SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2012

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


  Flag Counter 

CITÁTY 2012 - Finále

 

V sobotu 2. února proběhlo první elektronické finále v řešení scrabble. Do turnaje se přihlásilo 18 soutěžících, kteří řešili dva citáty.

 

1. KOLO

První citát „KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ: KDO SI NECHCE HUBU SPÁLIT MUSÍ MLČET NEBO CHVÁLIT“ vyřešili nejlépe za 417 bodů Dana Stiborová a Petr Švarc.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. NECH H 7 12 12
2. NECHCE H 7 10 22
3. MLČE 12 E 8 30
4. MLČET 12 E 9 39
5. HUB 10 H 13 52
6. MU (+ HUBU) K 9 13 65
7. MUS K 9 10 75
8. MUSÍ K 9 7 82
9. NE 7 H 3 85
10. NE[B] 7 H 2 87
11. DO (+ NEBO) K 6 5 92
12. KDO K 5 6 98
13. HAV[L]ÍČEK 5 D 68 166
14. CHVÁLIT D 4 22 188
15. LI 8 D 2 190
16. LIT 8 D 3 193
17. PÁLIT 8 B 6 199
18. SI (+ SPÁLIT) A 8 27 226
19. EL G 4 2 228
20. REL G 3 4 232
21. AREL G 2 4 236
22. KAREL G 1 5 241
23. BOROVSKÝ 1 A 176 417

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 B3 O1 R1 O1 V1 S1 K1 Ý4       2P     3S 1
2   2S       3P A1     3P       2S   2
3     2S       R1   2P       2S     3
4 2P     C2     E1 2P       2S     2P 4
5       H2 A1 V1 L1 Í2 Č0 E1 K1         5
6   3P   V1   3P       3P D1     3P   6
7     2P Á2     2P N1 E1 B3 O1   2P     7
8 S1 P1 Á2 L1 I1 T1   E1       2P     3S 8
9 I1   2P I1     2P C2 2P       2P     9
10   3P   T1   3P   H2 U2 B3 U2     3P   10
11         2S     C2     2S         11
12 2P     2S M2 L1 Č4 E1 T1     2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14 2S 3P 3P 2S 14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

2. KOLO

S druhým citátem „FRANTIŠEK XAVER ŠALDA: UMĚLEC SE INSPIRUJE ŽIVOTEM KRITIK UMĚLECKÝM DÍLEM“ si opět nejlépe poradil Petr Švarc (577 bodů).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. IN 8 G 4 4
2. INSPIRUJE 8 G 86 90
3. TI G 7 3 93
4. TIK G 7 4 97
5. K[R]ITIK G 4 5 102
6. UMĚLECKÝ 4 A 94 196
7. UMĚLECKÝM 4 A 18 214
8. VE E 3 2 216
9. AVE E 2 3 219
10. XAVER E 1 28 247
11. B 4 5 252
12. MĚL B 4 8 260
13. UMĚL B 3 8 268
14. UMĚL[E] B 3 8 276
15. UMĚL[E]C B 3 10 286
16. ŽIV K 7 6 292
17. ŽIVO K 7 7 299
18. ŽIVOT K 7 16 315
19. ŽIVOTE K 7 9 324
20. EM (+ ŽIVOTEM) 13 I 14 338
21. AL (+ LEM) I 12 8 346
22. ŠAL I 11 6 352
23. ŠALDA I 11 8 360
24. AN 15 I 2 362
25. DÍLEM 13 G 8 370
26. FRANTIŠEK 15 G 203 573
27. SE N 14 4 577

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P X10     3S       2P     3S 1
2   2S     A1 3P       3P       2S   2
3   U2 2S   V1   2P   2P       2S     3
4 U2 M2 Ě3 L1 E1 C2 K1 Ý4 M2     2S     2P 4
5   Ě3     R1   R0       2S         5
6   L1       3P I1     3P       3P   6
7   E0 2P       T1   2P   Ž4   2P     7
8 3S C2   2P     I1 N1 S1 P1 I1 R1 U2 J2 E1 8
9     2P       K1   2P   V1   2P     9
10   3P       3P       3P O1     3P   10
11         2S       Š4   T1         11
12 2P     2S       2P A1   E1 2S     2P 12
13     2S       D1 Í2 L1 E1 M2   2S     13
14   2S       3P     D1 3P       S1   14
15 3S     2P     F5 R1 A1 N1 T1 I1 Š4 E1 K1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ

Protože se do soutěže vstupovalo s handicapy je konečné pořadí následující: 1232 Stiborová D.; 1184 Švarc P.; 1143 Járová J.; 1135 Rusá D.; 1133 Stehlík F.; 1102 Plechšmídová M.; 1101 Fojta A.; 1064 Rothová P.; 1050 Vondrušková E.; 1048 Kolář E.; 1039 Helebrantová R.; 1031 Socha J.; 993 Žižka J.; 869 Hanák I.; 808 Spáčil J.; 757 Uher J.; 719 Široká M.; 588 Zavrtálek M. (řešil pouze jeden citát).

První tři obdrží od redakce Křížovka a Hádanka peněžité ceny (500, 300 a 200 Kč).

poř. body soutěžící handic. 1. kolo 2. kolo
1. 1232 D. Stiborová 240 417 575
2. 1184 P. Švarc 190 417 577
3. 1143 J. Járová 170 411 562
4. 1135 D. Rusá 180 409 546
5. 1133 F. Stehlík 250 379 504
6. 1102 M. Plechšmídová 180 377 545
7. 1101 A. Fojta 210 409 482
8. 1064 P. Rothová 140 364 560
9. 1050 E. Vondrušková 230 357 463
10. 1048 E. Kolář 110 407 531
11. 1039 R. Helebrantová 120 388 531
12. 1031 J. Socha 140 379 512
13. 993 J. Žižka 210 394 389
14. 869 I. Hanák 110 336 423
15. 808 J. Spáčil 30 302 476
16. 757 J. Uher 5 385 367
17. 719 M. Široká 15 256 448
18. 588 M. Zavrtálek 180 408  

 

************

Živé finále

Zakončení ročníku 2012 „citáty“ bych chtěl z důvodu slabé účasti při živých setkáních provést elektronicky. Některou únorovou sobotu, bych všem, kteří budou mít zájem, poslal v určenou hodinu mailem zadání citátu, jehož řešení by jste mailem zaslali zpět.

Představuji si průběh soutěže takto: 8:30 – 10:00 řešení 1. citátu 10:30 – 12:00 řešení 2. citátu

Handicapy: dle počtu přihlášených a dle pořadí po základní části. 10 bodů pro každého přihlášeného + 10 bodů za každého přihlášeného řešitele v tabulce pod ním. Soutěžícím kteří měli v průběhu roku chybné řešení, se za každé chybné řešení odečte 20 bodů.

Vyhlášení výsledků pošlu všem zúčastněným mailem v den soutěže a uveřejněny budou v následujícím čísle KaH. První tři v celkovém pořadí budou redakcí KaH finančně odměněni. Vím, že soutěžící, kteří neposílají řešení mailem jsou znevýhodněni, ale věřím, že je výhodnější využit příbuzných či známých než cestovat do Prahy. Přihlásit se, případně zaslat mailovou adresu, na které budete v den soutěže, můžete do konce roku. Uvítám i vaše návrhy či připomínky k soutěži.