SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlist


free counters

 

 


KaH č. 4/2012 - 2. kolo
(uzávěrka: 14. března 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

   V tomto čísle rozehrajeme na prázdné hrací desce druhou partii, která bude pokračovat v číslech 8 a 12. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všech sedm tahů. Písmena do zásobníků jsem tentokrát nelosoval, ale rozepsal do zásobníků souhlásky podle abecedy. Všech sedm neúplných zásobníku si doplníte sami, vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena všech zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P       ??       2P     3S 8
9     2P       2P   2P       2P     9
10   3P       3P       3P       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 1. kolo druhé partie:

1.

B3

C2

Č4

D1

??

??

??


2.

F5

G5

H2

??

??

??

??


3.

J2

K1

L1

??

??

??

??


4.

M2

N1

P1

??

??

??

??


5.

R1

Ř4

S1

??

??

??

??


6.

Š4

T1

V1

??

??

??

??


7.

X10

Z2

Ž4

??

??

??

??

 

ZPRÁVA O 2. KOLE

   Druhou partii zahájilo 41 soutěžících. Čtyři řešitelé překonali hranici 1000 bodů, nejvíce 1225 bodů získal a výhru 200 Kč obdrží Milan ZAVRTÁLEK. Tentokrát jsem udělil 7 vykřičníků, 2 x překlep, 1 x body, termín a písmeno ( Č -zachráněno žolíkem). Nepovolená slova byla tři, v jedné partii ZREMIXÁŽ (uznáno pouze REMIX) a v další kromě chybné pozice, slova ODBOČÍC a ROZOSTŘÍ (uznáno ODBOČÍ a ZOSTŘÍ).

 

VÝSLEDKY 2. KOLA
jsou zárověň průběžným pořadím ve druhé partii.

1225 Zavrtálek M.; 1069 Sochová M. (! – body); 1010 Burda J.; 1004 Spáčil J. 970 Stiborová D.; 967 Vondrušková E.; 943 Vacek V.; 932 Žižka J.; 927 Uher J.; 915 Švarc P.; 913 Pilbauerová M.; 908 Bystron E.; 881 Levíček V.; 853 Brož V.; 835 Karlec L. (! – termín); 830 Vacková J.; 821 Nejdl M.; 806 Vaňousková M.; 802 Dynybyl J.; 801 Rusá D.; 789 Járová J.; 767 Nejdlová E.; 754 Rothová P.; 739 Mikulková M.; 701 Eliášová M.; 687 Venclová D.; 652 Novotný Z. (! – písmeno); 651 Hanák I.; 634 Novák J.; 603 Motyčková M.M.; 601 Mlsová J., Kolář E. (! - slovo); 598 Titz V. (! – překlep); 594 Jílek M.; 540 Zedník P.; 472 Kala L.; 470 Vacek J.; 419 Šustr M.; 418 Bartoš F. (! – pozice, slova); 345 Dvořák J. (! – překlep, ošidil se); 205 Strejčková J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. BCČDEOO ODBOČCE 8 F 78 78
2. FGHCORA ECHOGRAF L 8 96 174
3. JKLÁPĚE OKLÁPĚJE F 8 68 242
4. MNPOTAA OMET 15 D 6 248
5. RŘSMOÓZ MORFÓZ 15 I 18 266
6. ŠTVBŠIN ŠVÁBŠTINO 11 D 122 388
7. XZŽMEAU MEZOMETAMORFÓZU 15 A 837 1225

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P   O1 D1 B3 O1 Č4 C2 E1     3S 8
9     2P     K1 2P   2P     C2 2P     9
10   3P       L1       3P   H2   3P   10
11       Š4 V1 Á2 B3 Š4 T1 I1 N1 O1       11
12 2P     2S   P1   2P       G5     2P 12
13     2S     Ě3 2P   2P     R1 2S     13
14   2S       J2       3P   A1   2S   14
15 M2 E1 T1 O1 M2 E1 T1 A1 M2 O1 R1 F5 Ó7 Z2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 2. KOLE

2138 Burda J.; 2106 Zavrtálek M.; 1946 Sochová M. (1); 1917 Žižka J.; 1886 Járová J.; 1851 Stiborová D.; 1849 Vondrušková E.; 1826 Bystron E.; 1825 Uher J.; 1818 Spáčil J.; 1802 Švarc P.; 1766 Levíček V.; 1724 Pilbauerová M.; 1673 Nejdl M. (1); 1671 Brož V.; 1654 Vaňousková M.; 1652 Vacek V.; 1636 Karlec L. (2); 1617 Nejdlová E.; 1602 Rusá D.; 1580 Vacková J.; 1541 Dynybyl J., Mikulková M.; 1407 Hanák I. (1); 1404 Rothová P.; 1389 Kolář E. (1); 1337 Eliášová M.; 1318 Mlsová J.; 1281 Titz V. (1); 1255 Novák J.; 1239 Novotný Z. (2); 1222 Bartoš F. (1); 1220 Jílek M.; 1191 Venclová D.; 1176 Motyčková M.M.; 1128 Zedník P.; 1000 Vacek J.; 978 Kala L.; 895 Šustr M.; 724 Mikšík P.; 707 Dvořák J. (1); 205 Strejčková J.

 

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ

Závěrečný turnaj korespondenčích soutěží ve Scrabble 2011 se uskutečnil 23. března v pohostinném a útulném prostředí redakce Křížovky a hádanky. Soutěžilo se v řešení "Citátu" i "Partie", na každou úlohu byl čas 90 minut. Jako první se řešil citát (TOMÁŠ VŠETEČKA: CITÁT BEZ ZKUŠENOSTI JE JAKO SLUHA BEZ PÁNA). Pro soutěž v partii byly zadány čtyři zásobníky volitelné, ostatní byly účastníky turnaje vylosovány, a to zásobník č. 2 (ĚÍOPŠUY), č. 3 (DJLMSV?), č. 4 (AHŇOSTX) a č. 7 (EKMNPTV). Všechna řešení obou soutěží byla byla bezchybná, byla odevzdána ve stanoveném časovém termínu a zúčastnil se jich mimo soutěž i vedoucí korespondenčních soutěží ve Scrabble Slavoj ŠILAR. Hráči, kteří dosáhli nejvyššího součtu bodu z obou částí, získali v pořadí Dagmar RUSÁ, Jiří SPÁČIL a Růžena HELEBRANTOVÁ stylové věcné ceny, jež připravil vedoucí soutěže, a finanční odměny od redakce KaH ve výši 1000, 700 a 300 Kč.

Vedoucí korespondenční soutěže by přivítal, kdyby i ostatní, kteří se nemohli turnaje zúčastnit, si zkusili v časovém termínu 90 minut na každou úlohu obě úlohy vyřešit a své řešení poslat.