SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter

 

 

 

 

 

KaH č. 24/2013 - 12. kolo
(uzávěrka: 18. prosince 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

Druhou partii již v tomto kole dohrajeme. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník ( do kterého si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odloženého zásobníku), napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte, do třetího zásobníku zadejte zbylá (3) písmena ze sáčku a doplňte zásobník do sedmi písmen (již z odložených zásobníků). Po provedení třetího tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k II. partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v II. partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii!

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 S1     2P       N1 E1 D1 E1 Š4 Ť7 M2 E1 1
2 K1 2S       3P N1 Ó7   R1       A1   2
3 L1 A1 C2 L1 O1 V1 Ý4   2P A1     2S Z2   3
4 A1     2S       2P   Ž4   2S   O1 2P 4
5 D1       2S         E1 X10     V1   5
6 O1 3P       3P       3P Y1     É3   6
7 V1   2P       2P   2P   L1   2P     7
8 É3     2P     H2 B3 I1 T1 O0 U2     P1 8
9     2P       Ř4   2P   F5   2P   O1 9
10   3P       3P Í2     R1 Á2 Z2 N1 Ý4 M2 10
11         2S   B3       G5       Ě1 11
12 2P     2S     Ě3 2P S1 T1 Ů4 M2     Ď8 12
13     2S       Č4   2P Y2 V1 U2 2S   U2 13
14   2S       3P T0     3P       2S J2 14
15 N1 E1 Š4 T1 Í2 Ř4 Í2 C2   S1 T1 Á2 R1 C2 I1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 12. kolo:

1.

A1

H2

J2

K1

Ň6

O1

P1


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

??

??

??

       

ZPRÁVA O 12. KOLE

Přes 170 bodů v dohrávce II. partie se dostali soutěžící, kteří položili prémii za čtyřnásobek. Kromě prémie ve vítězné partii Jana ŽIŽKY to byla ještě slova HODINKA, OHNISKA, PINAKOID a PIPINKA. P. Žižka získal 179 bodů a stává se výhercem dvou magazínů Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010).

Chyby: 4 x zásobníky (neproběhla výměna, překlepy písmen i záměna z KaH č.20), 3 x neplatné slovo (ÚDAJNOST uznáno DANOST, DOKONAJI uznáno DOK a MUKÁ), 1 x body a pozice. Ani jednomu z vás nezbylo po ukončení partie žádné písmeno a tak se body za nepoložená písmena odečítají pouze třem soutěžícím, kteří položili neplatná slova. Tyto body (celkem 14) se přičítají všem ostatním soutěžícím, jenž partii dohráli.

 

VÝSLEDKY 12. KOLA

179 Žižka J.; 177 Járová J., Malina Z.; 176 Pilbauerová M., Sochová M., Spáčil J.; 175 Motyčková M.M., Švarc P.; 174 Stiborová D.; 173 Burda J.; 172 Rusá D. (ošidila se); 169 Švarcová M.; 167 Hanák I.; 166 Novotný Z. (! – slovo); 163 Vondrušková E.; 160 Mikulková M. (! – pozice); 159 Dynybyl J.; 156 Plechšmídová M., Venclová D. (! – zásobníky); 154 Eliášová M.; 153 Nejdl M.; 152 Novák J., Zavrtálek M., Levíček V. (! – zásobník); 144 Hampl M.; 139 Rothová P.; 131 Jílek M. (ošidil se); 130 Nejdlová E.; 128 Balcar M.; 125 Kolář E. (! – body); 111 Vaňousková M.; 91 Bartoš F. (! – slovo); 87 Kala L.; 83 Brož V. (! – slovo); 80 Vacek J.; 77 Mlsová J. (! – zásobník); 60 Šustr M. (! – zásobník).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. AHJKŇOP 9 F 5 5
2. HIKOPSÚ SRÁZNÝM 10 I 13 18
3. DHIJNOP PODHNIJ (+ NOŘ) E 5 92 110
4. AHIKKŇÚ 6 E 16 129
5. AHIKKPÚ KA (+ EXA) L 4 16 145
6. HIKPÚ PODHNIJI E 5 10 155
7. HKPÚ 6 M 4 159
8. HPÚ KÉP 6 M 5 164
9. HOŇ 6 D 9 173
10. Ú ÚL D 2 6 179

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 S1     2P       N1 E1 D1 E1 Š4 Ť7 M2 E1 1
2 K1 2S   Ú5   3P N1 Ó7   R1       A1   2
3 L1 A1 C2 L1 O1 V1 Ý4   2P A1     2S Z2   3
4 A1     2S       2P   Ž4   K1   O1 2P 4
5 D1       P1         E1 X10 A1   V1   5
6 O1 3P   H1 O1 Ň6       3P Y1   K1 É3 P1 6
7 V1   2P   D1   2P   2P   L1   2P     7
8 É3     2P H2   H2 B3 I1 T1 O0 U2     P1 8
9     2P   N1 O1 Ř4   2P   F5   2P   O1 9
10   3P     I1 3P Í2   S1 R1 Á2 Z2 N1 Ý4 M2 10
11         J2   B3       G5       Ě1 11
12 2P     2S I1   Ě3 2P S1 T1 Ů4 M2     Ď8 12
13     2S       Č4   2P Y2 V1 U2 2S   U2 13
14   2S       3P T0     3P       2S J2 14
15 N1 E1 Š4 T1 Í2 Ř4 Í2 C2   S1 T1 Á2 R1 C2 I1 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ VE 2. PARTII
Údaje v závorce (chybná řešení/body za zbylá písmena).

1482 Járová J. (1/14); 1458 Žižka J. (0/14); 1451 Burda J. (0/14); 1450 Rusá D. (0/14); 1449 Stiborová D. (1/14); 1400 Švarc P. (0/14); 1389 Sochová M. (0/14); 1358 Pilbauerová M. (0/14); 1347 Plechšmídová M. (0/14); 1331 Zavrtálek M. (0/14); 1329 Hampl M. (0/14), Malina Z. (0/14); 1323 Mikulková M. (1/14); 1319 Švarcová M. (0/14); 1304 Vondrušková E. (0/14); 1298 Nejdl M. (1/14); 1276 Levíček V. (2/14); 1273 Dynybyl J. (2/14); 1231 Novotný Z. (1/-1); 1226 Rothová P. (1/14); 1223 Nejdlová E. (0/14); 1211 Novák J. (1/14); 1182 Hanák I. (0/14); 1181 Motyčková M.M. (2/14); 1150 Spáčil J. (0/14); 1146 Vaňousková M. (0/14); 1139 Bartoš F. (1/-7); 1120 Kolář E. (2/14); 1103 Vacek V. (2/0); 1041 Vacková J. (2/0); 1054 Brož V. (2/-6); 1036 Bystron E. (0/0); 999 Balcar M. (0/14); 948 Eliášová M. (1/14); 890 Vacek J. (0/14); 862 Jílek M. (0/14); 809 Mlsová J. (2/14); 784 Uher J. (1/0); 782 Šustr M. (3/14); 758 Kala L. (1/14); 586 Titz V. (1/0); 588 Venclová D. (2/14); 522 Nejdlová L. (0/0); 413 Čechurová Z. (0/0); 260 Vinklátová J. (1/0); 139 Vaněk M. (1/0); 132 Nejdlová K. (0/0); 126 Dvořák J. (0/0); 113 Strejčková J. (0/0).