠŤASTNÝM, ŠŤAVNATÉ, ŠŤAVNÝMI, ŠTĚŇÁTKY, ŠŤOURALŮ, ŠŤOVÍČKŮ, ŠŤOVÍKEM, TARIFECH, TAXIKÁŘI, TESKLIVÉ, TĚSNOPIS, TICHOSTI, TROMBÓZO, TROUPOVA, TŘEŠŇOVÝ, TŘEŠŤSKÝ, TŘEŠŤŠTÍ, TŘÍĎASŮV, TŘÍSKÁNO, TŘÍŠŤKÁM, ŤULPASŮM, TUZEXOVÉ, TUZEXOVÝ, ÚBĚŽNÍKŮ, UČILIŠTĚ, UČITELŮM, UĎOBANÝM, UDROBENI, UDROLENY, ÚDRŽBÁŘŮ, ÚDRŽBOVÍ, UKLOUZNI, UKOJENÉM, ULECHTÁM, UMASTILI, UMÍLEJME, UMÝVAČKY, ÚPADKOVÉ, URAŽENÉM, ÚPLAVICE, UPRAVENÉ, URAŽENÉM, USEDLÉHO, USEDLÝMI, USPĚCHÁŠ, ÚSPĚŠNOU, ÚSPĚŠNÝM, USPOŘÍME, ÚSTECKÝM, USTRAŠEN, ÚSTŘIŽKŮ, UŠLAPALY, UTMELÍME, UTRACENO, ÚVRAŤOVÝ, ÚŽASNÝCH, VAGÓNKŮM, VALDICKÉ, VĚŠTECKÝ, VĚZNICKÁ, VÍDEŇSKÁ, VIŠŇÁKŮM, VIŠŇOVCE, VOŇAVÝCH, VŘAĎUJEŠ, VŘEŠŤANŮ, VÚSŤUJME, VYBĚLENÍ, VYBÍRANÝ, VYBÍZIVĚ, VYBOXUJE, VYBROĎTE, VÝBUCHEM, VYBUCHLÝ, VYČESATI, VÝHLEDŮM, VYCHODÍŠ, VYKAPALI, VYKAPALO, VYLÉVÁNA, VÝLUHOVÉ, VYMĚŘENÝ, VYMÓDĚNA, VYMÓDĚNÝ, VYMÓDITI, VYMYŠLEN, VÝPALNÉM, VYPASENÝ, VYPLÉTÁM, VYPŘEĎME, VYPUSTIV, VYRÁŽENÝ, VYŘAĎUJÍ, VYŘAZENÝ, VÝSMĚŠKŮ, VYSNĚNÝM, VÝSTŘIHŮ, VÝSYPKÁM, VYŠŇOŘÍŠ, VYŠŇOŘIT, VYŠŤÁRÁŠ, VYTAVENÝ, VYTĚŽENÝ, VYÚSTILO, VYÚSTITI, VYŽĎÁŘIL, VYŽĎÁŘÍŠ, VYŽĎÁŘIT, XENOFOBA, XENOFOBE, XENOTEST, XYLOFONU, ZABOUŘIL, ZAČÁTKŮM, ZAČERNIL, ZAFAXUJI, ZAHLADÍŠ, ZAKÓDUJE, ZAKÝCHÁŠ, ZAPIKALY, ZAŘEHTÁŠ, ZASNĚNÝM, ZÁSUVKOU, ZATVRĎME, ZATYKALI, ZAVÁŘEJE, ZAVÁŘEJÍ, ZAVINULY, ZÁVODNÍK, ZAVŠIVIT, ZBIČOVAT, ZBOŽŇUJÍ, ZĎOBANÉM, ZĎUBANÝM, ZJEVOVAT, ZKOUMAVÁ, ZLAĎUJEŠ, ZPOŽĎUJE, ZPŘÍČILY, ZŘEĎOVÁN, ZTUČNĚLÉ, ZVÁLENÝM, ZVOLŇUJÍ, ŽABOMYŠÍ, ŽÁROVIŠŤ, ŽBRĎOLKY, ŽBRĎOLŮM, ŽĎABÍNKU, ŽIČÍCÍCH, ŽLUŤÁSKŮ,

devítimístná slova:
AFIXOIDŮM, APOSTROFA, BAGANČATA, BAŤŮŽKÁŘE, BOULOVITÝ, BOXKALFŮM, BÝŠŤSKÝMI, ĎÁBELSKÉM, ĎÁBELSKÝM, ĎOBNUTÝMI, COCÝCHATI, DŘIŠŤÁLŮM, GESTICKÉM, GLOXÍNIÍM, GLYCERÍNU, GORBUŠINE, HARLEKÝNI, HEXAGONEM, HEXAMERON, KLOFÁVATI, KOLOVRATŮ, KOMPLEXŮM, MĚCHUŘINU, MLAĎOCHŮV, MRŇAVOSTI, NEFRÓZAMI, NEPÓZOVAT, NERADOVAT, NETEXTUJÍ, NEZHOUBNÉ ,NEŽĎÁŘENÝ, OBROČNICÍ, OLEMUJEME, OŽEBRAČÍŠ, PIVOVARŮM, POŠKUBANÝ, PŘEKULENI, PŘERŮSTÁM, PŘIKULENI, PŘILEPENÉ, ROZVAŘÍME, SKUTEČNÝM, SLAĎÁČKŮM, SPLŇOVATI, STOČENÝMI, STRHÁVALO, ŠŇOŘÍVATI, TROMBÓZOU, TŘEŠŇOVÝM, TŘEŠŤSKÝM, UĎOBNUTÉM, UĎOBNUTÝM, ÚDRŽBÁŘŮM, ULECHTÁME, ÚPADKOVÉM, URÝPNUTÝM, ÚSTAVNÍHO, ÚSTECKÝMI, USTRAŠENÝ, VALDICKÉM, VYMYŠLENÉ, VYŽĎÁŘILY, ZAKUŇKALY, ZAÚSŤUJEM, ZĎUBANÝMI, ZVÁLENÝMA, ŽABOMYŠÍM, ŽLUŤÁSKŮM,

desetimístná slova:
ĎÁBELSKÝMI, DOSTŘÍHANÝ, EXTRAHOVAT, GRAFICKÝMI, HEXAMERONY, NAKROUHÁNO, NALÍČENÝCH, NEVYŠŇOŘÍŠ, PŘÍSLUŠNÝM, TŘÍLISTÝCH, UĎOBNUTÝMI,

jedenáctimístná slova:
EXTRAHOVATI, NEŠŤASTNÝMI,

patnáctimístná slova:
AUTOMETAMORFÓZY, ČTYŘPOSCHOĎOVÝM, DENACIFIKOVANÝM, DESETINÁSOBNÉMU, EXPANDITBETONŮM, EXPERIMENTÁLNÍM, FLEXIBILNĚJŠÍMU, FLEXIBILNOSTECH, MALOMĚŠŤANSKÝCH, MECHANIZOVANÝMI, NARKOTERORISMUS, NEOPRAVITELNÝMI, NEPROŠŤUCHNOUTI, NEPŘEDŘÍKÁVANÝM, NEPŘEDSTÍRANÝCH, NEPŘEKLEPNUTÝCH, NEPŘEKŘIKOVÁNÍM, NEPŘESVĚDČIVÝCH, NEPŘEŠLÁPNUTÝCH, NEPŘIHÁČKOVANÝM, NEPŘÍSTOJNOSTMI, NEPŘIŠTÍPNUTÉMU, NEPŘIŤUKNUVŠÍMU, NEŠŤASTNÍKOVÝCH, NEŠŤASTNÍKOVÝMI, NEVYPLÁCHNUTÝCH, NEVYPROŠŤOVACÍM, NEVYŘEŠITELNÝMI, NEVZDĚLANOSTECH, OBŠŤASTŇOVÁNÍMI, OBŠŤASTŇOVATELÉ, OBŠŤASTŇOVATELŮ, POMAĎARŠŤOVANÝM, POSLOVANŠTĚLÝMI, PRAGOCENTRISMUS, PROGRESIVNĚJŠÍM, PROSTŘEDNICTVÍM, PŘEDČIŠŤOVACÍMU, PŘESLABIKOVANÝM, PŘIVLASTŇOVACÍM, SHROMAŽĎOVACÍCH, ŠESTIPOSCHOĎOVÉ, ŠESTIPOSCHOĎOVÝ, VÝSTŘEDNÍKOVÝCH, ZADOTŘEBAŇSKÝMI, ZAKOMPLEXOVANÉM, ZASLECHNUTELNÝM, ZMĚŘITELNOSTECH, ZRAMPOUCHOVAŤME,