SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

SAMOSTATNÉ SOUTĚŽE

1. úloha

2. úloha

3. úloha

4. úloha


TOPlist


 Flag Counter

 

SAMOSTATNÉ SOUTĚŽE

2012 - HLAVNÍ MĚSTA STÁTŮ ČTYŘ SVĚTADÍLŮ

I letos jsem připravil jednorázové úlohy do čísla 16, 20, 24 a 26. Budeme, dle pravidel scrabble pokládat slova (města) a snažit se získat co největší počet bodů. Pokládají se jen názvy měst, přičemž však mohou vznikat další ve scrabble platná slova. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria, případně los.

Je připraveno osm zásobníků po sedmi písmenech. Nejdříve použijeme písmena z prvního zásobníku, položíme slovo (světadíl) přes středové pole, zbylá písmena odložíme. Do dalších zásobníků si sami zvolíme písmena odpovídající názvu měst uvedených v přiloženém seznamu. Každým tahem se musí položit jedno slovo (město), musí navazovat na již položená slova na desce a po dohrávce musí být na hrací desce světadíl a jeho sedm metropolí plus případně další vzniklá platná slova. Pokud nepoložíme všech sedm písmen z jakéhokoliv zásobníku, zbylá písmena zásobníku odložíme a již se nemohou použít. Zásobníky se musí použít v daném pořadí. K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – ZÁSOBNÍK – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení scrabble partie) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, anebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz vždy do uvedeného termínu (rozhodující je datum razítka či mailu). Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo
 František BARTOŠ  724 645 566 607
 Vladimír BROŽ  672 585 457 548
 Jaroslav BURDA 724 645 602 618
 Erik BYSTRON 714 644 583 633 
 Jaroslav DYNYBYL 724 554 635 583
 Markéta ELIÁŠOVÁ  721 633 602 635
 Martin HAMPL   594 549 629
 Ivan HANÁK 678 593 543 622
 Miloš JÍLEK  723 557 420  
 Ladislav KALA  651      
 Emil KOLÁŘ  657 588 582 658
 Iva KUŘILOVÁ  724 596 378 527
 Václav LEVÍČEK 666 578 550 612
 Zdeněk MALINA    645 600 637
 Marie MIKULKOVÁ 692 561 563 618
 Jarmila MLSOVÁ 475 484 327 571
 Máří Magdalena MOTYČKOVÁ 724 589 635 660
 Milan NEJDL 724 618 554 690
 Eliška NEJDLOVÁ  661 588 454 611
 Jiří NOVÁK 724 562 518 573
 Zdeněk NOVOTNÝ 658 468 563 623
 Marcela PILBAUEROVÁ 689 628 522 611
 Pavla ROTHOVÁ 697 560 527 612
 Dagmar RUSÁ 724 636 533 612
 R. SMRČEK        643
 Josef SOCHA  705 573 573 568
 Jiří SPÁČIL 691 552 515 646
 Dana STIBOROVÁ 713 635 657 671
 Jaroslava STREJČKOVÁ    370 350 491
 Jan STROUHAL  734 574 456  
 Milada ŠIROKÁ  648 580 507 612
 Stanislav ŠPERLÍN 671 642 596 660
 Miloš ŠUSTR 508 482   472
 Petr ŠVARC  661   603 690
 Josef ŠVEHLA      573  
 Vladislav TITZ  716 459    
 Jaroslav UHER 640 648 583 633
 Vladimír VACEK 716 634 591 635
 J. VACKOVÁ        612
 Marie VAŇOUSKOVÁ 688 559 511 628
 Drahomíra VENCLOVÁ    311 562 497
 Emílie VONDRUŠKOVÁ 708 648 565 624
 Milan ZAVRTÁLEK 701 634 603 636
 Jan ŽIŽKA 692 648 603 631