SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter

KaH č. 2/2013 - 1. kolo
(uzávěrka: 13. února 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole začíná na prázdné hrací desce první letošní partie. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny tři tahy. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P       ??       2P     3S 8
9     2P       2P   2P       2P     9
10   3P       3P       3P       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 1. kolo:

1.

H2

I1

N1

Ň6

O1

S1

Y2


2.

C2

E1

H2

O1

Ř4

T1

Ž4


3.

Ě3

H2

I1

L1

P1

V1

V1


ZPRÁVA O 1. KOLE

V „partii“ se dalo získat nejvíce 97 bodů, podařilo se to 10 soutěžícím, ze kterých byla na scrabblovém turnaji vylosována M. PILBAUEROVÁ (obdrží výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010). Ve všech stech řešení se vyskytla jen jediná chyba a to neplatné slovo (VLIVĚ).

 

VÝSLEDKY 1. KOLA
jsou zároveň průběžným pořadím první partie i průběžným pořadím celé soutěže

97 Bartoš F., Brož V., Bystron E., Malina Z., Mikulková M., Nejdlová E., Novotný Z., Pilbauerová M., Švarcová M.; 95 Hampl M., Nejdl M.; 93 Uher J.; 91 Burda J., Kolář E.; 89 Járová J., Vondrušková E., Zavrtálek M.; 85 Švarc P. (! – slovo); 83 Mlsová J.(ošidila se); 75 Rothová P.; 72 Rusá D.; 71 Hanák I.; 68 Plechšmídová M., Sochová M., Vaněk M. 67 Novák J., Spáčil J., Vacek V., Žižka J.; 66 Levíček V.; 65 Eliášová M., Jílek M., Stiborová D., Vinklátová J.; 62 Dynybyl J. Vacek J.; 60 Balcar M.; 59 Venclová D.; 58 Motyčková M.M., Nejdlová K., Šustr M. Vaňousková M.; 56 Nejdlová L., Vacková J., 52 Kala L.; 50 Strejčková J.; 49 Dvořák J.; 43 Titz V. (ošidil se).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. HINŇOSY HOŇ 8 G 18 18
2. CEHOŘTŽ OCHOŘET H 8 16 34
3. ĚHILPVV VPĚLI (+ OCHOŘELI) 15 D 63 97

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P     H2 O1 Ň6     2P     3S 8
9     2P       2P C2 2P       2P     9
10   3P       3P   H2   3P       3P   10
11         2S     O1     2S         11
12 2P     2S       Ř1       2S     2P 12
13     2S       2P E1 2P       2S     13
14   2S       3P   T1   3P       2S   14
15 3S     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

Živé finále PARTIE

 V sobotu 23. února 2013 proběhla soutěž v opisovaném scrabblu (elektronické živé finále). Do soutěže se přihlásilo 11 soutěžících, kteří měli za úkol vyřešit dvě úlohy (zahájení partie 7 zásobníků) a (dohrávka partie po 14. tazích – 4 zásobníky).