SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

Flag Counter

 

 

KaH č. 26/2013 - 13. kolo
(uzávěrka: 15. ledna 2014 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

Tímto kolem partii již dohrajeme. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny tři tahy. Po provedení třetího tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků.

Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k II. partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v II.partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       Š4       2P     M2 1
2   2S       3P   E1   3P     D1 2S A1 2
3     2S       2P D1 2P     N1 O1   R1 3
4 2P     S1       Ý4       E1 X10   C2 4
5       E1 2S     M2 Ě3 S1 T1 U2     I1 5
6   3P   Z1   3P   I1   3P   Č4 I1 Ř4 E1 6
7     2P P1     2P   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 P1     Í2     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9 R1   2P V1     2P C2 2P       2P Y2   9
10 O1 B3 D1 A1 N1 É3   H2   3P       3P   10
11 Ť7 É3   T1 2S     O1     2S         11
12 A1     2S       Ř1       2S     2P 12
13 T0 A0 S1 Í2 V1 Á2 M2 E1 2P       2S     13
14 O1 2S       3P   T1   3P       2S   14
15 U2     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
A B C D E F G H I J K L M N O

 

zásobníky pro 13. kolo:

1.

G5

J2

K1

L1

N1

Y2

Ý4


2.

C2

H2

J2

L1

N1

Ó7

Ž4


3.

Á2

Í2

K1

K1

N1

Ú5

V1


ZPRÁVA O 13. KOLE

V zadání dohrávky první partie několik soutěžících přehlédlo, že se po třetím tahu zásobník neodkládá a pokračovali s jinými písmeny, aniž by provedli tah „výměna písmen“. Protože výměnu jednoho písmene nezapsal ani autor nejlepšího řešení za 297 bodů Z. Novotný, jehož řešení je zde uvedeno, losovalo se o výherci dvou magazínů Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010, ze všech bezchybných řešitelů a vylosován byl Ladislav KALA.

Kromě již zmíněných chyb (5 x zásobník) čtyři řešitelé položili písmena, která nebyla k dispozici (I,Y,Z a 2 x É), tři položili neplatná slova (PLŠÍ, ÚŽI a ZKOJÍVÁŠ) a jeden zapsal chybně pozici. V počítání bodů jste byli tentokrát vzorní.

 

VÝSLEDKY 13. KOLA

297 Novotný Z. (! - zásobník); 295 Rusá D.; 288 Žižka J.; 287 Švarc P.; 276 Stiborová D.; 268 Malina Z. (! – písmeno); 266 Hampl M.; 262 Pilbauerová M.; 246 Járová J.; 243 Vondrušková E.; 242 Hanák I., Sochová M.; 236 Zavrtálek M. (! –pozice); 235 Bystron E. (! – slovo); 232 Nejdlová E. (! - zásobník); 229 Eliášová M.; 228 Burda J. (! – slovo); 225 Bartoš F.; 223 Spáčil J. (! - zásobník); 222 Plechšmídová M.; 218 Novák J., Nejdl M. (! - zásobník); 217 Švarcová M.; 213 Levíček V. (! – slovo); 212 Mikulková M.; 208 Dynybyl J.; 206 Brož V.; 198 Rothová P., Vaňousková M. (! – písmeno); 182 Motyčková M.M. (! – písmeno); 170 Vacek J.; 133 Balcar M. (! - zásobník); 122 Šustr M.; 121 Mlsová J.; 116 Jílek M.; 115 Kala L.; 85 Kolář E. (! – písmeno).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. GJKLNYÝ F 9 8 8
2. CHJLNÓŽ ŽE 5 C 5 13
3. ÁÍKKNÚV ÚŽE 5 B 10 23
4. ÁÍKKNÚV výměna Í za L   0 23
5. ÁKKLNVÝ VLÁKÝNEK 2 B 90 113
6. JÓNNYLC D 1 6 119
7. ÓNNYLCJ ÓD (+ NÓ) 3 G 30 149
8. NNYLCJH NÍ (+ NÓN) 4 G 14 163
9. NYLCJHF ÚŽEN 5 B 22 185
10. YLCJHFÍ ÚŽENY 5 B 13 198
11. LCJHFÍK ÚL B 5 13 198
12. CJHFÍKZ CH G 7 6 212
13. JHFÍKZŠ OJ 11 H 3 215
14. HFÍKZŠ HOJ 11 G 5 220
15. FÍKZŠ FÍ (+ HOJÍ) J 10 24 244
16. KZŠ FÍK J 10 8 252
17. GÉZ (+ ZHOJÍ) F 9 19 271
18. Š ZHOJÍŠ 11 F 26 297

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     J2       Š4       2P     M2 1
2   V1 L1 Á2 K1 Ý4 N1 E1 K1 3P     D1 2S A1 2
3     2S       Ó7 D1 2P     N1 O1   R1 3
4 2P     S1     N1 Ý4       E1 X10   C2 4
5 Z2 Ú5 Ž4 E1 N1 Y2   M2 Ě3 S1 T1 U2     I1 5
6   L1   Z1   3P   I1   3P   Č4 I1 Ř4 E1 6
7     2P P1     C2   O1 T1 R1 U2 B3 A1   7
8 P1     Í2     H2 O1 Ň6     Ď8 A1 S1 Ů4 8
9 R1   2P V1   G5 2P C2 2P       2P Y2   9
10 O1 B3 D1 A1 N1 É3   H2   F5       3P   10
11 Ť7 É3   T1 2S Z2 H2 O1 J2 Í2 Š4         11
12 A1     2S       Ř1   K1   2S     2P 12
13 T0 A0 S1 Í2 V1 Á2 M2 E1 2P       2S     13
14 O1 2S       3P   T1   3P       2S   14
15 U2     V1 P1 Ě3 L1 I1       2P     3S 15
A B C D E F G H I J K L M N O

 

KONEČNÉ POŘADÍ V 1. PARTII
Údaje v závorce (chybná řešení/body za zbylá písmena).

1074 Žižka J. (0/101); 1071 Járová J. (0/101); 1070 Pilbauerová M. (0/101); 1067 Rusá D. (0/101); 1048 Hanák I. (0/101); 1039 Stiborová D. (0/101); 1016 Vondrušková E. (0/101), Švarc P. (1/101); 998 Novotný Z. (2/101); 997 Bystron E. (1/101); 985 Nejdl M. (1/101); 981 Hampl M. (0/101); 976 Zavrtálek M. (2/101); 967 Mikulková M. (1/101); 951 Malina Z. (1/-3); 945 Bartoš F. (0/101); 939 Sochová M. (0/101); 936 Nejdlová E. (1/101); 920 Burda J. (1/-9); 910 Eliášová M. (1/101); 907 Plechšmídová M. (1/101); 898 Spáčil J. (1/101); 876 Rothová P. (0/101); 874 Brož V. (1/101); 862 Levíček V. (1/-2); 860 Novák J. (0/101); 846 Švarcová M. (1/-11)); 820 Dynybyl J. (2/101); 805 Vacek J. (0/101); 716 Mlsová J. (0/101); 703 Vaňousková M. (1/-1); 687 Motyčková M.M. (1/-21); 665 Balcar M. (1/-11); 555 Kolář E. (2/-23); 549 Jílek M. (0/-16); 544 Šustr M. (0/-4); 531 Kala L. (0/101); 462 Vacek V. (0/0); 449 Titz V. (0/0); 442 Vacková J. (1/0); 319 Venclová D. (1/0); 302 Uher J. (0/0); 300 Vinklátová J. (0/0); 291 Nejdlová L. (0/0); 193 Čechurová Z. (2/0); 143 Dvořák J. (1/0); 103 Nejdlová K. (0/0); 68 Vaněk M. (0/0); 50 Strejčková J. (0/0).