SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

SAMOSTATNÉ SOUTĚŽE

1. úloha

2. úloha

3. úloha

4. úloha


TOPlist


free counters

 

STÁTY ČTYŘ SVĚTADÍLŮ č. 12/2011
(uzávěrka: 6. července 2011 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

2. ÚLOHA - ZADÁNÍ

   V číslech 8, 12, 18 a 22 řešíme jednorázové úlohy. Pokládáme zde, dle pravidel scrabble, slova (státy) a snažíme se získat co největší počet bodů. Pokládají se jen názvy států, přičemž však mohou vznikat další ve scrabble platná slova. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria, případně los.

Je připraveno osm zásobníků po sedmi písmenech. Nejdříve použijeme písmena z prvního zásobníku, položíme slovo (světadíl) přes středové pole, zbylé písmeno (X) odložíme. Z druhého zásobníku položíme další slovo (stát), zde máme pomocí žolíka více možností napojení na již položené slovo. Do dalších zásobníků si sami zvolíme písmena odpovídající názvu státu uvedených v přiloženém seznamu. Každým tahem se musí položit jeden stát, opět musí navazovat na již položená slova na desce, po dohrávce musí být na hrací desce světadíl a jeho sedm států, plus případně další vzniklá platná slova. Pokud nepoložíme všech sedm písmen z jakéhokoliv zásobníku, zbylá písmena zásobníku odložíme a již se nemohou použít. Zásobníky se musí použít v daném pořadí.

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – ZÁSOBNÍK – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení scrabble partie) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, anebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději 6. července 2011 (rozhodující je datum razítka či mailu). Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ZÁSOBNÍKY PRO 2. ÚLOHU

1.

A1

F5

R1

I1

K1

A1

X10


2.

M2

O1

S1

A1

M2

B3

?0


3.

??

??

??

??

??

??

??


4.

??

??

??

??

??

??

??


5.

??

??

??

??

??

??

??


6.

??

??

??

??

??

??

??


7.

??

??

??

??

??

??

??


8.

??

??

??

??

??

??

??

 

Seznam použitelných názvů států pro tuto úlohu

Afrika, Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Rwanda,Senegal, Seychely, Somálsko, Súdán, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe.

Přehled písmen ve hře a jejich bodové hodnoty

 

ZPRÁVA O 2. ÚLOZE

Ve druhém kole, kterého se zúčastnilo 47 soutěžících byla použita více než polovina použitelných názvů států Afriky. Tentokrát přišlo nejlepší řešení 678 bodů od dvou soutěžících a na los zvítězila Máří Magdalena MOTYČKOVÁ ( obdrží výhru 200 Kč.)

Chyby: chybně spočítané body, překlepy, chybné pozice, neoznačené žolíky a neúplné zásobníky.

 

VÝSLEDKY 2. ÚLOHY

678 Burda J. Motyčková M.M.; 676 Titz V. (ošidil se); 671 Bystron E., Malina Z., Uher J., Stiborová D. (! – zásobník); 669 Nejdl M. (! – překlep, ošidil se); 659 Šperlín S.; 655 Vaňousková M.; 653 Zavrtálek M.; 641 Levíček V., Štusková M.; 630 Bartoš F., Karlec L., Nejdlová E., Rothová P.; 626 Dynybyl J.; 623 Vondrušková E.; 615 Kala L.; 607 Kolář E., Žižka J.; 606 Kodym J., Švarc P., Rusá D. (! – žolík); 604 Sochová M.; 598 Hanák I.; 594 Eliášová M.; 593 Švehla J.; 587 Jílek M.; 570 Fojta A.; 569 Čenovský J.; 566 Strouhal J. (ošidil se); 565 Novák J.; 563 Široká M. (! – pozice); 557 Rybář P.; 556 Čechurová Z. (! – body), Nejdlová L. (! – překlep, ? žolík); 551 Vacek V.; 550 Novotný Z. (! – body, zásobník); 525 Spáčil J.; 521 Mlsová J. (! – překlep); 518 Kuřilová I.; 500 Brož V., Mikulková M. (! – překlep); 470 Šustr M.; 466 Pilbauerová M. (ošidila se).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. AFRIKAX AFRIKA 8 D 22 22
2. MOSAMB? MOSAMB[I]K H 1 86 108
3. ALŽÍRSK ALŽÍRSKO 2 A 78 186
4. TNZANIE TANZANIE A 1 149 335
5. OMÁLSKO SOMÁLSKO 3 H 72 407
6. NIGÉR?E NIGÉR[I]E (+ AN) 9 I 67 474
7. BUUNDIÝ BURUNDI M 7 28 502
8. SYCHELY SEYCHELY O 8 176 678

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 T1     2P       M2       2P     3S 1
2 A1 L1 Ž4 Í2 R1 S1 K1 O1   3P       2S   2
3 N1   2S       2P S1 O1 M2 Á2 L1 S1 K1 O1 3
4 Z2     2S       A1       2S     2P 4
5 A1       2S     M2     2S         5
6 N1 3P       3P   B3   3P       3P   6
7 I1   2P       2P I1 2P       B3     7
8 E1     A1 F5 R1 I1 K1 A1     2P U2   S1 8
9     2P       2P   N1 I1 G5 É3 R1 I1 E1 9
10   3P       3P       3P     U2 3P Y2 10
11         2S           2S   N1   C2 11
12 2P     2S       2P       2S D1   H2 12
13     2S       2P   2P       I1   E1 13
14   2S       3P       3P       2S L1 14
15 3S     2P       3S       2P     Y2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O