SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlist


free counters


KaH č. 6/2012 - 3. kolo
(uzávěrka: 11. dubna 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

   V tomto čísle pokračujeme v první partii, kterou ukončíme v č. 10. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všech 7 tahů. Do zásobníku pro 2, 4 a 6 tah si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Zásobníky musíte použít v daném pořadí ! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 Z2 P1 Ř4 Í2 J2 E1 M2 Ň6 O1 V1 A1 N1 Ý4 C2 H2 1
2   2S       3P Ř4   H2 3P       2S   2
3     2S       Í2   L1       2S     3
4 2P     2S     T1 N1 U2     2S     2P 4
5         2S     E1 Š4   2S         5
6   3P       3P   K1 U2 3P       3P   6
7     2P       2P O1 J2       2P     7
8 3S     2P       P1       2P     3S 8
9     2P       2P E1 2P       2P     9
10   3P       3P   M2 I1 X10       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 3. kolo:

1.

D1

É3

O1

Ó7

R1

S1

V1


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

A1

Á2

B3

H2

K1

L1

S1


4.

??

??

??

??

??

??

??


5.

Č4

D1

I1

O1

P1

S1

Y2


6.

??

??

??

??

??

??

??


7.

A1

A1

C2

G5

R1

T1

Ú5

 

ZPRÁVA O 3. KOLE

Třem soutěžícím se podařilo položit sedmadvacetinásobek, ten nejvíce bodovaný vedl k vítězství. Z náskokem více než 300 bodů zvítězil Jan ŽIŽKA, partii vyřešil za 1150 bodů, obdrží výhru 200 Kč a s vysokým náskokem vede obě průběžné tabulky.

I v tomto kole padlo 7 vykřičníků. 2 partie ze 40 se nedaly zachránit, soutěžící nevyhověli zadání (pokládka na prázdnou hrací desku), 2 řešitelé použili písmeno, které již nebylo k dispozici: A (zachráněno žolíkem) a žolík (PR(O)TNUTÝMI uznáno TNUTÝMI), 3 soutěžící měli po jedné chybě: body, pozice a nepovolené slovo ŠPRÝMOVÉ ( uznáno ŠPRÝM).

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

1150 Žižka J.; 819 Vondrušková E.; 789 Sochová M.; 783 Bystron E.; 777 Rusá D.; 770 Vacek V.; 762 Nejdl M.; 752 Burda J.; 751 Pilbauerová M.; 749 Uher J.; 747 Vacková J.; 741 Rothová P.; 739 Spáčil J.; 725 Kolář E.; 721 Dynybyl J. (! – body); 707 Zavrtálek M.; 703 Hanák I.; 691 Járová J.; 673 Vaňousková M. (ošidila se); 669 Švarc P.; 664 Bartoš F.; 658 Stiborová D.; 588 Karlec L.; 581 Levíček V. (! – písmeno); 566 Novotný Z.; 562 Brož V.; 530 Mikulková M.; 514 Mlsová J.; 488 Vacek J.; 485 Titz V. (ošidil se); 474 Jílek M. (! – písmeno); 465 Eliášová M.; 414 Kala L.; 395 Novák J. (! – pozice); 388 Nejdlová E. (! – slovo); 385 Šustr M.; 372 Zedník P.; 290 Dvořák J.; 0 Motyčková M.M. (! – zadání), Strejčková J.(! – zadání).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. DÉOÓRSV OVES (+ SI) 9 F 9 9
2. ABĎELNO NEĎOBLA (+ MIXE) K 9 96 105
3. AÁBHKLS OBSÁHL F 9 18 123
4. CIÍMOTV OVACÍM 15 I 11 134
5. ČDIOPSY ČI (+ OBSÁHLI) 15 E 16 150
6. ENŠŤUVY NEVYČIŠŤOVACÍMU 15 A 968 1118
7. AACGRTÚ GABRA 13 I 32 1150

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 Z2 P1 Ř4 Í2 J2 E1 M2 Ň6 O1 V1 A1 N1 Ý4 C2 H2 1
2   2S       3P Ř4   H2 3P       2S   2
3     2S       Í2   L1       2S     3
4 2P     2S     T1 N1 U2     2S     2P 4
5         2S     E1 Š4   2S         5
6   3P       3P   K1 U2 3P       3P   6
7     2P       2P O1 J2       2P     7
8 3S     2P       P1       2P     3S 8
9     2P     O1 V1 E1 S1   N1   2P     9
10   3P       B3   M2 I1 X10 E1     3P   10
11         2S S1         Ď8         11
12 2P     2S   Á2   2P     O1 2S     2P 12
13     2S     H2 2P   G5 A1 B3 R1 A1     13
14   2S       L1       3P L1     2S   14
15 N1 E1 V1 Y2 Č4 I1 Š4 Ť7 O1 V1 A1 C2 Í2 M2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 1. PARTIE

2135 Žižka J.; 1880 Burda J.; 1788 Járová J.; 1701 Bystron E., Vondrušková E.; 1666 Sochová M.; 1647 Uher J.; 1614 Nejdl M.; 1588 Zavrtálek M.; 1578 Rusá D.; 1562 Pilbauerová M.; 1556 Švarc P.; 1553 Spáčil J. 1539 Stiborová D.; 1521 Vaňousková M. 1513 Kolář E. 1497 Vacková J.; 1479 Vacek V.; 1468 Bartoš F.; 1466 Levíček V.; 1460 Dynybyl J.; 1459 Hanák I.; 1391 Rothová P.; 1389 Karlec L.; 1380 Brož V.; 1332 Mikulková M.; 1238 Nejdlová E.; 1231 Mlsová J.; 1168 Titz V.; 1153 Novotný Z.; 1101 Eliášová M.; 1100 Jílek M.; 1018 Vacek J.; 1016 Novák J.; 960 Zedník P.; 920 Kala L.; 861 Šustr M.; 724 Mikšík P.; 652 Dvořák J.; 573 Motyčková M.M.; 504 Venclová D.; 0 Strejčková J.

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 3. KOLE

3067 Žižka J.; 2890 Burda J.; 2813 Zavrtálek M.; 2735 Sochová M. (1); 2668 Vondrušková E.; 2609 Bystron E.; 2577 Járová J.; 2574 Uher J.; 2557 Spáčil J.; 2509 Stiborová D.; 2475 Pilbauerová M.; 2471 Švarc P.; 2435 Nejdl M. (1); 2422 Vacek V.; 2379 Rusá D.; 2347 Levíček V. (1); 2327 Vacková J., Vaňousková M.; 2262 Dynybyl J. (1); 2233 Brož V.; 2224 Karlec L. (2); 2145 Rothová P.; 2114 Kolář E. (1); 2110 Hanák I. (1); 2071 Mikulková M.; 2005 Nejdlová E. (1); 1886 Bartoš F. (1); 1832 Mlsová J.; 1805 Novotný Z. (2); 1802 Eliášová M.; 1766 Titz V. (1); 1694 Jílek M. (1); 1650 Novák J. (1); 1500 Zedník P.; 1488 Vacek J.; 1392 Kala L.; 1280 Šustr M.; 1191 Venclová D.; 1176 Motyčková M.M. (1); 997 Dvořák J. (1); 724 Mikšík P.; 205 Strejčková J. (1).