SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlist


free counters 


KaH č. 10/2012 - 5. kolo
(uzávěrka: 6. června 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole dohrajete první partii. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete 3 tahy. Do zásobníku pro 2 tah si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Zásobníky musíte použít v daném pořadí! Po provedení třetího tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k první partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v první partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii! K uvádění souřadnic se používá osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 Z2 P0 Ř4 Í2 J2 E1 M2 Ň6 O1 V1 A1 N1 Ý4 C2 H2 1
2   2S       3P Ř4   H2 3P       2S   2
3     2S       Í2   L1       2S     3
4 2P     2S     T1 N1 U2     2S     2P 4
5         2S     E1 Š4   2S         5
6   3P       3P   K1 U2 3P       3P   6
7     2P       2P O1 J2       2P     7
8 3S     2P       P1       2P     3S 8
9     2P     O1 V1 E1 S1   N1   2P     9
10   3P       B3   M2 I1 X10 E1     3P   10
11         2S S1         Ď8         11
12 2P     2S   Á2   2P     O1 2S     2P 12
13     2S     H2 2P   G5 A1 B3 R1 A1     13
14   2S       L1       3P L1     2S   14
15 N1 E1 V1 Y2 Č4 I1 Š4 Ť7 O1 V1 A1 C2 Í2 M2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 5. kolo:

1.

Á2

C2

D1

Ě3

N1

Ú5

Y2


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

A1

D1

I1

S1

T1

T1

Ý4

 

ZPRÁVA O 5. KOLE

K nejvyššímu bodovému zisku 426 bodů dospěli dvěma různými způsoby dva soutěžící, Vladimír Vacek (menší počet tahů) a Jana Vacková, oba však nesplnily podmínky zadání (odložili po třetím tahu zásobník) a proto o vítězi výhry 200 Kč rozhodl los mezi všemi bezchybnými řešiteli. Štěstí se usmálo na Petra ŠVARCE.

Chyby: Po třetím tahu se měl zásobník postupně doplňovat do 7 písmen, pokud to bylo možné, ze všech nepoložených kamenů (ze sáčku i z odložených zásobníků), nebo měla být provedena výměna zásobníku. Toto neprovedli kromě soutěžících, zmíněných již v úvodu zprávy, ještě dva řešitelé, tři soutěžící pokládali úlohu na chybně položené zadání, ve slově Z(P)ŘÍJEMŇOVANÝCH zaměnili žolíka za P, tři se překlepli ( A – Á, Y – I, E – F ) a čtyři měli špatně zapsanou pozici. Ani tentokrát nebylo uvedeno jediné neplatné slovo a kromě dvou soutěžících, kteří se ošidili, jste správně počítali.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

426 Vacek V. (! – zásobník), Vacková J. (! – zásobník); 421 Burda J., Vondrušková E., Stiborová D. (! – pozice); 409 Levíček V. (! – pozice, zásobník); 408 Hanák I.; 404 Žižka J., Zavrtálek M. (! – překlep); 402 Pilbauerová M.; 398 Eliášová M.; 397 Sochová M.; 390 Švarc P.; 388 Rusá D. (! – pozice); 380 Járová J.; 378 Spáčil J.; 368 Titz V.; 358 Vaňousková M. (! – pozice); 357 Novák J., Venclová D.; 356 Motyčková M.M., Nejdlová E.; 342 Bartoš F.; 340 Nejdl M.; 339 Brož V.; 328 Mikulková M.; 324 Dynybyl J.; 323 Karlec L. (! – překlep); 311 Rothová P. (ošidila se); 284 Šustr M. (! – překlep); 279 Bystron E. (! – zadání); 260 Kolář E.; 250 Vacek J.; 234 Mlsová J.; 228 Jílek M. (! – zadání, zásobník, ošidil se); 185 Uher J. (! – zadání); 169 Strejčková J.; 93 Kala L.

 

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
(chybí 4. tah - výměna zásobníku)

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ÁCDĚNÚY ÚDE B 13 14 14
2. FIKRÉZŽ FIS 11 D 14 28
3. ADISTTÝ TY D 14 3 31
4. PŽĚDNÝ? ZP[O]ŽDĚNÝ A 1 110 141
5. CYSTÓZO CYSTÓZOU O 8 125 266
6. ÁPRSTKŮ NÁPRSTKŮ L 1 82 348
7. IDÉÉRAK ŽID 4 A 6 354
8. ÉÉRAKĚ ŽIDÉ 4 A 18 372
9. RÉAKĚ RÉ (+ MIXER; + ĎÉ) L 10 30 422
10. AKĚ FAKTY D 11 20 422
11. Ě 6 L 4 426

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 Z2 P0 Ř4 Í2 J2 E1 M2 Ň6 O1 V1 A1 N1 Ý4 C2 H2 1
2 P1 2S       3P Ř4   H2 3P   Á2   2S   2
3 O0   2S       Í2   L1     P1 2S     3
4 Ž4 I1 D1 É3     T1 N1 U2     R1     2P 4
5 D1       2S     E1 Š4   2S S1       5
6 Ě3 3P       3P   K1 U2 3P   T1 Ě3 3P   6
7 N1   2P       2P O1 J2     K1 2P     7
8 Ý4     2P       P1       Ů4     3S 8
9     2P     O1 V1 E1 S1   N1   2P     9
10   3P       B3   M2 I1 X10 E1 R1   3P   10
11       F5 I1 S1         Ď8 É3       11
12 2P     A1   Á2   2P     O1 2S     2P 12
13   Ú5 2S K1   H2 2P   G5 A1 B3 R1 A1     13
14   D1   T1   L1       3P L1     2S   14
15 N1 E1 V1 Y2 Č4 I1 Š4 Ť7 O1 V1 A1 C2 Í2 M2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ 1. PARTIE
Čísla v závorce (chybná řešení/počet bodů za zbylá písmena)

2674 Žižka J. (0/135); 2436 Burda J. (0/135); 2303 Járová J. (0/135); 2257 Vondrušková E. (0/135); 2198 Sochová M. (0/135); 2127 Zavrtálek M. (1/135); 2101 Rusá D. (1/135); 2099 Pilbauerová M. (0/135); 2095 Stiborová D. (0/135); 2089 Nejdl M. (0/135); 2081 Švarc P. (0/135); 2066 Spáčil J. (0/135); 2058 Vacková J. (0/135); 2040 Vacek V. (0/135); 2014 Vaňousková M. (0/135); 2010 Levíček V. (2/135); 2002 Hanák I. (1/135); 1971 Bystron E. (1/- 9); 1945 Bartoš F. (0/135); 1919 Dynybyl J. (1/135); 1908 Kolář E. (0/135); 1854 Brož V. (0/135); 1837 Rothová P. (0/135); 1808 Uher J. (1/-24); 1795 Mikulková M. (0/135); 1729 Nejdlová E. (1/135); 1718 Motyčková M.M. (0/135); 1710 Karlec L. (2/-2); 1671 Titz V. (0/135); 1634 Eliášová M. (0/135); 1600 Mlsová J. (0/135); 1508 Novák J. (1/135); 1403 Vacek J. (0/135); 1315 Jílek M. (2/-13); 1280 Šustr M. (1/135); 1153 Novotný Z. (1/0); 996 Venclová D. (0/135); 960 Zedník P. (0/0); 956 Kala L. (0/-57); 724 Mikšík P. (0/0); 652 Dvořák J. (0/0); 139 Strejčková J. (1/-30).

V tomto kole se dohrála 1. partie, vítězem se stal a výhru 300 Kč obdrží Jan ŽIŽKA.

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 5. KOLE

4420 Žižka J.; 4076 Burda J.; 4052 Zavrtálek M. (1); 3840 Járová J.; 3821 Vondrušková E. (1); 3753 Sochová M. (1); 3717 Spáčil J.; 3672 Stiborová D. (1); 3648 Vacek V. (1); 3624 Pilbauerová M.; 3582 Švarc P.; 3564 Vacková J.(1); 3519 Rusá D. (2); 3510 Nejdl M. (2); 3504 Bystron E. (1); 3453 Dynybyl J. (2); 3390 Vaňousková M. (1); 3370 Levíček V. (3); 3366 Uher J. (1); 3290 Brož V. (1); 3155 Hanák I. (1); 3091 Nejdlová E. (2); 3044 Mikulková M. (1); 3016 Rothová P.; 2992 Karlec L. (3); 2973 Kolář E. (1); 2966 Bartoš F. (1); 2816 Eliášová M.; 2815 Titz V. (2); 2790 Motyčková M.M.; 2596 Novák J. (2); 2433 Mlsová J. (1); 2255 Jílek M. (2); 2232 Vacek J.; 2141 Venclová D.; 2123 Novotný Z. (3); 1958 Šustr M. (1); 1785 Zedník P.; 1656 Kala L.; 1081 Dvořák J. (2); 724 Mikšík P.; 344 Strejčková J. (2).