SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlistFlag Counter 

KaH č. 22/2012 - 9. kolo
(uzávěrka: 21. listopadu 2012 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

  V tomto kole ukončíme třetí partii, a tím pádem celoroční soutěž v opisovaném scrabblu. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete 5 tahů. Do prvního zásobníku byly vylosováno všech 7 písmen, od druhého zásobníku jsem vždy ubíral po 1 písmeně. Čtyři neúplné zásobníky si doplníte sami, do zásobníků 2 – 4 si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Pátý zásobník si již doplníte ze všech zbylých písmen (ze sáčku i z odložených zásobníků). Písmena všech zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! Po provedení pátého tahu nebudete zásobník s písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k první partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v první partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii! Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 N1     2P       Ž4       2P     Ř4 1
2 E1 2S       3P   V1   3P       2S Í2 2
3 O1   2S       2P Ý4 2P       2S   Š4 3
4 T1     2S       K1       2S     S1 4
5 Ř4       2S     A1     2S       K1 5
6 E1 3P       3P   C2   3P       3P O1 6
7 P1 R1 O1 S1 O1 U2 D1 Í2 2P   B3 Á2 J2 E1 N1 7
8 A1     Ť7       M2 A1 T1 Y2 2P     Ě3 8
9 N1   2P A1 L1 E1 F5 U2 2P   T1 A1 X10 I1 M2 9
10 Ě3 3P   T1   3P       3P       3P E1 10
11 J2 Ó7 G5 O1 U2           2S       C2 11
12 Š4     2S       2P       2S     K1 12
13 Í2   2S       2P   2P       2S   Ý4 13
14 M2 2S       3P       3P       2S C2 14
15 I1     2P       3S       2P     H2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 9. kolo:

1.

B3

N1

Ň6

P1

P1

Ú5

Z2


2.

Ď8

H2

I1

O1

S1

Y2

??


3.

D1

N1

S1

Ů4

V1

??

??


4.

É3

I1

L1

R1

??

??

??


5.

R1

Z2

?0

??

??

??

??


ZPRÁVA O 9. KOLE

Poslední 9. kolo celoroční soutěže v opisovaném scrabblu ovládly ženy. První 3 získaly přes 430 bodů, vítězka Emílie VONDRUŠKOVÁ dokonce 470 bodů a získává výhru 200 Kč.

Tradičně závěrečné kolo přineslo větší počet chyb a 7 z nich se týkalo zásobníků. 3 x byly zapsána písmena jež nebyla již k dispozici (protože nebyla v tomto tahu položena, bral jsem to jako překlep), 3 x nebyly po čtvrtém tahu doplněny zásobníky do 7. písmen a 1 x neproběhla výměna zásobníku. V jednom řešení se vyskytlo neplatné slovo (PRŮPISEK) a v dalším se nedalo položit (DABOVÁN), písmeno (A) nebylo již ve hře, Po záchraně (PRŮSEK) a (OBDIVNÁ) „věnovali“ tito soutěžící všem bezchybným po 1 bodu. Nejvíce 21 bodů „daroval“ řešitel, který zřejmě opět doplatil na špatně položené zadání, písmeno (T) nebylo k dispozici a partie se nedala zachránit. Další chyby 3 x body, 1 x pozice, termín a překlep ve slově.

 

VÝSLEDKY 9. KOLA

470 Vondrušková E.; 447 Járová J.; 437 Stiborová D. (! –zásobníky); 436 Žižka J.; 432 Malina Z.; 427 Burda J.; 419 Bystron E., Hanák I.; 407 Švarc P.; 405 Uher J.; 402 Levíček V. (zásobník); 400 Novotný Z. (! – body); 387 Rusá D.; 386 Vaňousková M. (! – body); 376 Pilbauerová M. (! – překlep, ošidila se); 373 Eliášová M.; 370 Spáčil J.; 368 Nejdl M.; 362 Sochová M.; 338 Novák J., Bartoš F. (! – body); 329 Dynybyl J. (! – překlep, zásobník); 321 Brož V.; 308 Rothová P.; 300 Jílek M. (! – body, písmeno); 290 Zavrtálek M. (! – zadání, zásobníky); 281 Venclová D.; 280 Motyčková M.M. (! – body, pozice); 255 Nejdlová E. (! – překlep); 239 Kolář E. (! – slovo); 204 Šustr M.; 198 Mlsová J. (! – termín), Vacek J. (! – překlep).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. BNŇPPÚZ F 9 19 19
2. ĎHIOSY? [U]Ď (+ SŤSTOU, + UĎ) 12 D 48 67
3. DNSŮVHL DLÍ 2 M 8 75
4. ÉILRÁČV DVÉ M 2 10 85
5. RZ?ČILZ Z[M]RZAČIL 5 D 98 183
6. DNOPRŮV PRŮVODNÝ 13 H 80 263
7. ÉHNPSYV VYPÁSANÉ (+ MATYS, + Z[M]RZAČILY,+ VÉ) L 4 144 407
8. ÁBHISÚ 14 A 8 415
9. BHISÚ ÚPIS H 12 39 454
10. BH HÉB 11 K 16 470

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 N1     2P       Ž4       2P     Ř4 1
2 E1 2S       3P   V1   3P     D1 L1 Í2 2
3 O1   2S       2P Ý4 2P       V1   Š4 3
4 T1     2S       K1       V1 É3   S1 4
5 Ř4     Z2 M0 R1 Z2 A1 Č4 I1 L1 Y2     K1 5
6 E1 3P       3P   C2   3P   P1   3P O1 6
7 P1 R1 O1 S1 O1 U2 D1 Í2 2P   B3 Á2 J2 E1 N1 7
8 A1     Ť7       M2 A1 T1 Y2 S1     Ě3 8
9 N1   2P A1 L1 E1 F5 U2 2P   T1 A1 X10 I1 M2 9
10 Ě3 3P   T1   Ň6       3P   N1   3P E1 10
11 J2 Ó7 G5 O1 U2           H2 É1 B3   C2 11
12 Š4     U0 Ď8     Ú5       H1     K1 12
13 Í2   2S       2P P1 R1 Ů4 V1 O1 D1 N1 Ý4 13
14 M2 Á2       3P   I1   3P       2S C2 14
15 I1     2P       S1       2P     H2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ VE 3. PARTII

2594 Žižka J. (0/23); 2570 Burda J. (0/23); 2516 Járová J. (0/23); 2432 Dynybyl J. (2/23); 2228 Bystron E. (0/23); 2217 Levíček V. (2/23); 2177 Uher J. (0/23); 2134 Vondrušková E. (1/23); 2133 Zavrtálek M. (2/-21); 2126 Spáčil J. (0/23); 2038 Bartoš F. (1/23); 2037 Švarc P. (1/23); 2021 Motyčková M.M. (1/23); 2020 Nejdl M. (0/23); 1916 Pilbauerová M. (1/23); 1880 Rusá D. (1/23); 1870 Eliášová M. (0/23); 1790 Stiborová D. (2/23); 1773 Sochová M. (0/23); 1739 Nejdlová E. (1/23); 1737 Novotný Z. (2/23); 1692 Vaňousková M. (1/23); 1672 Kolář E. (3/-1); 1648 Vacek V. (1/0); 1645 Hanák I. (0/23); 1636 Brož V. (0/23); 1407 Vacková J. (1/0); 1331 Rothová P. (1/23); 1269 Jílek M. (2/-1); 1246 Vacek J. (1/23); 1238 Novák J. (1/23); 1170 Titz V. (0/0); 1067 Šustr M. (1/23); 763 Venclová D. (0/23); 709 Vencl. L. (0/0); 889 Mlsová J. (1/23); 562 Kala L. (0/0); 455 Malina Z. (0/23).

 

KONEČNÉ POŘADÍ PO 9. KOLE

V celkovém pořadí jsou započítány výsledky 9. kola V. Vacka a J. Vackové, které přišly po uzávěrce č. 26, oba - 359 (! – termín).

7356 Žižka J.; 7005 Burda J.; 6726 Járová J.; 6557 Zavrtálek M. (3); 6323 Vondrušková E. (2); 6205 Dynybyl J. (4); 6161 Spáčil J.; 6048 Bystron E. (1); 6009 Vacek V. (4); 5986 Švarc P. (1); 5897 Levíček V. (6); 5887 Sochová M. (1); 5878 Pilbauerová M. (1); 5876 Nejdl M. (2); 5856 Uher J. (1); 5835 Stiborová D. (3); 5768 Rusá D. (4); 5595 Vacková J. (4); 5393 Vaňousková M. (3); 5346 Bartoš F. (2); 5220 Brož V. (1); 5147 Hanák I. (2); 5133 Nejdlová E. (3); 5128 Motyčková M.M. (2); 5001 Eliášová M.; 4974 Kolář E. (4); 4632 Rothová P. (1); 4268 Titz V. (2); 4150 Novák J. (4); 3860 Novotný Z. (5); 3770 Jílek M. (4); 3748 Vacek J. (2); 3492 Mlsová J. (4); 3246 Venclová D.; 3167 Šustr M. (2); 3044 Mikulková M. (1); 2992 Karlec L. (3); 2411 Kala L.; 1785 Zedník P.; 1081 Dvořák J. (2); 724 Mikšík P.; 709 Vencl. L.; 455 Malina Z.; 344 Strejčková J. (2).

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PARTIE 2012

Celoroční soutěže v opisovaném scrabble se v roce 2012 zúčastnilo 44 soutěžících, kteří vyřešili 342 úloh ve kterých se dopustili 86 chyb. Pouze pěti řešitelům se podařilo projít všemi 9. koly bez jediné chyby. Mezi tuto pětici patří i první tři v celkovém pořadí J. Žižka, J. Burda a J. Járová, kteří obdrží předplatné časopisu Panoráma křížovek na rok 2013.

Ceny pro bezchybné řešitele: J. Žižka, J. Burda a J. Járová - 300 Kč. J. Spáčil a M. Eliášová - předplatné časopisu Panoráma křížovek na rok 2013.

Všem řešitelům děkuji za účast, oceňuji snahu o co nejlepší řešení a přeji vám všem mnoho úspěchů v řešení partie 2013.