SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter

 

KaH č. 14/2013 - 7. kolo
(uzávěrka: 31. července 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme v první partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     M2 1
2   2S       3P       3P       2S A1 2
3     2S       2P   2P       2S   R1 3
4 2P     2S       2P       2S     C2 4
5         2S     M2 Ě3 S1 T1 U2     I1 5
6   3P       3P       3P   Č4 I1 Ř4 E1 6
7     2P       2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 3S     2P     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9     2P       2P C2 2P       2P Y2   9
10   3P       3P   H2   3P       3P   10
11         2S     O1     2S         11
12 2P     2S       Ř1       2S     2P 12
13     2S       2P E1 2P       2S     13
14   2S       3P   T1   3P       2S   14
15 3S     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 7. kolo:

1.

Á2

Í2

M2

S1

V1

?0

?0


2.

D1

E1

K1

L1

O1

Ó7

Z2


3.

A1

P1

R1

O1

Ť7

U2

Y2


ZPRÁVA O 7. KOLE

   Ve čtvrtém kole I. partie jste si s řešením poradili velice dobře. Většina řešitelů využila vysoce bodovaných písmen Ó a Ť ve slovech dvojnásobné či trojnásobné hodnoty. Dvě soutěžící získaly slovem PROŤUKALY prémii i z třetího zásobníku a dva soutěžící včetně vítěze položili devítinásobek. Jaroslav BURDA zvítězil s vysokým náskokem, získal 208 bodů a obdrží výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010.
Jediné dvě chyby vznikly napočítáním více bodů a použitím písmene (Z), jež v 1. zásobníku nebylo.

 

VÝSLEDKY 7. KOLA

208 Burda J.; 180 Vondrušková E.; 179 Pilbauerová M.; 178 Rusá D. (ošidila se); 169 Hanák I.; 167 Švarcová M., Žižka J.; 161 Rothová P.; 159 Novotný Z.; 158 Járová J., Malina Z., Stiborová D.; 156 Nejdl M., Mikulková M. (! – písmeno); 155 Sochová M.; 154 Nejdlová E.; 153 Hampl M., Motyčková M.M., Titz V., Vaňousková M.; 151 Plechšmídová M.; 150 Novák J., Švarc P., Zavrtálek M.; 149 Eliášová M.; 147 Levíček V.; 144 Dynybyl J. (! – body); 141 Vacek V.; 138 Brož V., Vacek J.; 137 Bartoš F., Spáčil J.; 136 Kolář E.; 134 Mlsová J.; 133 Vacková J.; 129 Balcar M.; 128 Vinklátová J.; 123 Jílek M.; 121 Šustr M.; 103 Nejdlová L.; 71 Kala L.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ÁÍMSV?? [T][A]SÍVÁME 13 A 72 72
2. DEKLOÓZ [T]O A 13 1 73
3. APROŤUY PROŤA[T]OU A 8 135 208

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     M2 1
2   2S       3P       3P       2S A1 2
3     2S       2P   2P       2S   R1 3
4 2P     2S       2P       2S     C2 4
5         2S     M2 Ě3 S1 T1 U2     I1 5
6   3P       3P       3P   Č4 I1 Ř4 E1 6
7     2P       2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 P1     2P     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9 R1   2P       2P C2 2P       2P Y2   9
10 O1 3P       3P   H2   3P       3P   10
11 Ť7       2S     O1     2S         11
12 A1     2S       Ř1       2S     2P 12
13 T0 A0 S1 Í2 V1 Á2 M2 E1 2P       2S     13
14 O1 2S       3P   T1   3P       2S   14
15 U2     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ V 1. PARTII

501 Burda J.; 489 Malina Z.; 482 Járová J.; 472 Vondrušková E.; 466 Rusá D.; 465 Pilbauerová M.; 457 Hanák I.; 456 Švarcová M. (1); 449 Žižka J., Mikulková M. (1); 439 Nejdl M.; 438 Bartoš F.; 426 Zavrtálek M.; 422 Stiborová D.; 418 Brož V., Hampl M.; 417 Novotný Z. (1); 416 Sochová M.; 409 Levíček V.; 407 Švarc P. (1); 402 Eliášová M.; 400 Nejdlová E.; 393 Rothová P.; 391 Dynybyl J. (1); 386 Spáčil J.; 376 Vacek V.; 373 Motyčková M.M.; 371 Plechšmídová M. (1); 367 Vacek J.; 366 Novák J.; 360 Balcar M.; 359 Kolář E.; 358 Vacková J.; 340 Vaňousková M. 338 Mlsová J.; 332 Titz V.; 311 Bystron E.; 302 Uher J.; 300 Vinklátová J.; 299 Jílek M.; 291 Nejdlová L.; 276 Šustr M.; 220 Kala L.; 206 Venclová D. (1); 193 Čechurová Z. (2); 143 Dvořák J. (1); 103 Nejdlová K.; 68 Vaněk M.; 50 Strejčková J.