SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

SAMOSTATNÉ SOUTĚŽE

1. úloha

2. úloha

3. úloha

4. úloha

silvestrovská


TOPlist


free counters

 

SAMOSTATNÉ SOUTĚŽE

2011 - STÁTY ČTYŘ SVĚTADÍLŮ

   Pro řešitele, kteří marně hledali ve čtvrtém čísle scrabblovou úlohu, ale i pro nové řešitele jsem připravil jednorázové úlohy do čísla 8, 12, 18 a 22. Budeme, dle pravidel scrabble pokládat slova (státy) a snažit se získat co největší počet bodů. Pokládají se jen názvy států, přičemž však mohou vznikat další ve scrabblu platná slova. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria, případně los.

Bude vždy připraveno osm zásobníků po sedmi písmenech. Nejdříve použijeme písmena z prvního zásobníku, položíme slovo (světadíl) přes středové pole, zbylá písmena odložíme. Z druhého zásobníku položíme další slovo (stát), který napojíme na již položené slovo. Do dalších zásobníků si sami zvolíte písmena odpovídající názvu státu uvedených v přiloženém seznamu. Každým tahem se musí položit jeden stát, opět musí navazovat na již položená slova na desce, po dohrávce musí být na hrací desce světadíl a jeho sedm států, případně další vzniklá, ve scrabblu platná slova. Pokud nepoložíme všech sedm písmen z jakéhokoliv zásobníku, zbylá písmena zásobníku odložíme a již se nemohou použít. Zásobníky se musí použít v daném pořadí. K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – ZÁSOBNÍK – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení scrabble partie) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, anebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz vždy do uvedeného termínu (rozhodující je datum razítka či mailu). Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo silvestr.
 František BARTOŠ  549 630 650 495 487
 Vladimír BROŽ  447 500 571 574 478
 Jaroslav BURDA 586 678 717 629 485
 Erik BYSTRON 533 671 687 527  
 Zdenka ČECHUROVÁ 551 556 650   479
 Jiří ČENOVSKÝ  508 569      
 Jaroslav DYNYBYL 524 626 615 543 377
 Markéta ELIÁŠOVÁ  410 594 651 576 484
 Alexej FOJTA 469 570      
 Petr FUSSEK  410        
 Ivan HANÁK 526 598 575 567 462
 Růžena HELEBRANTOVÁ          473
 Miloš JÍLEK  476 587 717 531 467
 Milada JOZOVÁ      547    
 Ladislav KALA  438 615 509    
 Lukáš KARLEC  563 630   522  
 Jaroslav KODYM   606      
 Emil KOLÁŘ  521 607 646 586 492
 Iva KUŘILOVÁ  470 518 586   470
 Václav LEVÍČEK 557 641 628 534 496
 Zdeněk MALINA  571 671 653    
 Marie MIKULKOVÁ 526 500 643 500  
 Jarmila MLSOVÁ 315 521 486 464 455
 Máří Magdalena MOTYČKOVÁ 498 678 638 590 467
 Milan NEJDL 600 669 597 596 476
 Eliška NEJDLOVÁ  504 630 8 588 404
 Lenka NEJDLOVÁ 292 556      
 Jiří NOVÁK 520 565 574 564 500
 Zdeněk NOVOTNÝ 331 550 589 564 465
 Marcela PILBAUEROVÁ 558 466 624 536  
 Pavla ROTHOVÁ 502 630 621 450 498
 Dagmar RUSÁ 505 606 664 520 487
 Pavel RYBÁŘ    557      
 Josef SOCHA          492
 Milada SOCHOVÁ 531 604 673 520  
 Luboš SOUČEK          481
 Jiří SPÁČIL 563 525 577 567 492
 Dana STIBOROVÁ 567 671 717 537 492
 Jiří STON      649    
 Jan STROUHAL    566      
 Milada ŠIROKÁ    563 606   500
 Stanislav ŠPERLÍN 553 659 593 596 494
 Martina ŠTUSKOVÁ 549 641 673 500 431
 Miloš ŠUSTR 545 470 484 495  
 Petr ŠVARC    606 623   490
 Josef ŠVEHLA    593 638 505 489
 Vladislav TITZ  558 676 528 524 491
 Jaroslav UHER 536 671 687 527  
 Vladimír VACEK 498 551   596  
 Marie VAŇOUSKOVÁ 455 655 574 471 467
 Emílie VONDRUŠKOVÁ 572 623 630 515 502
 Milan ZAVRTÁLEK 539 653 688 508 492
 Petra ŽEBROVÁ  345        
 Helena ŽILKOVÁ 553        
 Jan ŽIŽKA 550 607 717 592 472