SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

Finále

TOPlist

free counters

 

PARTIE 2012

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

   V sudých číslech KaH bude probíhat celoroční soutěž v opisovaném scrabblu podle nezměněných pravidel. Odehrajeme zase tři partie, ale tentokrát si je rozložíme na tři kola. Vzhledem k tomu, že již nelze praktikovat rytmus ob číslo, rozehrajeme první partii v č. 2, druhou v č. 4 a třetí v č.14. Úlohy „partie“ tedy budou v devíti číslech KaH, do zbylých čtyř čísel opět chystám jednorázové úlohy.

Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria. Za jednotlivá kola se body sčítají a celkovým vítězem se stane ten, kdo bodů v průběhu roku získá nejvíce. Výhru získá také vítěz každé dohrané partie. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Po posledním 9. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2013. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU –ZÁSOBNÍK- SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v KaH (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 +/- 1P 1 2 3 +/- 2P 1 2 3 +/- 3P
František BARTOŠ 5346 2 804 644 342 135 1945 418 603 342   1363 738 939 338 23  2038
Vladimír BROŽ 5520 1 818 562 339 135 1854 853 583 294   1730 653 639 321 23 1636
Jaroslav BURDA 7005   1128 752 421 135 2436 1010 630 359   1999 1107 1013 427 23 2570
Erik BYSTRON 6048 1 918 783 279 -9 1971 908 625 316   1849 1045 741 419 23 2228
Josef DVOŘÁK 1081 2 362 290     652 345 84     429          
Jaroslav DYNYBYL 6205 4 739 721 324 1235 1919 802 732 320   1854 1059 1021 329 23 2432
Markéta ELIÁŠOVÁ 5001   636 465 398 135 1634 701 481 315   1497 751 723 373 23 1870
Ivan HANÁK 5147 2 756 703 408 135 2002 651 502 347   1500 612 591 419 23 1645
Jana JÁROVÁ 6726   1097 691 380 135 2303 789 748 370   1907 1013 1033 447 23 2516
Miloš JÍLEK 3770 4 626 474 228 -13 1315 594 346 256 -10 1186 593 377 300 -1 3770
Ladislav KALA 2411   506 414 93 -57 956 472 228 193   893 562       562
Lukáš KARLEC 2992 3 801 588 323 -2 1710 835 447     1282          
Emil KOLÁŘ 4974 4 788 725 260 135 1908 601 464 329   1394 928 506 239 -1 1672
Václav LEVÍČEK 5897 6 885 581 409 135 2010 881 479 316 -6 1670 908 884 402 23 2217
Z. MALINA 455                           432 23 455
P. MIKŠÍK 724   724       724                    
Marie MIKULKOVÁ 3044 1 802 530 328 135 1795 739 510     1249          
Jarmila MLSOVÁ 3492 4 717 514 234 135 1600 601 232 170   1003 400 268 198 23 889
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 5128 2 573 654 356 135 1718 603 469 317   1389 940 778 280 23 2021
Milan NEJDL 5876 2 852 762 340 135 2089 821 600 346   1767 849 780 368 23 2020
Eliška NEJDLOVÁ 5133 3 850 338 356 135 1729 767 595 303   1665 872 589 255 23 1739
Jiří NOVÁK 4150 4 621 395 357 135 1508 634 454 316   1404 346 531 338 23 1238
Zdeněk NOVOTNÝ 3860 5 587 566     1153 652 318     970 658 656 400 23 1737
Marcela PILBAUEROVÁ 5878 1 811 751 402 135 2099 913 612 338   1863 776 741 376 23 1916
Pavla ROTHOVÁ 4632 1 650 741 311 135 1837 754 425 285   1464 473  527 308 23 1331
Dagmar RUSÁ 5768 4 801 777 388 135 2101 801 617 369   1787 669 801 387 23 1880
Milada SOCHOVÁ 5887 1 877 789 397 135 2198 1069 486 361   1916 731 657 362 23 1773
Jiří SPÁČIL 6161   814 739 378 135 2066 1004 647 318   1969 1005 728 370 23 2126
Dana STIBOROVÁ 5835 3 881 658 421 135 2095 970 607 373   1950 737 593 437 23 1790
J. STREJČKOVÁ 344 2   0 169 -30 139 205 0                
Miloš ŠUSTR 3167 2 476 385 284 135 861 1280 259 150 -8 820 464 376 204 23 1067
Petr ŠVARC 5986 1 887 669 390 135 2081 915 586 367   1868 699 908 407 23 2037
Vladislav TITZ 4268 2 683 485 368 135 1671 598 546 283   1427 613 557     1170
Jaroslav UHER 5856 1 898 749 185 -24 1808 927 631 313   1871 1017 732 405 23 2177
Josef VACEK 3748 2 530 448 250 135 1403 470 359 270   1099 572 453 198 23 1246
Vladimír VACEK 5627 3 709 770 426 135 2040 943 665 331   1939 1004 644     1648
J. VACKOVÁ 5213 3 750 747 426 135 2058 830 676 260 -18 1748 991 416     1407
Marie VAŇOUSKOVÁ 5393 3 848 673 358 135 2014 806 570 311   1687 666 617 386 23 1692
L.VENCL 709                       709       709
Drahomíra VENCLOVÁ 3246   504   357 135 996 687 458 342   1487 459   281 23 763
Emílie VONDRUŠKOVÁ 6323 2 882 819 421 135 2257 967 597 368   1932 839 802 470 23 2134
Milan ZAVRTÁLEK 6557 3 881 707 404 135 2127 1225 700 372   2297 973 821 290 -21 2133
Petr ZEDNÍK 1785   588 372     960 540 285     825          
Jan ŽIŽKA 7536   985 1150 404 135 2674 932 814 342   2088 1112 1023 436 23 2594

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   V každém kole budete mít k dispozici několik zásobníků s písmeny, které však musíte použít ve stanoveném pořadí. Z písmen v jednontlivých zásobnících musíte utvořit platná slova a položit je na hrací desku. Cílem hry je položit na hrací desce slova ze zadaných písmen tak, aby za ně bylo co nejvíce bodů. V závěru partie bude vždy nějakým způsobem stanovena dohrávka. V průběhu roku se tak odehraje více partií. Každé položené slovo však musí splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky.

 Slova pokládají podle platných pravidel scrabblu, zde bez výjimky:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje hodnotu položeného slova

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - kolmo nebo v sousední řadě či sloupci)

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2x

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3x

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2x

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označeé 3S, hodnota slova se násobí 9x

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27x

 - bodová hodnota zbylých písmen se v jednotlivých kolech neodečítá. To bude možné a upřesněné až u každé dohrávky partie.

 

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo zísá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

1. řešení bez chyby

2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

3. menší počet položených hracích kamenů (písmen)

4. menší počet tahů

5. položené slovo (případně druhé, třrtí... atd.) s větší bodovou hodnotou

6. los

Ze soutěže budou vyřazeni, a ztratí nárok na výhru, ti soutěžící, jejichž řešení budou ve třech a více kolech v partii shodná (bodový součet, počet tahů, položená slova, pozice). Za shodná budou považována i ta řešení, ve kterých bude změněn směr pokládání (v úvodu partie), či budou jinak přeházené tahy stejných slov (v dohrávce).

Pozor na každou chybu! Zde je přhled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - více rozdílných řešení jednoho autora nebo opravné řešení v jednom kole soutěže

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů (bude ponecháno)

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení (rozhodující je razítko na obálce či čas odeslání mailu)

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

Při nesprávném otištění bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Zasílejte jen jedno své řešení! Po odeslání jednoho řešení už nemůžete poslat do stejného kola jiné, lepší, ani případnou opravu. Bude to považováno za chybu a bez bodového zisku. V případě, že neobdržíte potvrzení (vyžádané) o doručeném mailu, můžete samozřejmě přeposlat (tzn. že již odeslaný mail pošlete znovu, aby v něm bylo vidět kdy a kam jste řešení posílali; nestačí poslat nový mail) již odeslané řešení znovu - za chybu to nebude považováno. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Své řešení - rozpis tahů - zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se někdy vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám se scrabblem poradí.