SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2011

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

free counters

 

SCRABBLOVÉ ÚLOHY 2011

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

  V lichých číslech KaH probíhá celoroční soutěž ve scrabblových úlohách. Je zadaný text – citát se jménem autora – který se snažíte sestavit na hrací desce podle pravidel pro scrabble a pravidel přípustnosti slov ČAS. V této soutěži (citáty) je však ještě povolena výjimka – položení neplatného slova (jméno, v nářečí, aj.) které však musí být v zadání úlohy. Položeno musí být, buď najednou (pozor však na max. 7 písmen v tahu!), nebo je lze rozdělit na kratší platná slova a vznikne až jejich posledním rozšířením. Úkolem je získat co možná nejvíce bodů. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových řešitelů více, rozhodnou pomocná kritéria (bezchybné řešení; více bodů; řešení bez žolíka nebo s méně žolíky; menší počet tahů; méně použitých písmen – hracích kamenů; položené slovo s větší bodovou hodnotou – případně druhé, třetí, atd.; los). Za jednotlivá kola se body budou sčítat. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Řeší se podle stejných pravidel jako dosud, ale pro vyhodnocení soutěže platí následující změny.

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů (tj. 5 - 8 soutěžících), kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2012. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny. Toto „živé finále“, na které obdrží pozvánku s dalšími informacemi, se uskuteční začátkem roku 2012 v ZŠ Kamenice (termín bude upřesněn nejpozději po zahájení nového školního roku v září; bude to však určitě sobota v lednu, nejpozději v únoru, od 10:00; pozvánky budou rozeslány ihned po uzávěrce posledního kola po jeho vyhodnocení). 

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v časopisu (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jan ANDRLE 5040 5 379 501 384 449 339 445 502   617   480 471 473
František BARTOŠ 6250 2 369 464 377 502 461 515 558 478 620 529 451 543 383
Vladimír BROŽ 6138 4 383 442 364 356 397 506 589 450 575 609 363 573 531
Jaroslav BURDA 6392   370 517 355 513 403 545 588 442 486 602 467 573 531
Erik BYSTRON 5288   374 505 363 393 363 417 483 457 347 433 376 419 358
Zdeňka ČECHUROVÁ 6049 5 372 518 402 456 394 490 543 352 613 517 459 476 457
Roman ČEJKA 6887   389 564 403 517 490 574 594 484 620 638 510 573 531
Jiří ČENOVSKÝ 2768 5 336 422 310 439 365 462 434            
Josef DVOŘÁK 335 1 335                        
Jaroslav DYNYBYL 6312 3 395 477 374 495 449 526 585 451 606 592 422 544 396
Markéta ELIÁŠOVÁ 5772 4 365 503 406 441 420 498 448 385 505 496 375 529 401
Jindřich FENCL 865   311 351 203                    
Alexej FOJTA 6120   373 479 374 398 368 498 579 434  620 507 395 564 531
Petr FUSSEK 5915 9 356 527 322 433 434 497 503 415 505 477 479 513 454
Ivan HANÁK 6096 3 349 474 380 385 449 478 504 396 614 495 498 569 505
Růžena HELEBRANTOVÁ 6156 1 390 416 355 503 427 543 530 445 616 571 459 486 415
Petr HOLMAN 809   383 426                      
Jana JÁROVÁ 6288   379 457 406 495 406 549 580 454 619 458 493 573 419
Miloš JÍLEK 5421 2 383   384 490 325 471 586 435 616 474   482 405
Milada JOZOVÁ 3234 4 383 545 325     529   424 580   448    
Ladislav KALA 4026   356 466 384 462 400 489 475 398 596        
Lukáš KARLEC 6219 1 383 561 336 472 417 451 589 365 518 607 472 569 479
Jaroslav KODYM 6551 2 384 561 369 493 447 545 519 453 614 615 476 564 511
Emil KOLÁŘ 6337 3 378 556 324 495 429 463 575 446 561 540 490 544 536
František KOS 3662 4 346 429 347 402 314 473 570 402 379        
Jitka KRÁLOVÁ 6526 1 366 547 361 514 367 526 589 466 618 636 481 544 511
Ladislav KURUC 3767 2 360 433 369 435 402 484 405 360 519        
Iva KUŘILOVÁ 6042   364 483 362 463 449 500 535 444 583 477 403 470 509
Václav LEVÍČEK 6540 2 389 554 355 502 424 527 589 458 634 610 388 573 537
Ladislav LIŽAN 5893 3 358 559 312 507 382 401 428 434 514 574 425 541 458
Zdeněk MALINA 4390   395 545 406 517 463 485 580 365 634        
Josef MAREČEK 6614 3 394 564 406 492 437 551 575 461 634 545 499 573 483
Marie MIKULKOVÁ 6152 1 383 453 331 422 419 470 554 457 613 506 502 535 507
Jarmila MLSOVÁ 5002 5 290 442 319 327 364 427 440 321 572 382 410 333 375
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 6142 2 368 498 371 243 469 472 589 434 617 605 403 569 504
Ladislav MUKENŠNÁBL 311 1 311                        
Milan NEJDL 6063 1 378 550 350 412 385 553 477 425 581 489 489 530 444
Eliška NEJDLOVÁ 5751 3 377 552 340 397 380 541 465 426 518 495 475 420 365
Lenka NEJDLOVÁ 1830 1 365 412 266     434 353            
Jiří NOVÁK 6326 2 383 480 363 499 447 558 589 415 575 580 399 499 537
Zdeněk NOVOTNÝ 5063 4 350 356 373 508 363 477 523 213 567 438 384 511  
Marie PLECHŠMÍDOVÁ 6634 1 386 561 403 513 461 550 579 411 620 615 468 539 528
Pavla ROTHOVÁ 6209   365 500 379 484 447 543 588 461 417 508 482 544 491
Dagmar RUSÁ 6185 4 365 544 354 436 422 429 541 449 614 607 414 538 472
Pavel RYBÁŘ 4278 5 376 424 343 464 370 478 577 317 572   357    
Josef  SOCHA 6009 1 358 456 360 499 420 526 465 457 618 529 375 478 468
Luboš SOUČEK 6714 1 383 547 381 513 460 553 589 462 624 620 470 573 537
Jiří SPÁČIL 6246 3 378 539 332 493 446 429 576 400 620 468 485 570 510
František STEHLÍK 6530 2 384 561 406 470 449 558 576 449 519 620 484 543 511
Dana STIBOROVÁ 6455 2 395 505 406 475 426 573 576 472 536 499 482 573 537
Jiří SÝKORA 1179 2 382 469 328                    
Milada ŠIROKÁ 6368 3 364 498 378 493 465 484 579 454 617 596 413 490 537
Stanislav ŠPERLÍN 6481 2 383 543 396 487 473 573 574 450 575 503 453 567 504
Libor ŠTUSEK 6132 1 371 500 355 486 397 510 463 433 618 615 372 573 439
Miloš ŠUSTR 3057 1 331 427 267 408 364   495       370 395  
Petr ŠVARC 6559 3 379 557 335 495 421 493 589 456 624 621 488 564 537
Josef ŠVEHLA 6343 3 384 545 402 495 446 545 594 320 624 551 408 548 481
Stanislav ŠVUB 2937 1 373 492 339 495 405 337 569            
Vladislav TITZ 6019 2 369 423 346 472 338 539 577 373 562 601 458 542 419
Jaroslav UHER 5338   378 505 367 387 366 410 482 450 403 441 367 418 364
Vladimír VACEK 5652 6 379 483 379 385 389 475 491 382 521 436 407 540 385
Marie VAŇOUSKOVÁ 5880 5 375 531 345 419 385 540 445 413 549 480 477 537 384
Emílie VONDRUŠKOVÁ 6689 2 379 560 358 490 462 566 589 458 621 635 498 564 511
Milan ZAVRTÁLEK 6506 3 383 497 367 503 322 534 573 481 624 621 495 570 536
Petr ZEDNÍK 5327   356 409 345 416 363 482 500 429 371 414 431 425 386
Helena ŽILKOVÁ 2441   268 421 325 484 404 539              
Jan ŽIŽKA 6122 1 369 470 362 497 361 423 580 458 578 586 413 564 461

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   Pro scrabblové úlohy tohoto typu platí trochu odlišná pravidla než v klasické hře SCRABBLE. Zde se nemůže využít maximální možnosti rozšiřování pomocí nových slov, ale pouze předepsaných, která se však mohou skládat postupně. Je zadán text (PRANOSTIKA), který musí být po skončení „partie“ na hrací desce. Žádné jiné slovo na desce po odehrání „partie“ nesmí být. V průběhu hry ale ano. Musí však splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky, navíc ještě s jedinou, níže popsanou, výjimkou. Cílem hry je položit na hrací desce zadaný text tak, aby za něj bylo co nejvíce bodů.

 Zadaný text se sestavuje podle platných pravidel scrabblu:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje položené slovo

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - překřížením nebo v sousední řadě či sloupci)

 - je-li v zadání moc dlouhé slovo (max. však z patnácti písmen) nesmí se položit najednou, ale vhodně rozdělit na menší platná slova (lze položit max. 7 písmen v jednom tahu!).

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů,

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2×

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3×

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2×

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 9×

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27×

 - je-li v zadání více písmen než hra obsahuje, je nutno šikovně překřížit slova, nebo použít žolíka. Žolík (nemá žádnou bodovou hodnotu) se může použít kdykoliv - ať už je počet písmen které nahrazuje již vyčerpán nebo ne. Záleží na každém hráči, jaká možnost se mu zdá výhodnější. Písmeno, které je nahrazeno žolíkem musí být označeno!

 - jednotlivá slova se mohou pokládat najednou nebo postupně ( např.: SE – SED – SEDL – SEDLÁ – SEDLÁK – SEDLÁKŮ – SEDLÁKŮV), záleží na každém hráči, co se jemu bude zdát nejvýhodnější, nebo jaké možnosti objeví. Někdy je výhodné sestavovat postupně, jindy položit najednou.

 - vyskytne-li se v zadání nějaké slovo víckrát, musí být i tolikrát na hrací desce.

 - pořadí pokládaných slov si každý hráč zvolí libovolně.

 - bodová hodnota zbylých písmen se neodečítá.

Je však ještě tato výjimka: mohou se položit i slova, která nejsou pro běžnou hru přípustná v žádné variantě (vlastní jména, zastaralá, nářeční aj. slova). Takové slovo však musí být v zadání úlohy a musí se položit buď najednou nebo musí vzniknout až posledním rozšířením ( např.: ON – KONĚ – KONĚPRUSY)

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo získá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

 1. řešení bez chyby

 2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

 3. menší počet položených „hracích kamenů“ (písmen)

 4. menší počet tahů

 5. položené slovo (případně druhé, třetí…atd.) s větší bodovou hodnotou

 6. los

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2012. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny. Toto „živé finále“, na které obdrží pozvánku s dalšími informacemi, se uskuteční začátkem roku 2012 v ZŠ Kamenice (termín bude upřesněn nejpozději po zahájení nového školního roku v září; bude to však určitě sobota v lednu, nejpozději v únoru, od 10:00; pozvánky budou rozeslány ihned po uzávěrce posledního kola po jeho vyhodnocení).

Pozor na každou chybu! Zde je přehled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - dvě a více rozdílných řešení v jednom kole od jednoho autora

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - nezadané slovo na desce po skončení hry (u citátů)

 - použití více písmen, než hra obsahuje (soutěžícím, kteří řeší pomocí tužky a papíru se to může snadno podařit) Ve hře jsou jen dva žolíky, nelze jich použít více!

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

  - neuvedená písmena volitelných zásobníků (u partie)

Při nesprávném otištění citátu - tiskařský šotek - platí ta slova, která jsou otištěna v KaH. V případě špatného bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body, o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Svá řešení – rozpis tahů – zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám tam se scrabblem rádi poradí.