SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

Flag Counter

 

KaH č. 10/2013 - 5. kolo
(uzávěrka: 5. června 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme v první partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 3S     2P     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9     2P       2P C2 2P       2P Y2   9
10   3P       3P   H2   3P       3P   10
11         2S     O1     2S         11
12 2P     2S       Ř1       2S     2P 12
13     2S       2P E1 2P       2S     13
14   2S       3P   T1   3P       2S   14
15 3S     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 5. kolo:

1.

Č4

D1

E1

I1

J2

O1

Ř4


2.

A1

C2

É3

I1

J2

M2

R1


3.

Á2

Ě3

M2

O1

S1

T1

U2


ZPRÁVA O 5. KOLE

Ve třetím kole 1. partie se losovalo ze čtveřice soutěžících, kteří získali 117 bodů. Vylosována byla a výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010 obdrží Milada SOCHOVÁ.

 Chyby se vyskytly čtyři: pozice, překlep, termín a použití písmene, jež nebylo v zásobníku.

 

VÝSLEDKY 5. KOLA

117 Hanák I., Sochová M., Vondrušková E., Žižka J.; 114 Járová J.; 113 Bystron E., Malina Z.; 112 Švarcová M.; 111 Balcar M., Eliášová M., Uher J., Zavrtálek M.; 110 Mikulková M., Novotný Z.; 103 Bartoš F., Levíček V., Nejdl M., Rusá D.; 101 Burda J., Dynybyl J.; 98 Brož V., Stiborová D.; 93 Pilbauerová M., Švarc P.; 90 Vacek J.; 89 Hampl M., Rothová P., Spáčil J.; 86 Plechšmídová M. (! – písmeno); 84 Motyčková M.M.; 83 Nejdlová E.; 80 Nejdlová L.; 79 Novák J., Venclová D. (! – pozice); 77 Titz V.; 76 Vacková J.; 75 Vacek V.; 69 Čechurová Z. (! – překlep); 66 Vaňousková M.; 64 Kolář E.; 63 Mlsová J. (ošidila se); 58 Vinklátová J.; 51 Jílek M.; 46 Dvořák J. (! - termín); 45 Šustr M.; 44 Kala L.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ČDEIJOŘ ČIŘE (+ ČUĎ; + IBA; + ŘASY) 6 L 53 53
2. ACÉIJMR MARCIE O 1 30 83
3. ÉĚMOSTU MĚSTU (+ UČUĎ) 5 H 34 117

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     M2 1
2   2S       3P       3P       2S A1 2
3     2S       2P   2P       2S   R1 3
4 2P     2S       2P       2S     C2 4
5         2S     M2 Ě3 S1 T1 U2     I1 5
6   3P       3P       3P   Č4 I1 Ř4 E1 6
7     2P       2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 3S     2P     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9     2P       2P C2 2P       2P Y2   9
10   3P       3P   H2   3P       3P   10
11         2S     O1     2S         11
12 2P     2S       Ř1       2S     2P 12
13     2S       2P E1 2P       2S     13
14   2S       3P   T1   3P       2S   14
15 3S     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ V 1. PARTII

331 Malina Z.; 324 Járová J.; 311 Bystron E.; 302 Uher J.; 301 Bartoš F.; 293 Burda J., Mikulková M.; 292 Vondrušková E.; 289 Švarcová M. (1); 288 Hanák I., Rusá D.; 286 Pilbauerová M.; 283 Nejdl M.; 282 Žižka J.; 280 Brož V.; 276 Zavrtálek M.; 265 Hampl M.; 264 Stiborová D.; 262 Levíček V.; 261 Sochová M.; 258 Novotný Z. (1); 257 Švarc P. (1); 253 Eliášová M.; 249 Spáčil J.; 247 Dynybyl J.; 246 Nejdlová E.; 235 Vacek V.; 232 Rothová P.; 231 Balcar M.; 229 Vacek J.; 225 Vacková J.; 223 Kolář E.; 220 Motyčková M.M., Plechšmídová M. (1); 216 Novák J.; 206 Venclová D. (1); 204 Mlsová J.; 193 Čechurová Z. (2); 188 Nejdlová L.; 187 Vaňousková M.; 179 Titz V.; 176 Jílek M.; 172 Vinklátová J.; 155 Šustr M.; 149 Kala L.; 143 Dvořák J.; 103 Nejdlová K.; 102 Titz V.; 68 Vaněk M.; 50 Strejčková J.