SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlist

free counters


KaH č. 12/2012 - 6. kolo
(uzávěrka: 4. července 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

  V tomto čísle dokončíte 2 partii. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny čtyři tahy. Ani ve třetím kole jsem písmena nelosoval, ale rozepsal do zásobníků souhlásky podle abecedy. Všechny čtyři neúplné zásobníky si doplníte sami, vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena všech zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! Po provedení čtvrtého tahu nebudete zásobník s písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k první partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v první partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii! K uvádění souřadnic se používá osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 E1 X10 K1 L1 U2 S1 I1 V1 N1 O1 S1 T1 E1 C0 H2 1
2   2S       Ň6     U2 3P       2S   2
3     2S     A1 2P   D1       2S     3
4 2P H2 Ý4 K1 Á2 V1 A1 J2 Í2     2S     2P 4
5         2S       C2   2S         5
6   3P       3P     Í2 3P       3P   6
7     2P       2P   H0       2P     7
8 3S     2P   O1 D1 B3 O1 Č4 C2 E1     3S 8
9     2P     K1 2P   2P     C2 2P     9
10   3P       L1       3P   H2   3P   10
11       Š4 V1 Á2 B3 Š4 T1 I1 N1 O1       11
12 2P     2S   P1   2P       G5     2P 12
13     2S     Ě3 2P   2P     R1 2S     13
14   2S       J2       3P   A1   2S   14
15 M2 E1 Z2 O1 M2 E1 T1 A1 M2 O1 R1 F5 Ó7 Z2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 3. kolo druhé partie:

1.

D1

Ď8

L1

??

??

??

??


2.

N1

P1

R1

??

??

??

??


3.

Ř4

S1

T1

??

??

??

??


4.

Ť7

V1

Ž4

??

??

??

??


ZPRÁVA O 6. KOLE

Vítězkou tohoto kola se stala a výhru 200 Kč obdrží Dana STIBOROVÁ, získala 373 bodů a o jeden bod porazila Milana Zavrtálka.

S dohrávkou, kde jste doplňovali 16 ze 17 posledních písmen do zásobníků, jste si poradili velmi dobře, pouze jedna soutěžící tyto písmena nezapsala do tabulky a jeden řešitel nezapsal výměnu zásobníku. Kromě toho byly položeny čtyři neplatná slova, vinou překlepu či přehlédnutí PŘÍSNĚNU a SÍTAŘINU (zachráněno PŘISNĚNU a SÍŤAŘINU), dále RÝŽ a HÝŽĎ (nešlo zachránit - odpočet bodů). Více bodů si napočítali čtyři soutěžící a jen jedenkrát byla uvedena chybná pozice.

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

373 Stiborová D.; 372 Zavrtálek M.; 370 Járová J.; 369 Rusá D. (! – překlep); 368 Vondrušková E.; 367 Švarc P.; 361 Sochová M.; 359 Burda J.; 347 Hanák I. (! – body); 346 Nejdl M.; 342 Bartoš F., Venclová D., Žižka J.; 338 Pilbauerová M.; 331 Vacek V. (! – body); 329 Kolář E. (ošidil se); 320 Dynybyl J.; 318 Spáčil J.; 317 Motyčková M.M. (! – body); 316 Bystron E., Levíček V. (! – překlep, slovo, zásobník), Novák J. (! – překlep, zápis); 315 Eliášová M.; 313 Uher J.; 311 Vaňousková M. (! – pozice); 303 Nejdlová E.; 294 Brož V.; 285 Rothová P. (ošidila se); 283 Titz V.; 270 Vacek J. (! – body); 260 Vacková J. (! – slovo); 256 Jílek M.; 193 Kala L.; 170 Mlsová J. (! – zásobníky); 150 Šustr M.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. DĎLÚAĚI CÚD 9 L 13 13
2. NPRÍNŘS RÓ (+ AR) M 14 10 23
3. ŘSTÉŮYÝ L 1 4 27
4. ŤVŽÉYPN G 4 8 35
5. VŽÉYPNI ŽÉ (+ TÉŽ) 3 L 22 57
6. VYPNILY VYPĚNILY 13 C 78 135
7. TŘÍĎASŮ TŘÍĎASŮM A 8 122 257
8. PŘISNĚN PŘISNĚN (+ CÚDĚ) O 4 100 357
9 Ý PŘISNĚNÝ O 4 16 373

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 E1 X10 K1 L1 U2 S1 I1 V1 N1 O1 S1 T1 E1 C0 H2 1
2   2S       Ň6     U2 3P   É3   2S   2
3     2S     A1 2P   D1       2S     3
4 2P H2 Ý4 K1 Á2 V1 A1 J2 Í2     2S     P1 4
5         2S   Ť7   C2   2S       Ř4 5
6   3P       3P     Í2 3P       3P I1 6
7     2P       2P   H0       2P   S1 7
8 T1     2P   O1 D1 B3 O1 Č4 C2 E1     N1 8
9 Ř4   2P     K1 2P   2P     C2 Ú5 D1 Ě3 9
10 Í2 3P       L1       3P   H2   3P N1 10
11 Ď8     Š4 V1 Á2 B3 Š4 T1 I1 N1 O1     Ý4 11
12 A1     2S   P1   2P       G5     2P 12
13 S1   V1 Y2 P1 Ě3 N1 I1 L1 Y2   R1 2S     13
14 Ů4 2S       J2       3P   A11 R1 2S   14
15 M2 E1 Z2 O1 M2 E1 T1 A1 M2 O1 R1 F5 Ó7 Z2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

KONEČNÉ POŘADÍ 2. PARTIE

2339 Zavrtálek M. (0/42); 2130 Žižka J. (0/42); 2041 Burda J. (0/42); 2011 Spáčil J. (0/42); 1992 Stiborová D. (0/42); 1981 Vacek V. (1/42); 1974 Vondrušková E. (1/42); 1958 Sochová M. (1/42); 1949 Járová J. (0/42); 1913 Uher J. (0/42); 1910 Švarc P. (0/42); 1905 Pilbauerová M. (0/42); 1896 Dynybyl J. (1/42); 1891 Bystron E. (0/42); 1829 Rusá D. (2/42); 1809 Nejdl M. (0/42); 1748 Vacková J. (1/-18); 1772 Brož V. (1/42); 1729 Vaňousková M. (1/42); 1670 Levíček V. (2/-6); 1707 Nejdlová E. (1/42); 1542 Hanák I. (1/42); 1539 Eliášová M. (0/42); 1529 Venclová D. (0/42); 1506 Rothová P. (0/42); 1469 Titz V. (0/42); 1446 Novák J. (2/42); 1436 Kolář E. (1/42); 1431 Motyčková M.M. (1/42); 1405 Bartoš F. (1/42); 1282 Karlec L. (1/0); 1249 Mikulková M. (1/0); 1186 Jílek M. (0/-10); 1141 Vacek J. (1/42); 1045 Mlsová J. (2/42); 970 Novotný Z. (2/0); 935 Kala L. (0/42); 825 Zedník P. (0/0); 820 Šustr M. (0/-8); 429 Dvořák J. (2/0); 205 Strejčková J. (1/0).

Milan ZAVRTÁLEK se stal vítězem 2. partie a získává výhru 300 Kč. Čísla v závorce udávají počet chybných řešení a počet bodů za zbylá písmena).

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 6. KOLE

4762 Žižka J.; 4435 Burda J.; 4424 Zavrtálek M. (1); 4210 Járová J.; 4189 Vondrušková E. (1); 4114 Sochová M. (1); 4045 Stiborová D. (1); 4035 Spáčil J.; 3979 Vacek V. (2); 3962 Pilbauerová M.; 3949 Švarc P.; 3888 Rusá D. (3); 3856 Nejdl M. (2); 3820 Bystron E. (1); 3806 Vacková J. (2); 3773 Dynybyl J. (2); 3701 Vaňousková M. (2); 3680 Levíček V. (4); 3679 Uher J. (1); 3584 Brož V. (1); 3502 Hanák I. (2); 3394 Nejdlová E. (2); 3308 Bartoš F. (1); 3302 Kolář E. (1); 3301 Rothová P.; 3131 Eliášová M.; 3107 Motyčková M.M. (1); 3098 Titz V. (2); 3044 Mikulková M. (1); 2992 Karlec L. (3); 2912 Novák J. (3); 2603 Mlsová J. (2); 2502 Vacek J. (1); 2501 Jílek M. (2); 2483 Venclová D.; 2123 Novotný Z. (3); 2100 Šustr M. (1); 1849 Kala L.; 1785 Zedník P.; 1081 Dvořák J. (2); 724 Mikšík P.; 344 Strejčková J. (2).