SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

SAMOSTATNÉ SOUTĚŽE

1. úloha

2. úloha

3. úloha

4. úloha


TOPlist


free counters 

STÁTY ČTYŘ SVĚTADÍLŮ č. 22/2011
(uzávěrka: 23. listopadu 2011 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

4. ÚLOHA - ZADÁNÍ

V číslech 8, 12, 18 a 22 řešíme jednorázové úlohy. Pokládáme zde, dle pravidel scrabble slova (státy) a snažíme se získat co největší počet bodů. Pokládají se jen názvy států, přičemž však mohou vznikat další ve scrabble platná slova. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria, případně los.

Je připraveno osm zásobníků po sedmi písmenech. Nejdříve použijeme písmena z prvního zásobníku a položíme slovo (světadíl) přes středové pole. Z druhého zásobníku položíme další slovo (stát), zde máme pomocí žolíka více možnosti napojení na již položené slovo. Do dalších zásobníků si sami zvolíme písmena odpovídající názvu státu uvedených v přiloženém seznamu. Každým tahem se musí položit jeden stát, opět musí navazovat na již položená slova na desce, po dohrávce musí být na hrací desce světadíl a jeho sedm států, plus případně další vzniklá platná slova. Pokud nepoložíme všech sedm písmen z jakéhokoliv zásobníku, zbylá písmena zásobníku odložíme a již se nemohou použít. Zásobníky se musí použít v daném pořadí.

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – ZÁSOBNÍK – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení scrabble partie) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, anebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději 23. listopadu 2011 (rozhodující je datum razítka či mailu). Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ZÁSOBNÍKY PRO 4. ÚLOHU

1.

A1

M2

E1

R1

I1

K1

A1


2.

D1

O1

M2

I1

N1

I1

?0


3.

??

??

??

??

??

??

??


4.

??

??

??

??

??

??

??


5.

??

??

??

??

??

??

??


6.

??

??

??

??

??

??

??


7.

??

??

??

??

??

??

??


8.

??

??

??

??

??

??

??

 

Seznam použitelných názvů států pro tuto úlohu

AMERIKA, ARGENTINA, BAHAMY, BARBADOS, BELIZE, BOLÍVIE, BRAZÍLIE, DOMINIKA, EKVÁDOR, GRENADA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, CHILE, JAMAJKA, KANADA, KOLUMBIE, KOSTARIKA, KUBA, MEXIKO, NIKARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SALVADOR, SURINAM, URUGUAY, VENEZUELA.

Přehled písmen ve hře a jejich bodové hodnoty

 

ZPRÁVA O 4. ÚLOZE

Čtvrtým kolem jsme uzavřeli jednorázové úlohy Státy, tohoto kola se zúčastnilo 35 soutěžících, kteří položili téměř všechny uvedené státy Ameriky. Nejlepší řešení poslal Jaroslav BURDA, získal 629 bodů a obdrží výhru 200 Kč.
Chyby: napočítání více bodů, chybná pozice, překlep (Q-K), neúplné a chybějící zásobníky.

Nejlépe si v cyklu Státy vedli:
2610 Burda J.; 2492 Stiborová D. (1); 2466 Žižka J.; 2462 Nejdl M. (1); 2421 Uher J. (2).

 

VÝSLEDKY 4. ÚLOHY

629 Burda J.; 596 Nejdl M., Šperlín S.; Vacek V.; 592 Žižka J.; 590 Motyčková M.M. (! – zásobník, ošidila se); 588 Nejdlová E.; 586 Kolář E.; 576 Eliášová M.; 567 Hanák I., Spáčil J.; 564 Novák J., Novotný Z. (! – body, ošidil se); 547 Brož V.; 543 Dynybyl J.; 537 Stiborová D.; 536 Pilbauerová M.; 534 Levíček V.; 531 Jílek M.; 527 Bystron E ., Uher J. (! – zásobníky); 524 Titz V. (! – překlep); 522 Karlec L.; 520 Rusá D., Sochová M.; 515 Vondrušková E.; 508 Zavrtálek M.; 505 Švehla J.; 500 Mikulková M., Štusková M. (! – body); 495 Bartoš F., Šustr M.; 471 Vaňousková M. (! – pozice); 464 Mlsová J.; 450 Rothová P. (! – zásobníky, ošidila se).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. AMERIKA AMERIKA  8 D 68 68
2. DOMINI? DOMINI[K]A J 1 62 130
3. CHLEŽŠČ CHILE 4 H 18 148
4. HONDURS HONDURAS D 2 70 218
5. EKVÁDOR EKVÁDOR (+ ES) C 9 71 289
6. PAAGUAY PARAGUAY 15 A 185 474
7. BOLÍVIE BOLÍVIE (+ BY) 14 H 79 553
8. KOLUMBE KOLUMBIE M 8 76 629

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S   D1   2P     3S 1
2   2S   H2   3P       O1       2S   2
3     2S O1     2P   2P M2     2S     3
4 2P     N1       C2 H2 I1 L1 E1     2P 4
5       D1 2S         N1 2S         5
6   3P   U1   3P       I1       3P   6
7     2P R1     2P   2P K1     2P     7
8 3S     A1 M2 E1 R1 I1 K1 A1   2P K1   3S 8
9     E1 S1     2P   2P       O1     9
10   3P K1     3P       3P     L1 3P   10
11     V1   2S           2S   U2     11
12 2P   Á2 2S       2P       2S M2   2P 12
13     D1       2P   2P       B3     13
14   2S O1     3P   B3 O1 L1 Í2 V1 I1 E1   14
15 P1 A1 R1 A1 G5 U2 A1 Y2       2P E1   3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O