SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

free counters

 

 

SCRABBLOVÉ ÚLOHY 2012

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

  V lichých číslech KaH probíhá celoroční soutěž ve scrabblových úlohách. Je zadaný text – citát se jménem autora – který se snažíte sestavit na hrací desce podle pravidel pro scrabble a pravidel přípustnosti slov ČAS. V této soutěži (citáty) je však ještě povolena výjimka – položení neplatného slova (jméno, v nářečí, aj.) které však musí být v zadání úlohy. Položeno musí být, buď najednou (pozor však na max. 7 písmen v tahu!), nebo je lze rozdělit na kratší platná slova a vznikne až jejich posledním rozšířením. Úkolem je získat co možná nejvíce bodů. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových řešitelů více, rozhodnou pomocná kritéria (bezchybné řešení; více bodů; řešení bez žolíka nebo s méně žolíky; menší počet tahů; méně použitých písmen – hracích kamenů; položené slovo s větší bodovou hodnotou – případně druhé, třetí, atd.; los). Za jednotlivá kola se body budou sčítat. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Řeší se podle stejných pravidel jako dosud, ale pro vyhodnocení soutěže platí následující změny.

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů (tj. 5 - 8 soutěžících), kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2013. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v časopisu (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jan ANDRLE 1842 1 358 398 505 581                  
František BARTOŠ 6226 4 354 474 507 578 505 474 489 486 433 411 498 536 481
Vladimír BROŽ 6426 2 354 473 512 570 595 444 491 497 538 390 498 588 456
Jaroslav BURDA 6523 2 346 477 514 621 575 438 491 564 534 422 518 555 468
Erik BYSTRON 4300 1 335 403 492 621   460 424     396 477 381 434
Zdeňka ČECHUROVÁ 6074 2 348 466 537 591 595 561 485 558 536 325 499 573 441
Roman ČEJKA 7093   422 481 539 622 595 575 502 595 558 502 531 631 540
Josef DVOŘÁK 1459 3 319 365 376 399                  
Jaroslav DYNYBYL 6614 1 422 445 516 610 575 563 489 533 509 413 496 570 473
Markéta ELIÁŠOVÁ 6285 2 294 433 491 583 488 563 416 525 536 410 506 586 454
Alexej FOJTA 6765 2 422 496 528 602 592 559 508 501 538 442 527 535 515
Petr FUSSEK 814 1 368 446                      
Ivan HANÁK 6219 2 363 430 502 607 475 497 477 491 536 387 484 514 456
Růžena HELEBRANTOVÁ 6406 3 376 485 481 512 571 554 490 447 555 419 483 573 460
Petr HOLMAN 2492 3 350 481 509 555 569                
Jana JÁROVÁ 6348   421 489 506 600 578 508 492 526 422 427 479 428 472
Miloš JÍLEK 6227 4 345 418 411 571 571 482 502 464 467 436 490 544 526
Ladislav KALA 3931 1 411 459 518 583 472 568 475 445          
Lukáš KARLEC 5835 3 376 466 498 580 594 423 432 412 359 328 459 514 397
Jaroslav KODYM 6648   375 476 502 550 577 473 493 594 558 457 531 587 475
Emil KOLÁŘ 6156 1 415 473 507 494 574 468 404 488 434 390 484 500 525
František KOS 4647 4   424 370 468 463 436 359 471 508 293 420 435  
Jitka KRÁLOVÁ 6542 2 419 486 512 454 583 562 491 557 536 432 490 571 449
Iva KUŘILOVÁ 6167 1 329 436 516 557 475 435 491 494 471 444 498 570 451
Václav LEVÍČEK 6744 4 421 496 514 603 594 564 509 522 512 441 477 576 515
Ladislav LIŽAN 6380 3 349 478 474 616 593 564 489 439 453 416 474 570 465
Zdeněk MALINA 2165                     510 531 584 540
Josef MAREČEK 6625 2 392 496 507 582 611 545 509 506 480 453 494 577 473
Marie MIKULKOVÁ 6501 1 422 463 480 571 577 563 441 458 557 385 474 638 472
Jarmila MLSOVÁ 5365 1 340 407 487 485 454 443 350 479 432 341 368 390 389
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 6585 5 415 402 494 578 594 539 486 490 558 398 492 629 510
Milan NEJDL 6200   381 481 492 617 448 471 414 467 441 407 471 583 527
Eliška NEJDLOVÁ 5393 3 339 481 488 614 433 460 350 452 414 373   563 426
Jiří NOVÁK 6612 1 392 482 499 558 595 484 509 565 539 490 493 551 455
Zdeněk NOVOTNÝ 5172 9 383 468 528 584 486 440 409     410 493 526 445
Marie PLECHŠMÍDOVÁ 6756 3 422 423 539 600 613 557 500 593 537 420 515 575 462
Pavla ROTHOVÁ 6278 1 406 496 496 621 503 458 431 492 410 429 527 589 410
Dagmar RUSÁ 6521 1 411 472 496 593 569 561 441 464 557 407 494 589 467
Pavel RYBÁŘ 4155 4 409 462 462 551 584 439 423 429 396        
Josef  SOCHA 6198   363 493 492 582 476 463 447 500 474  466 480 549 413
Luboš SOUČEK 6924 1 422 490 517 582 614 575 491 594 558 463 500 578 540
Jiří SPÁČIL 5913 4 388 401 514 589 483 410 379 439 477 329 481 557 466
František STEHLÍK 6897 1 392 490 510 621 614 575 509 561 538 445 529 585 528
Dana STIBOROVÁ 6843 1 422 496 535 622 612 571 491 565 430 515 531 590 463
Jaroslava STREJČKOVÁ 5261 4 381 424 417 468 426 442 361 450 457   470 541 424
Milada ŠIROKÁ 5915 4   433 518 615 494 471 504 529 514 435 479 478 445
Stanislav ŠPERLÍN 6513   347 467 529 605 497 566 489 547 535 392 480 578 481
Martina ŠTUSKOVÁ 6102   353 489 503 589 492 429 392 475 436 431 478 603 432
Miloš ŠUSTR 4800 2 338 445 489 542 451   303 476 435 377 474 470  
Petr ŠVARC 6520   392 474 529 572 583 488 444 549 550 421 500 549 469
Marie ŠVARCOVÁ 5914 1 357 427 483 512 450 489 477 479 413 420 491 549 462
Josef ŠVEHLA 6481 4 422 445 514 582 479 562 429 552 536 421 484 585 470
Stanislav ŠVUB 2719 1 319 438 498 600 422                
Vladislav TITZ 5186 2 363 445 518 602 576 481 359 407 532 397 506    
Jaroslav UHER 4303 1 336 414 510 502   468 431     377 484 383 398
Vladimír VACEK 5617 4 351 478 480 598 492 552 481 468 393 322 476 526  
Marie VAŇOUSKOVÁ 5747 1 386 476 502 585 433 395 439 466 411 361 494 408 391
Emílie VONDRUŠKOVÁ 6739   422 488 532 621 502 564 508 526 533 457 528 589 469
Milan ZAVRTÁLEK 6720 2 422 492 536 568 613 569 484 560 475 443 501 593 464
Petr ZEDNÍK 1568 1 346 377 426 419                  
Jan ŽIŽKA 6575   358 489 531 558 576 571 491 524 558 390 469 541 519

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   Pro scrabblové úlohy tohoto typu platí trochu odlišná pravidla než v klasické hře SCRABBLE. Zde se nemůže využít maximální možnosti rozšiřování pomocí nových slov, ale pouze předepsaných, která se však mohou skládat postupně. Je zadán text (CITÁT), který musí být po skončení „partie“ na hrací desce. Žádné jiné slovo na desce po odehrání „partie“ nesmí být. V průběhu hry ale ano. Musí však splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky, navíc ještě s jedinou, níže popsanou, výjimkou. Cílem hry je položit na hrací desce zadaný text tak, aby za něj bylo co nejvíce bodů.

 Zadaný text se sestavuje podle platných pravidel scrabblu:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje položené slovo

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - překřížením nebo v sousední řadě či sloupci)

 - je-li v zadání moc dlouhé slovo (max. však z patnácti písmen) nesmí se položit najednou, ale vhodně rozdělit na menší platná slova (lze položit max. 7 písmen v jednom tahu!).

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů,

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2×

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3×

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2×

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 9×

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27×

 - je-li v zadání více písmen než hra obsahuje, je nutno šikovně překřížit slova, nebo použít žolíka. Žolík (nemá žádnou bodovou hodnotu) se může použít kdykoliv - ať už je počet písmen které nahrazuje již vyčerpán nebo ne. Záleží na každém hráči, jaká možnost se mu zdá výhodnější. Písmeno, které je nahrazeno žolíkem musí být označeno!

 - jednotlivá slova se mohou pokládat najednou nebo postupně ( např.: SE – SED – SEDL – SEDLÁ – SEDLÁK – SEDLÁKŮ – SEDLÁKŮV), záleží na každém hráči, co se jemu bude zdát nejvýhodnější, nebo jaké možnosti objeví. Někdy je výhodné sestavovat postupně, jindy položit najednou.

 - vyskytne-li se v zadání nějaké slovo víckrát, musí být i tolikrát na hrací desce.

 - pořadí pokládaných slov si každý hráč zvolí libovolně.

 - bodová hodnota zbylých písmen se neodečítá.

Je však ještě tato výjimka: mohou se položit i slova, která nejsou pro běžnou hru přípustná v žádné variantě (vlastní jména, zastaralá, nářeční aj. slova). Takové slovo však musí být v zadání úlohy a musí se položit buď najednou nebo musí vzniknout až posledním rozšířením ( např.: ON – KONĚ – KONĚPRUSY)

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo získá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

 1. řešení bez chyby

 2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

 3. menší počet položených „hracích kamenů“ (písmen)

 4. menší počet tahů

 5. položené slovo (případně druhé, třetí…atd.) s větší bodovou hodnotou

 6. los

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2013. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

Pozor na každou chybu! Zde je přehled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - dvě a více rozdílných řešení v jednom kole od jednoho autora

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - nezadané slovo na desce po skončení hry (u citátů)

 - použití více písmen, než hra obsahuje (soutěžícím, kteří řeší pomocí tužky a papíru se to může snadno podařit) Ve hře jsou jen dva žolíky, nelze jich použít více!

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

  - neuvedená písmena volitelných zásobníků (u partie)

Při nesprávném otištění citátu - tiskařský šotek - platí ta slova, která jsou otištěna v KaH. V případě špatného bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body, o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Svá řešení – rozpis tahů – zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám tam se scrabblem rádi poradí.