SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlistfree counters

KaH č. 18/2012 - 8. kolo
(uzávěrka: 26. září 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

   V tomto kole pokračujeme ve třetí partii, kterou ukončíme v č. 22. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všech 7 tahů. Do prvního zásobníku byly vylosováno všech 7 písmen, od druhého zásobníku jsem vždy ubíral po 1 písmeně. Šest neúplných zásobníku si doplníte sami, vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena všech zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       Ž4       2P     Ř4 1
2   2S       3P   V1   3P       2S Í2 2
3     2S       2P Ý4 2P       2S   Š4 3
4 2P     2S       K1       2S     S1 4
5         2S     A1     2S       K1 5
6   3P       3P   C2   3P       3P O1 6
7     2P       2P Í2 2P   B3 Á2 J2 E1 N1 7
8 3S     2P       M2 A1 T1 Y2 2P     Ě3 8
9     2P       2P   2P   T1 A1 X10 I1 M2 9
10   3P       3P       3P       3P E1 10
11         2S           2S       C2 11
12 2P     2S       2P       2S     K1 12
13     2S       2P   2P       2S   Ý4 13
14   2S       3P       3P       2S C2 14
15 3S     2P       3S       2P     H2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 8. kolo:

1.

A1

D1

F5

G5

M2

T1

Y2


2.

A1

Á2

B3

J2

Ť7

?0

??


3.

Á2

I1

O1

Ó7

X10

??

??


4.

C2

Í2

V1

Ž4

??

??

??


5.

C2

P1

S1

??

??

??

??


6.

N1

Ů4

??

??

??

??

??


7.

Ě3

??

??

??

??

??

??

 

ZPRÁVA O 8. KOLE

   V osmém kole, pokračováním 3. partie, bylo položeno mnoho pěkných a zajímavých slov, shodně 19 sedmadvacetinásobků a devítinásobků. Nejlépe se z úlohou vypořádala Jana JÁROVÁ, získala 1033 bodů a získává výhru 200 Kč.

Potěšilo mě, že se nevyskytlo žádné neplatné slovo ani špatně zapsaná pozice. Chyby: 3 x body, 2 x překlep (zásobník) a 2 x bylo použito písmeno, které již nebylo k dispozici, (Í) ve slově ČÍŠNÍKŮM šlo nahradit žolíkem a (A) ve slově SNŮŠKAMI nahradit již nešlo (-212 bodů).

 

VÝSLEDKY 8. KOLA

1033 Járová J.; 1023 Žižka J.; 1021 Dynybyl J. (! – body); 1013 Burda J.; 939 Bartoš F.; 908 Švarc P.; 891 Zavrtálek M. (! – body); 884 Levíček V.; 802 Vondrušková E.; 801 Rusá D.; 780 Nejdl M.; 778 Motyčková M.M.; 741 Bystron E., Pilbauerová M.; 732 Uher J.; 728 Spáčil J. (ošidil se); 723 Eliášová M.; 657 Sochová M.; 656 Novotný Z. (ošidil se); 644 Vacek V. (! – body, překlep); 639 Brož V.; 617 Vaňousková M. (ošidila se); 593 Stiborová D. (! – překlep); 591 Hanák I.; 589 Nejdlová E.; 557 Titz V.; 531 Novák J.; 527 Rothová P.; 506 Kolář E. ( - písmeno); 453 Vacek J.; 416 Vacková J. ( - písmeno); 377 Jílek M. (? – žolík); 376 Šustr M.; 268 Mlsová J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. AEFLŇPU ALEFU (+ ŽVÝKACÍMU) 9 D 34 34
2. OŤÚVVZT ŤATO D 8 17 51
3. ĎGHIU JÓGOU 11 A 34 85
4. OOSUDPRH PROSOUDÍ (+ SŤATO) 7 A 73 158
5. HIŘEOTŮ OTŘEP A 3 9 167
6. DRĚNDPV NĚJ A 9 6 173
7. NAEIÍMŠ NEOTŘEPANĚJŠÍMI A 1 860 1033

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 N1     2P       Ž4       2P     Ř4 1
2 E1 2S       3P   V1   3P       2S Í2 2
3 O1   2S       2P Ý4 2P       2S   Š4 3
4 T1     2S       K1       2S     S1 4
5 Ř4       2S     A1     2S       K1 5
6 E1 3P       3P   C2   3P       3P O1 6
7 P1 R1 O1 S1 O1 U2 D1 Í2 2P   B3 Á2 J2 E1 N1 7
8 A1     Ť7       M2 A1 T1 Y2 2P     Ě3 8
9 N1   2P A1 L1 E1 F5 U2 2P   T1 A1 X10 I1 M2 9
10 Ě3 3P   T1   3P       3P       3P E1 10
11 J2 Ó7 G5 O1 U2           2S       C2 11
12 Š4     2S       2P       2S     K1 12
13 Í2   2S       2P   2P       2S   Ý4 13
14 M2 2S       3P       3P       2S C2 14
15 I1     2P       3S       2P     H2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ VE 3. PARTII

2135 Žižka J.; 2120 Burda J.; 2080 Dynybyl J. (1); 2046 Járová J.; 1864 Zavrtálek M. (1); 1792 Levíček V. (1); 1786 Bystron E.; 1749 Uher J.; 1733 Spáčil J.; 1718 Motyčková M.M.; 1677 Bartoš F.; 1648 Vacek V. (1); 1641 Vondrušková E. (1); 1629 Nejdl M.; 1607 Švarc P. (1); 1517 Pilbauerová M.; 1474 Eliášová M.; 1470 Rusá D. (1); 1461 Nejdlová E.; 1434 Kolář E. (2); 1407 Vacková J. (1); 1388 Sochová M.; 1330 Stiborová D. (1); 1314 Novotný Z. (1); 1292 Brož V.; 1283 Vaňousková M.; 1203 Hanák I.; 1170 Titz V.; 1025 Vacek J.; 1000 Rothová P. (1); 970 Jílek M. (1); 877 Novák J. (1); 840 Šustr M. (1); 709 Vencl. L.; 668 Mlsová J. (1); 562 Kala L.; 459 Venclová D.

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 8. KOLE

6897 Žižka J.; 6555 Burda J.; 6288 Zavrtálek M. (2); 6256 Járová J. 5853 Dynybyl J. (3); 5830 Vondrušková E. (2); 5768 Spáčil J.; 5627 Vacek V. (3); 5606 Bystron E. (1); 5556 Švarc P. (1); 5502 Sochová M. (1); 5485 Nejdl M. (2); 5479 Pilbauerová M.; 5472 Levíček V. (5); 5428 Uher J. (1); 5375 Stiborová D. (2); 5358 Rusá D. (4); 5213 Vacková J. (3); 4985 Bartoš F. (1); 4984 Vaňousková M. (2); 4876 Brož V. (1); 4855 Nejdlová E. (2); 4825 Motyčková M.M. (1); 4736 Kolář E. (3); 4705 Hanák I. (2); 4605 Eliášová M.; 4301 Rothová P. (1); 4268 Titz V. (2); 3789 Novák J. (4); 3527 Vacek J. (1); 3471 Jílek M. (3); 3437 Novotný Z. (4); 3271 Mlsová J. (3); 3044 Mikulková M. (1); 2992 Karlec L. (3); 2942 Venclová D.; 2940 Šustr M. (2); 2411 Kala L.; 1785 Zedník P.; 1081 Dvořák J. (2); 724 Mikšík P.; 709 Vencl L.; 344 Strejčková J. (2).