SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter 

KaH č. 6/2013 - 3. kolo
(uzávěrka: 10. dubna 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme v první partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P     H2 O1 Ň6     2P     3S 8
9     2P       2P C2 2P       2P     9
10   3P       3P   H2   3P       3P   10
11         2S     O1     2S         11
12 2P     2S       Ř1       2S     2P 12
13     2S       2P E1 2P       2S     13
14   2S       3P   T1   3P       2S   14
15 3S     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 3. kolo:

1.

A1

B3

E1

O1

R1

T1

U2


2.

A1

G5

Í2

N1

S1

Ú5

Y2


3.

A1

Ď8

H2

P1

Ů4

Ý4

Ž4


ZPRÁVA O 3. KOLE

Ve druhém kole I. partie opět přišel ke slovu los, nejvíce 121 bodů získali J. Járová a Zdeněk MALINA, ten byl vylosován a obdrží výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010).

I v tomto kole se chybovalo, jedna soutěžící si napočítala více bodů, další uvedla chybně pozice a třetí řešitel měl zcela chybný zápis v tabulce.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

121 Járová J., Malina Z.; 113 Rusá D.; 101 Bartoš F., Burda J., Bystron E., Stiborová D.; 100 Hanák I.; 98 Uher J., Žižka J.; 96 Pilbauerová M.; 93 Levíček V., Spáčil J., Vacek V., Vacková J.; 86 Mikulková M., Vondrušková E.; 85 Brož V., Nejdl M.; 84 Dynybyl J.; 81 Hampl M.; 80 Švarcová M. (! – body); 79 Švarc P.; 78 Motyčková M.M.; 77 Eliášová M., Vacek J.; 76 Sochová M., Zavrtálek M.; 70 Novák J.; 68 Kolář E., Rothová P., Venclová D., Čechurová Z. (! – pozice); 66 Nejdlová E., Plechšmídová M.; 63 Vaňousková M.; 60 Balcar M., Jílek M.; 59 Titz V.; 58 Mlsová J.; 53 Kala L.; 52 Nejdlová L., Šustr M.; 51 Novotný Z. (! – zápis); 49 Vinklátová J.; 48 Dvořák J.; 45 Nejdlová K.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ABEORTU OTRUB (+ OŇ) 7 I 20 20
2. AGÍNSÚY ASY (+ OTRUBA) N 7 13 33
3. AĎHPŮÝŽ ĎASŮ (+ UĎ, + BA) 8 L 88 121

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 3S     2P     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9     2P       2P C2 2P       2P Y2   9
10   3P       3P   H2   3P       3P   10
11         2S     O1     2S         11
12 2P     2S       Ř1       2S     2P 12
13     2S       2P E1 2P       2S     13
14   2S       3P   T1   3P       2S   14
15 3S     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ V 1. PARTII

218 Malina Z.; 210 Járová J.; 198 Bartoš F., Bystron E.; 193 Pilbauerová M.; 192 Burda J.; 191 Uher J.; 185 Rusá D.; 183 Mikulková M.; 182 Brož V.; 180 Nejdl M.; 177 Švarcová M. (1); 176 Hampl M.; 175 Vondrušková E.; 171 Hanák I.; 166 Stiborová D.; 165 Zavrtálek M., Žižka J.; 164 Švarc P. (1); 163 Nejdlová E.; 160 Spáčil J., Vacek V.; 159 Kolář E., Levíček V.; 149 Vacková J.; 148 Novotný Z. (1); 146 Dynybyl J.; 144 Sochová M.; 143 Rothová P.; 142 Eliášová M.; 141 Mlsová J.; 139 Vacek J.; 137 Novák J.; 136 Motyčková M.M.; 134 Plechšmídová M.; 127 Venclová D.; 125 Jílek M.; 124 Čechurová Z. (1); 121 Vaňousková M.; 120 Balcar M.; 114 Vinklátová J.; 110 Šustr M.; 108 Nejdlová L.; 105 Kala L.; 103 Nejdlová K.; 102 Titz V.; 97 Dvořák J.; 68 Vaněk M.; 50 Strejčková J.