SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

Soutěžící

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále


TOPlist

free countersCITÁTY 2011 - Finále

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ

Závěrečný turnaj korespondenčích soutěží ve Scrabble 2011 se uskutečnil 23. března v pohostinném a útulném prostředí redakce Křížovky a hádanky. Soutěžilo se v řešení "Citátu" i "Partie", na každou úlohu byl čas 90 minut. Jako první se řešil citát (TOMÁŠ VŠETEČKA: CITÁT BEZ ZKUŠENOSTI JE JAKO SLUHA BEZ PÁNA). Pro soutěž v partii byly zadány čtyři zásobníky volitelné, ostatní byly účastníky turnaje vylosovány, a to zásobník č. 2 (ĚÍOPŠUY), č. 3 (DJLMSV?), č. 4 (AHŇOSTX) a č. 7 (EKMNPTV). Všechna řešení obou soutěží byla byla bezchybná, byla odevzdána ve stanoveném časovém termínu a zúčastnil se jich mimo soutěž i vedoucí korespondenčních soutěží ve Scrabble Slavoj ŠILAR. Hráči, kteří dosáhli nejvyššího součtu bodu z obou částí, získali v pořadí Dagmar RUSÁ, Jiří SPÁČIL a Růžena HELEBRANTOVÁ stylové věcné ceny, jež připravil vedoucí soutěže, a finanční odměny od redakce KaH ve výši 1000, 700 a 300 Kč.

Vedoucí korespondenční soutěže by přivítal, kdyby i ostatní, kteří se nemohli turnaje zúčastnit, si zkusili v časovém termínu 90 minut na každou úlohu obě úlohy vyřešit a své řešení poslat.

 

************

 „Závěrečný turnaj“ se konal 23. března 2012 v redakci KaH. Ostatní řešitelé měli možnost do 1. srpna posílat svá řešení, pro porovnání s těmi nejlepšími.

Citát „TOMÁŠ VŠETEČKA: CITÁT BEZ ZKUŠENOSTI JE JAKO SLUHA BEZ PÁNA“ řešilo 9. soutěžících, nikdo nepřekonal 375 bodů, které získala na soutěži v redakci KaH Dagmar RUSÁ.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ZKUŠENO 8 B 78 78
2. ZKUŠENOST 8 B 14 92
3. ZKUŠENOSTI 8 B 15 107
4. BEZ F 7 6 113
5. LUH D 7 5 118
6. SLUHA D 6 7 125
7. NA 10 C 2 127
8. PÁNA 10 A 9 136
9. BEZ B 6 12 148
10. JAKO H 5 5 153
11. JE 5 H 3 156
12. CIT K 7 4 160
13. CITÁT K 7 14 174
14. TO 9 K 2 176
15. TOM 9 K 6 182
16. TOM[Á]Š 9 K 8 190
17. VŠETEČKA O 8 185 375

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S     J2 E1   2S         5
6   B3   S1   3P   A1   3P       3P   6
7   E1 2P L1   B3 2P K1 2P   C2   2P     7
8 3S Z2 K1 U2 Š4 E1 N1 O1 S1 T1 I1 2P     V1 8
9     2P H2   Z2 2P   2P   T1 O1 M2 Á0 Š4 9
10 P1 Á2 N1 A1   3P       3P Á2     3P E1 10
11         2S           T1       T1 11
12 2P     2S       2P       2S     E1 12
13     2S       2P   2P       2S   Č4 13
14   2S       3P       3P       2S K1 14
15 3S     2P       3S       2P     A1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

************

FINÁLE V KAMENICI SE NEKONÁ

Na stejný termín byl naplánován 2. kvalifikační turnaj pro MR 2012 v Praze a pro malý zájem byla dohrávka zrušena.

************

uskuteční se v sobotu 18. února 2012 v ZŠ Kamenice

Pozvánku obdrží ti z řešitelů, kteří u svého řešení posledního 13. kola o dohrávku projeví zájem.
Vybíráni budou samozřejmě s přihlédnutím k celkovému pořadí.

************

Po zvážení připomínek a možností řešitelů a nového vedoucího soutěže došlo v pořádání finále k těmto změnám (zveřejnění mělo vyjít v KaH 12, tam se však už nevešlo, tak snad bude zveřejněno později u této soutěže).

 Klání proběhne tak jako loňského roku v ZŠ Kamenice u Prahy na začátku roku 2012 (termín bude upřesněn). Zájem o živé finále potvrďte v některém z posledních řešení roku 2011. O cestování z Prahy do Kamenice se poté domluvíme mailem či telefonicky. Maximální počet účastníků každého finále je 10. Finále obou soutěží se zúčastní řešitelé (kteří potvrdí účast) podle umístění po 13. resp. 6.kole, bez ohledu na počet chybných řešení. Nejlépe umístěný řešitel dostane do začátku soutěže bonus 100 bodů, druhý 90, třetí 80, --- desátý 10 bodů. Soutěžícím, kteří měli chyby v řešení se za každé chybné řešení odečte 30 bodů.

Příklad:
1 v pořadí - 0 chyb   100 bodů
2 v pořadí - 3 chyby     0 bodů
3 v pořadí - 0 chyb     80 bodů
4 v pořadí - 4 chyby  -50 bodů

************

Pozvánku obdrží první tři soutěžící z celkového pořadí (bez ohledu na počet jejich chybných řešení) a prvních pět bezchybných řešitelů. To znamená, že účast (přesněji: pozvaných) bude pět až osm soutěžících. Může však nastat situace, že by nebyl naplněn ani minimální počet pěti účastníků:
- na prvních třech místech budou bezchybní soutěžící (tím „seberou“ jedno až tři místa chybujícím)
- po ukončení posledního kola bude méně než pět bezchybných řešitelů

Každý pro finále získá bonusové body, aby bylo zhodnoceno jeho umístění v celoroční soutěži. Bonusové body budou rozděleny takto: 40 – 35 – 30 – 25 – 20 bodů za pořadí na bezchybných místech, 15 – 10 – 5 – bodů za pořadí na prvních třech místech. V případě umístění některého řešitele v obou kategoriích se mu body sečtou.

Soutěž se bude skládat ze dvou kol. Jedno kolo bude trvat dvě hodiny, v každém bude zadána jedna úloha. Body za obě kola se budou sčítat, a tento součet určí konečné pořadí dohrávky. Přestávka mezi koly a před závěrečným vyhodnocením bude asi 1 hodina.

Závěrečná soutěž se uskuteční v každém případě s těmi soutěžícími, kteří obdrží pozvánku a přijedou (i kdyby se dostavil jen jediný soutěžící). V případě, když nikdo nepřijede, budou všechny ceny předány do komunitního centra při ZŠ Kamenice, které pro soutěž poskytlo prostory, a připadnou dětem.

 

Plánovaný průběh:
(po vzájemné dohodě všech přítomných řešitelů však může dojít k drobnějším časovým posunům)

  9:00 otevřena knihovna ZŠ
10:00 zadání první pranostiky
12:00 konec prvního kola. Lze řešit i po uplynutí času, ale za každou započatou minutu se od správného bodového zisku odečte ještě 10 bodů.
Po vyhodnocení výsledků 1. kola bude každému předložen jeho výsledek ke kontrole. Druhé kolo začne až po odsouhlasení všech výsledků.
13:00 zadání druhé pranostiky
15:00 konec druhého kola. Lze řešit i po uplynutí času, ale za každou započatou minutu se od správného bodového zisku odečte ještě 10 bodů.
Po vyhodnocení výsledků 2. kola bude každému předložen jeho výsledek ke kontrole. Vyhlášení vítěze začne až po odsouhlasení všech výsledků.
16:00 vyhlášení výsledků a předání cen.

Při samotné soutěži nesmějí řešitelé používat žádné vlastní elektronické pomůcky. Tištěné slovníky i elektronický slovník bude k dispozici na místě. Jsou však povoleny všechny ostatní vlastní (neelektronické) pomůcky, s nimiž jsou soutěžící zvyklí úlohy řešit. Není povolen ani „přítel na telefonu“. Kritéria pro určení pořadí jsou:
- bezchybné řešení
- počet bodů
- čas (kdo odevzdá řešení dříve, získává při rovnosti bodů výhodu)
další kritéria už jen pro pořádek (to kdyby náhodou odevzdali dva či více řešitelů ve stejný čas)
- řešení bez žolíka nebo s méně žolíky
- menší počet tahů
- méně použitých písmen – hracích kamenů
- položené slovo s větší bodovou hodnotou – případně druhé, třetí, atd.
- los 

************