SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter

 

KaH č. 22/2013 - 11. kolo
(uzávěrka: 20. listopadu 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme v první partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       Š4       2P     M2 1
2   2S       3P   E1   3P       2S A1 2
3     2S       2P D1 2P     N1 2S   R1 3
4 2P     2S       Ý4       E1     C2 4
5         2S     M2 Ě3 S1 T1 U2     I1 5
6   3P       3P   I1   3P   Č4 I1 Ř4 E1 6
7     2P       2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 P1     2P     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9 R1   2P       2P C2 2P       2P Y2   9
10 O1 B3       3P   H2   3P       3P   10
11 Ť7 É3     2S     O1     2S         11
12 A1     2S       Ř1       2S     2P 12
13 T0 A0 S1 Í2 V1 Á2 M2 E1 2P       2S     13
14 O1 2S       3P   T1   3P       2S   14
15 U2     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
A B C D E F G H I J K L M N O

 

 

zásobníky pro 11. kolo:

1.

A1

D1

É3

J2

N1

K1

Ž4


2.

E1

Í2

P1

S1

T1

V1

Z2


3.

D1

H2

L1

O1

Š4

Ú5

X10


ZPRÁVA O 11. KOLE

Po tomto kole první partie došlo ke změnám na předních místech průběžného pořadí Polepšilo si všech jedenáct soutěžících, kteří položili prémiové slovo SEZPÍVAT. Ze tří z nich, kteří v partii získali 129 bodů byla vylosována a výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál obdrží Jana JÁROVÁ.

I v této partii došlo ke dvěma chybám, v jedné partii bylo položeno neplatné slovo LEXO, (uznáno LEX) a jedna soutěžící položila slovo ÚHEL na pozici kde neměla k dispozici písmeno (E), slovo přesunuto na pozici 2 F za 19 bodů.

 Reklamace: 7. a 9. kolo – E. Bystron 145 a 119 bodů – započítáno.

 

VÝSLEDKY 11. KOLA

129 Hanák I., Járová J., Levíček V.; 123 Pilbauerová M., Stiborová D., Švarc P., Žižka J.; 114 Zavrtálek M. (! – slovo); 108 Nejdl M.; 103 Plechšmídová M.; 92 Nejdlová E.; 90 Hampl M., Mikulková M.; 86 Bystron E., Rusá D.; 85 Novotný Z.; 81 Brož V., Burda J., Spáčil J., Vacek J., Vondrušková E.; 78 Malina Z.; 77 Novák J.; 72 Mlsová J., Rothová P.; 71 Bartoš F.; 70 Balcar M., Sochová M., Švarcová M.; 69 Vaňousková M.; 68 Dynybyl J., Kolář E.; 65 Motyčková M.M.; 61 Eliášová M. (! – písmeno); 56 Jílek M., Kala L.; 52 Šustr M.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ADÉJNKŽ OBDANÉ 10 A 16 16
2. EÍPSTVZ SEZPÍVAT D 4 74 90
3. DHLOŠÚX DOX (+ NO; + EX) M 2 39 129

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       Š4       2P     M2 1
2   2S       3P   E1   3P     D1 2S A1 2
3     2S       2P D1 2P     N1 O1   R1 3
4 2P     S1       Ý4       E1 X10   C2 4
5       E1 2S     M2 Ě3 S1 T1 U2     I1 5
6   3P   Z1   3P   I1   3P   Č4 I1 Ř4 E1 6
7     2P P1     2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 P1     Í2     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9 R1   2P V1     2P C2 2P       2P Y2   9
10 O1 B3 D1 A1 N1 É3   H2   3P       3P   10
11 Ť7 É3   T1 2S     O1     2S         11
12 A1     2S       Ř1       2S     2P 12
13 T0 A0 S1 Í2 V1 Á2 M2 E1 2P       2S     13
14 O1 2S       3P   T1   3P       2S   14
15 U2     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
A B C D E F G H I J K L M N O

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ V 1. PARTII

724 Járová J.; 707 Pilbauerová M.; 705 Hanák I.; 701 Burda J.; 686 Malina Z.; 685 Žižka J.; 672 Vondrušková E.; 671 Rusá D.; 666 Nejdl M.; 662 Stiborová D.; 661 Bystron E.; 654 Mikulková M. (1); 651 Levíček V.; 640 Švarcová M. (1); 639 Zavrtálek M. (1); 628 Švarc P. (1); 619 Bartoš F.; 614 Hampl M.; 603 Nejdlová E.; 600 Novotný Z. (1); 596 Sochová M.; 584 Plechšmídová M. (1); 580 Eliášová M. (1); 577 Rothová P.; 574 Spáčil J.; 567 Brož V. (1); 543 Balcar M.; 541 Novák J.; 534 Vacek J.; 526 Motyčková M.M.; 511 Dynybyl J. (2); 506 Vaňousková M.; 494 Mlsová J.; 493 Kolář E. (1); 462 Vacek V.; 449 Jílek M., Titz V.; 442 Vacková J. (1); 426 Šustr M.; 319 Venclová D. (1); 315 Kala L.; 302 Uher J.; 300 Vinklátová J.; 291 Nejdlová L.; 193 Čechurová Z. (2); 143 Dvořák J. (1); 103 Nejdlová K.; 68 Vaněk M.; 50 Strejčková J.