SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlist


free counters

KaH č. 2/2012 - 1. kolo
(uzávěrka: 15. února 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

   V tomto kole začíná na prázdné hrací desce první letošní partie. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všech sedm tahů. Do zásobníku pro 2., 4. a 6. tah si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P       ??       2P     3S 8
9     2P       2P   2P       2P     9
10   3P       3P       3P       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 1. kolo:

1.

E1

E1

K1

M2

N1

O1

P1


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

B3

Č4

Í2

M2

Ř4

T1

V1


4.

??

??

??

??

??

??

??


5.

Á2

É3

Í2

V1

V1

Y2

Z2


6.

??

??

??

??

??

??

??


7.

G5

I1

O1

P1

P1

S1

X10

 

ZPRÁVA O 1. KOLE

   41 soutěžících zahájilo soutěž velice dobře, téměř se nechybovalo a dva řešitelé dosáhli více než 1000 bodů. Nejlepší řešení za 1128 bodů přišlo od Jaroslava BURDY, který obdrží 200 Kč.

V úvodním kole jsem nemusel udělit jediný vykřičník za pozici a ani za připočtení bodů. Ať vám to vydrží do dalších kol. Zbytečná chyba za neuvedení zásobníku a za neplatné slovo HŘÍŠŤKŮM (uznal jsem pouze HŘÍŠŤ). Dva soutěžící položili písmena jež nebyla již k dispozici M a V (zachráněno žolíky).

 

VÝSLEDKY 1. KOLA
jsou zároveň průběžným pořadím první partie i průběžným pořadím celé soutěže

1128 Burda J.; 1097 Járová J.; 985 Žižka J.; 918 Bystron E.; 898 Uher J.; 887 Švarc P.; 885 Levíček V.; 882 Vondrušková E.; 881 Stiborová D.; 881 Zavrtálek M.; 877 Sochová M.; 852 Nejdl M. (! – písmeno); 850 Nejdlová E.; 848 Vaňousková M.; 818 Brož V.; 814 Spáčil J.; 811 Pilbauerová M.; 804 Bartoš F.; 802 Mikulková M.; 801 Rusá D. (ošidila se), Karlec L. (! – písmeno); 788 Kolář E.; 756 Hanák I. (! – zásobník); 750 Vacková J.; 739 Dynybyl J.; 724 Mikšík P.; 717 Mlsová J.; 709 Vacek V.; 683 Titz V.; 650 Rothová P.; 636 Eliášová M.; 626 Jílek M.; 621 Novák J.; 588 Zedník P.; 587 Novotný Z. (! – slovo); 573 Motyčková M.M.; 530 Vacek J.; 506 Kala L.; 504 Venclová D.; 476 Šustr M.; 362 Dvořák J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. EEKMNOP NEKOPEM H 4 68 68
2. OHLUŠUJ OHLUŠUJ (+ NU; + EŠ; + KU; + OJ) I 1 83 151
3. BČÍMŘTV MŘÍT (+ TNU) G 1 15 166
4. ?ŘÍJEAA [P]ŘÍJEM 1 B 13 179
5. ÁÉÍVVYZ OV 1 I 2 181
6. ZŇANÝCH Z[P]ŘÍJEMŇOVANÝM 1 A 914 1095
7. GIOPPSX MIX 10 H 33 1128

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 Z2 P1 Ř4 Í2 J2 E1 M2 Ň6 O1 V1 A1 N1 Ý4 C2 H2 1
2   2S       3P Ř4   H2 3P       2S   2
3     2S       Í2   L1       2S     3
4 2P     2S     T1 N1 U2     2S     2P 4
5         2S     E1 Š4   2S         5
6   3P       3P   K1 U2 3P       3P   6
7     2P       2P O1 J2       2P     7
8 3S     2P       P1       2P     3S 8
9     2P       2P E1 2P       2P     9
10   3P       3P   M2 I1 X10       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O