SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2011

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

Finále

TOPlist

free counters

PARTIE 2011

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

   Také letos probíhá celoroční soutěž v opisovaném scrabblu, odehrajeme tři partie po dvou kolech. Zadání tedy můžete očekávat vždy jedenkrát za dva měsíce, tj. dále v č.10, 14, 20 a 24. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria. Za jednotlivá kola se body sčítají. Celkovým vítězem se stane ten, kdo jich v průběhu roku získá nejvíce. Výhru získá také vítěz každé dohrané partie. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Po posledním 6. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2012. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

 Toto „Živé finále“, na které obdrží pozvánku s dalšími informacemi, se uskuteční začátkem roku 2011 v ZŠ Kamenice (termín bude upřesněn po zahájení nového školního roku v září; bude to však určitě sobota v lednu, nejpozději v únoru, od 10:00; pozvánky budou rozeslány ihned po uzávěrce posledního kola po jeho vyhodnocení.). 

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU –ZÁSOBNÍK- SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v KaH (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 +/- 1P 1 2 +/- 2P 1 2 +/- 3P
František BARTOŠ 6029 2 775 945 259 1979 895 1282 191 2177 264 1509 100 1873
Vladimír BROŽ 3790 2 621 775 -35 1361 683 809 -25 1467 282 709 -29 962
Jaroslav BURDA 7321 2 865 1625 259 2749 1011 1409 -25 2395 332 1745 100 2177
Erik BYSTRON 7548   796 1571 259 2626 914 1790 191 2895 343 1584 100 2027
Jiří ČENOVSKÝ 2817 3 517 1671 259 2447 543 628 191 1362        
Jaroslav DYNYBYL 6056 3 695 1005 259 1959 930 1391 191 2512 304 1181 100 1585
Markéta ELIÁŠOVÁ 5409 6 635 1093 259 1987 684 1043 191 1918 270 1134 100 1504
Ivan HANÁK 6469   749 1274 259 2282 795 1327 191 2313 327 1447 100 1874
Miluše HRBÁČOVÁ 717 2 288 461 -32 717                
Jana JÁROVÁ 7110   780 1458 259 2497 888 1470 191 2549 367 1597 100 2064
Miloš JÍLEK 2059 1         691 609 -34 1266 279 545 -31 793
Milada JOZOVÁ 1496 2 382 615 -12 985 511     511        
Ladislav KALA 2490 1 349 529 -30 848 431 1221 -10 1642        
Lukáš KARLEC 3137 1 688 834 259 1781   850 191 1041 315      
Emil KOLÁŘ 5863   720 968 259 1947 795 1266 191 2252 329 1235 100 1664
Jiřina LEHKÁ 792 1 792                      
Václav LEVÍČEK 6417 4 728 1210 -24 1914 907 1596 -21 2482 465 1579 -23 2021
Zdeněk MALINA 5291   743 1701 259 2703 883 1514 191 2588        
Jarmila MLSOVÁ 3154 4 371 422 259 1052 491 582 -9 1064 232 706 100 1038
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 4707 3 582 142 -67 657 681 1278 191 2150 266 1534 100 1900
Milan NEJDL 5245 3 752 813 259 1824 653 1288 191 2132 288 901 100 1289
Eliška NEJDLOVÁ 4514 1 672 658 259 1589 763 749 191 1703 275 847 100 1222
Lenka NEJDLOVÁ 1467 1 480 557 259 1296 171     171        
Jiří NOVÁK 5756 1 603 1023 259 1885 820 1228 191 2239 278 1254 100 1632
Zdeněk NOVOTNÝ 3175 4 711       797     797 274 1293 100 1667
Marcela PILBAUEROVÁ 6515   641 1069 259 1969 851 1409 191 2451 426 1569 100 2095
Pavla ROTHOVÁ 5123 1 466 1120 259 1845 709 993 191 1893 257 1028 100 1385
Dagmar RUSÁ 7475 2 818 1774 259 2851 895 1402 191 2488 359 1677 100 2136
Pavel RYBÁŘ 1112 1 20 833 259 1112                
Milada SOCHOVÁ 6615   722 1154 259 2135 907 1235 191 233 320 1727 100 2147
Jiří SPÁČIL 7311   818 1387 259 2464 973 1636 191 2800 302 1645 100 2047
František STEHLÍK 586   586                      
Dana STIBOROVÁ 7571 2 601 1483 259 2343 981 1728 191 2900 335 1893 100 2328
Jiří SÝKORA 1636 1 741 636 259 1636                
Miloš ŠUSTR 3515 3 548 670 259 1477 504 569 -5 1068 211 659 100 970
Petr ŠVARC 6800   741 1406 259 2406 760 1349 191 2300 279 1715 100 2094
Vladislav TITZ 5398 2 712 999 259 1970 687 1080 191 1958 329 1041 100 1470
Jaroslav UHER 7280 2 736 1546 259 2541 912 1752 191 2855 344 1440 100 1884
Josef VACEK 918                     818 100 918
Vladimír VACEK 6242 5 688 1156 259 2103 911 1323 -18 2216 321 1502 100 1923
Milan VANĚK 2571 1 486 837 259 1582   798 191 989        
Marie VAŇOUSKOVÁ 5045 4 628 875 259 1762 656 1332 191 2179 307 800 -3 1104
Drahomíra VENCLOVÁ 1938 3 330 598 -59 869 668 445 -44 1069        
Emílie VONDRUŠKOVÁ 6284 1 844 1253 259 2356 826 1364 191 2381 321 1126 100 1547
Milan ZAVRTÁLEK 6636 1 751 1117 259 2127 919 1537 191 2647 361 1501 100 1962
Petr ZEDNÍK 5251 1 631 1078 259 1968 646 1286 191 2123 310 864 -14 1160
Petra ŽEBROVÁ 2018 2 549 671 259 1479 539     539        
Helena ŽILKOVÁ 2377   575 717 259 1551 826     826        
Jan ŽIŽKA 7721   854 1399 259 2512 929 1789 194 2909 425 1775 100 2300

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   V každém kole budete mít k dispozici několik zásobníků s písmeny, které však musíte použít ve stanoveném pořadí. Z písmen v jednontlivých zásobnících musíte utvořit platná slova a položit je na hrací desku. Cílem hry je položit na hrací desce slova ze zadaných písmen tak, aby za ně bylo co nejvíce bodů. V závěru partie bude vždy nějakým způsobem stanovena dohrávka. V průběhu roku se tak odehraje více partií. Každé položené slovo však musí splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky.

 Slova pokládají podle platných pravidel scrabblu, zde bez výjimky:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje hodnotu položeného slova

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - kolmo nebo v sousední řadě či sloupci)

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2x

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3x

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2x

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označeé 3S, hodnota slova se násobí 9x

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27x

 - bodová hodnota zbylých písmen se v jednotlivých kolech neodečítá. To bude možné a upřesněné až u každé dohrávky partie.

 

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo zísá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

1. řešení bez chyby

2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

3. menší počet položených hracích kamenů (písmen)

4. menší počet tahů

5. položené slovo (případně druhé, třrtí... atd.) s větší bodovou hodnotou

6. los

Po poslední 13. kole obdrží první tři v celkovém požadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutže, předplatné Panoramy 2011. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny. Toto „Živé finále“, na které obdrží pozvánku s dalšími informacemi, se uskuteční začátkem roku 2011 v ZŠ Kamenice (termín bude upřesněn po zahájení nového školního roku v září; bude to však určitě sobota v lednu, nejpozději v únoru, od 10:00; pozvánky budou rozeslány ihned po uzávěrce posledního kola po jeho vyhodnocení).

Ze soutěže budou vyřazeni, a ztratí nárok na výhru, ti soutěžící, jejichž řešení budou ve třech a více kolech v partii shodná (bodový součet, počet tahů, položená slova, pozice). Za shodná budou považována i ta řešení, ve kterých bude změněn směr pokládání (v úvodu partie), či budou jinak přeházené tahy stejných slov (v dohrávce).

Pozor na každou chybu! Zde je přhled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - více rozdílných řešení jednoho autora nebo opravné řešení v jednom kole soutěže

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů (bude ponecháno)

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení (rozhodující je razítko na obálce či čas odeslání mailu)

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

Při nesprávném otištění bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Zasílejte jen jedno své řešení! Po odeslání jednoho řešení už nemůžete poslat do stejného kola jiné, lepší, ani případnou opravu. Bude to považováno za chybu a bez bodového zisku. V případě, že neobdržíte potvrzení (vyžádané) o doručeném mailu, můžete samozřejmě přeposlat (tzn. že již odeslaný mail pošlete znovu, aby v něm bylo vidět kdy a kam jste řešení posílali; nestačí poslat nový mail) již odeslané řešení znovu - za chybu to nebude považováno. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Své řešení - rozpis tahů - zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se někdy vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám se scrabblem poradí.