SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter

KaH č. 4/2013 - 2. kolo
(uzávěrka: 13. března 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole začíná na prázdné hrací desce druhá letošní partie. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny tři tahy. Do druhého zásobníku si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P       ??       2P     3S 8
9     2P       2P   2P       2P     9
10   3P       3P       3P       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 2. kolo:

1.

B3

H2

I1

J2

T1

U2

?0


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

A1

C2

S1

U2

V1

V1

Y2


ZPRÁVA O 2. KOLE

V prvním kole II partie k nejvyššímu bodovému zisku vedlo položení slova z druhého (volitelného) zásobníku. Většina soutěžících položila tyto slova za čtyřnásobek s prémií. Dva ze tří řešitelů kteří v této partii získali 223 bodů chybovali (pozice) a tak výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010) získává Dagmar RUSÁ. Kromě již zmíněných dvou chyb (pozice), si jeden řešitel napočítal více bodů a jedna soutěžící měla špatně vyplněnou tabulku (zápis). Také byla položena i dvě neplatná slova VYSUTA a VSUVY.

Slova z volitelného zásobníků jež přesáhla hranici 150 bodů: BAFUŇÁŘŮ, FAXUJEŠ, FÉNIXOVÝ, FIXINGŮM, FIXLUJEŠ, MAXIGRAF, MĚŠŤÁČKŮ, OXYBIÓZO, OXYBIÓZU, XYLOFÁGŮ, ZAFIXUJÍ, ŽĎÁŘENÝM.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA
jsou zároveň průběžným pořadím druhé partie

223 Rusá D., Dynybyl J. (! – pozice), Uher J. (! – pozice); 222 Švarc P.; 221 Bystron E.; 217 Sochová M.; 215 Burda J.; 212 Vondrušková E.; 211 Rothová P., Žižka J. 210 Plechšmídová M.; 208 Bartoš F.; 206 Járová J., Vaňousková M.; 205 Hampl M.; 204 Malina Z., Motyčková M.M.; 196 Spáčil J.; 195 Stiborová D., Vacek V.; 193 Nejdl M., Vacková J.; 192 Pilbauerová M.; Eliášová M. (! – zápis); 191 Vacek J.; 188 Nejdlová E.; 185 Čechurová Z.; 184 Titz V.; 182 Švarcová M.; 180 Jílek M. (ošidil se); 177 Novotný Z.; 175 Brož V.; 172 Hanák I., Mikulková M.; 171 Venclová D.; 170 Balcar M.; 168 Kolář E.; 159 Mlsová J.; 156 Nejdlová L.; 153 Zavrtálek M.; 152 Šustr M.; 145 Novák J. (! – slovo); 142 Levíček V.; 139 Vaněk M. (! – body); 135 Kala L.; 132 Nejdlová K., Vinklátová J. (! – slovo); 126 Dvořák J.; 113 Strejčková J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
11. BHIJTU? HBIT(O)U 8 G 22 22
2. XYLFÁGŮ XYL(O)FÁGŮ K 5 166 188
3. ACSUVVY YVU (+ XYL(O)FÁGŮV) 13 J 35 223

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           X10         5
6   3P       3P       3P Y1     3P   6
7     2P       2P   2P   L1   2P     7
8 3S     2P     H2 B3 I1 T1 O0 U2     3S 8
9     2P       2P   2P   F5   2P     9
10   3P       3P       3P Á2     3P   10
11         2S           G5         11
12 2P     2S       2P     Ů4 2S     2P 12
13     2S       2P   2P Y2 V1 U2 2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O