SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlistfree counters

 

 


KaH č. 8/2012 - 4. kolo
(uzávěrka: 9. května 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

   V tomto čísle pokračujeme v druhé partii, kterou ukončíme v č. 12. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všech šest tahů. I v druhém kole jsem písmena nelosoval, ale rozepsal do zásobníků souhlásky podle abecedy. Všech šest neúplných zásobníku si doplníte sami, vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena všech zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P   O1 D1 B3 O1 Č4 C2 E1     3S 8
9     2P     K1 2P   2P     C2 2P     9
10   3P       L1       3P   H2   3P   10
11       Š4 V1 Á2 B3 Š4 T1 I1 N1 O1       11
12 2P     2S   P1   2P       G5     2P 12
13     2S     Ě3 2P   2P     R1 2S     13
14   2S       J2       3P   A1   2S   14
15 M2 E1 Z2 O1 M2 E1 T1 A1 M2 O1 R1 F5 Ó7 Z2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 2. kolo druhé partie:

1.

C2

D1

Ď8

??

??

??

??


2.

H2

J2

K1

??

??

??

??


3.

L1

N1

Ň6

??

??

??

??


4.

P1

R1

Ř4

??

??

??

??


5.

S1

T1

Ť7

??

??

??

??


6. otištěno špatné zadání!

V1

X10

Z2

Ž4

??

??

??


6. oprava: správné zadání!

V1

X10

Ž4

??

??

??

??

 

ZPRÁVA O 4. KOLE

   I v tomto kole se několika soutěžícím podařilo položit sedmadvacetinásobek, opět partii nejlépe složil Jan ŽIŽKA, partii vyřešil za 814 bodů a obdrží výhru 200 Kč. 4.kolo proběhlo ve znamení velkého počtu chyb. Chyba se objevila již v zadání, s tím že jsem do 6.zásobníku umístil písmeno Z, (obě Z již byla na desce) jste si všichni poradili ale čtyři z vás také použili písmena jež nebyla k dispozici, písmena T a K (nahrazena žolíkem), písmena Á,Ž (neuznáno slovo PŘIRÁŽKU) a písmeno U (neuznáno EXITUS). Ve třech partiích byl překlep, ve čtyřech špatná pozice, pět soutěžících si napočítalo více bodů a sedm se ošidilo. Opět jedna soutěžící nevyhověla zadání (pokládka na prázdnou hrací desku), Pozitivní je, že nebylo uvedeno ani jediné neplatné slovo.

Reklamace: Dodatečně jsem započítal náhradní řešení 3.kola p. Motyčkové (dopis odeslaný 5.4. jsem neobdržel). 654 Motyčková M. M.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

814 Žižka J.; 748 Járová J.; 732 Dynybyl J. (! – body, pozice); 700 Zavrtálek M. (ošidil se); 676 Vacková J.; 665 Vacek V.; 647 Spáčil J.; 631 Uher J.; 630 Burda J.; 625 Bystron E.; 617 Rusá D. (! – pozice); 612 Pilbauerová M.; 607 Stiborová D. (ošidila se); 603 Bartoš F.; 600 Nejdl M. (! – body); 597 Vondrušková E. (! – body); 595 Nejdlová E. (! - body); 586 Švarc P.; 583 Brož V. (! – překlep); 570 Vaňousková M.; (ošidila se); 546 Titz V. (! – písmeno); 510 Mikulková M. (! – pozice); 502 Hanák I.; 486 Sochová M.; 481 Eliášová M.; 479 Levíček V. (! – písmeno); 469 Motyčková M.M.; 464 Kolář E.; 458 Venclová D. (ošidila se); 454 Novák J. (! – pozice); 447 Karlec L.; 425 Rothová P. (ošidila se); 359 Vacek J.; 346 Jílek M. (ošidil se); 318 Novotný Z. (! – písmena, ošidil se); 285 Zedník P.; 259 Šustr M.; 232 Mlsová J. (! – písmeno,překlep); 228 Kala L.; 84 Dvořák J. (! – body, překlep); 0 Strejčková J. (! – zadání).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. CDĎÍÍU? UDÍCÍ[H]O I 2 11 11
2. HJKAÁVÝ HÝKÁVAJÍ 4 B 84 95
3. LNŇASVY SŇAV F 1 21 116
4. PRŘÉKLU KLUS 1 C 6 122
5. STŤEINO NOSTE (+ NUDÍCÍ[H]O) 1 I 17 139
6. VXŽEHI? EXLUSIVNOSTE[C]H 1 A 675 814

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 E1 X10 K1 L1 U2 S1 I1 V1 N1 O1 S1 T1 E1 C0 H2 1
2   2S       Ň6     U2 3P       2S   2
3     2S     A1 2P   D1       2S     3
4 2P H2 Ý4 K1 Á2 V1 A1 J2 Í2     2S     2P 4
5         2S       C2   2S         5
6   3P       3P     Í2 3P       3P   6
7     2P       2P   H0       2P     7
8 3S     2P   O1 D1 B3 O1 Č4 C2 E1     3S 8
9     2P     K1 2P   2P     C2 2P     9
10   3P       L1       3P   H2   3P   10
11       Š4 V1 Á2 B3 Š4 T1 I1 N1 O1       11
12 2P     2S   P1   2P       G5     2P 12
13     2S     Ě3 2P   2P     R1 2S     13
14   2S       J2       3P   A1   2S   14
15 M2 E1 Z2 O1 M2 E1 T1 A1 M2 O1 R1 F5 Ó7 Z2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 2. PARTIE

1925 Zavrtálek M.; 1746 Žižka J.; 1651 Spáčil J.; 1640 Burda J.; 1608 Vacek V. 1577 Stiborová D.; 1564 Vondrušková E.; 1558 Uher J.; 1555 Sochová M.; 1537 Járová J.; 1534 Dynybyl J.; 1533 Bystron E.; 1525 Pilbauerová M.; 1506 Vacková J.; 1501 Švarc P.; 1436 Brož V.; 1421 Nejdl M.; 1418 Rusá D.; 1376 Vaňousková M.; 1362 Nejdlová E.; 1360 Levíček V.; 1282 Karlec L.; 1249 Mikulková M.; 1182 Eliášová M.; 1179 Rothová P.; 1153 Hanák I.; 1145 Venclová D.; 1144 Titz V.; 1088 Novák J.; 1072 Motyčková M.M.; 1065 Kolář E.; 1021 Bartoš F.; 970 Novotný Z.; 940 Jílek M.; 833 Mlsová J.; 829 Vacek J.; 825 Zedník P.; 700 Kala L. 678 Šustr M.; 429 Dvořák J.; 205 Strejčková J.

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 4. KOLE

3881 Žižka J.; 3520 Burda J.; 3513 Zavrtálek M.; 3325 Járová J.; 3265 Vondrušková E. (1); 3234 Bystron E.; 3221 Sochová M. (1); 3205 Uher J.; 3204 Spáčil J.; 3116 Stiborová D.; 3087 Pilbauerová M., Vacek V.; 3057 Švarc P.; 3035 Nejdl M. (2); 3003 Vacková J.; 2996 Rusá D. (1); 2994 Dynybyl J.; 2897 Vaňousková M.; 2826 Levíček V. (2); 2816 Brož V. (1); 2671 Karlec L. (2); 2612 Hanák I. (1); 2600 Nejdlová E. (2); 2581 Mikulková M. (1); 2578 Kolář E. (1); 2570 Rothová P.; 2489 Bartoš F. (1); 2312 Titz V. (2); 2299 Motyčková M.M.; 2283 Eliášová M.; 2123 Novotný Z. (3); 2104 Novák J. (2); 2064 Mlsová J. (1); 2040 Jílek M. (1); 1847 Vacek J.; 1785 Zedník P.; 1649 Venclová D.; 1620 Kala L.; 1539 Šustr M.; 1081 Dvořák J. (2); 724 Mikšík P.; 205 Strejčková J. (2).