SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter  

PARTIE 2013

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

V roce 2013 bude opět v sudých číslech KaH probíhat celoroční soutěž v opisovaném scrabblu podle nezměněných pravidel. Změnu jsme ale přichystali v řešení partií, které budou opět tři. Ve dvou partiích, jež budeme praktikovat stejným způsobem jako dosud (pokračování partie na desce s nejlepším řešením předešlé úlohy), se změna týká počtu kol (6) a zásobníků (3). První partie proběhne v číslech 2, 6, 10, 14, 18 a 22. Druhá v číslech 4, 8, 12, 16, 20 a 24.

Třetí partie (hrajeme každý sám) bude probíhat po celý rok. V každém sudém čísle KaH bude uveřejněn jeden zásobník, řešení (položené slovo i s pozicí a body) mi v zadaném termínu zašlete a sami si rozehranou partii archivujte, slovo z dalšího zadaného zásobníku si budete pokládat na své řešení a partii si sami dohrajete. Každá z partií bude samostatně bodově hodnocena, první dvě průběžně a třetí až po dohrání 13.kola..

Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria. Za jednotlivá kola se body sčítají a celkovým vítězem se stane ten, kdo bodů v průběhu roku získá nejvíce. Výhru získá také vítěz každé dohrané partie. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Po posledním 12. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2014. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU –ZÁSOBNÍK- SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v KaH (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 +/- 1P 1 2 3 4 5 6 +/- 2P 3P
Martin BALCAR 2168 1 60 60 111 129 113 70 133 -11 665 170 174 234 152 141 128 14 1013 490
František BARTOŠ 2715 1 97 101 103 137 110 71 225 101 945 208 244 246 165 192 91 -7 1139 631
Vladimír BROŽ 2542 3 97 85 98 138 68 81 206 101 874 175 176 246 152 228 83 -6 1054 614
Jaroslav BURDA 2970 1 91 101 101 208 119 81 228 -9 920 215 241 304 250 254     1451 599
Erik BYSTRON 2558 1 97 101 113 145 119 86 235 101 997 221 252 311   252     1036 525
Zdenka ČECHUROVÁ 852 2 56 68 69           193 185 141 87         413 246
Josef DVOŘÁK 399   49 48 46           143 126             126 130
Jaroslav DYNYBYL 2594 4 62 84 101 144 52 68 208 101 820 223 162 217 271 227 159 14 1273 501
Markéta ELIÁŠOVÁ 2399 2 65 77 111 149 117 61 229 101 910 192 125 209 134 120 154 14 948 541
Martin HAMPL 2869   95 81 89 153 106 90 266 101 981 205 223 307 268 168 144 14 1329 559
Ivan HANÁK 2852   71 100 117 169 119 129 242 101 1048 172 181 215 252 181 167 14 1182 622
Jana JÁROVÁ 3175 1 89 121 114 158 113 129 256 101 1071 206 253 317 261 254 177 14 1482 622
Miloš JÍLEK 1772   65 60 51 123 94 56 116 -16 549 180 171 222 144 131 14 862 361
Ladislav KALA 1762 1 52 53 44 71 39 56 115 101 531 135 119 191 131 81 87 14 758 473
Emil KOLÁŘ 2084 4 91 68 64 136 66 68 85 -23 555 168 220 189 250 154 125 14 1120 409
Václav LEVÍČEK 2692 3 66 93 103 147 113 129 213 -2 862 142 253 218 243 254 152 14 1276 554
Zdeněk MALINA 2893 1 97 121 113 158 119 78 268 -3 951 204 186 224 270 254 177 14 1329 613
Marie MIKULKOVÁ 2841 2 97 86 110 156 115 90 212 101 967 172 211 297 258 211 160 14 1323 551
Jarmila MLSOVÁ 1965 2 83 58 63 134 84 72 121 101 716 159 158 143 129 129 77 14 809 440
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 2470 3 58 78 84 153 88 65 182 -21 687 204 187 206 158 237 175 14 1181 602
Milan NEJDL 2821 2 95 85 103 156 119 108 218 101 985 193 176 310 268 184 153 14 1298 538
Eliška NEJDLOVÁ 2691 1 97 66 83 154 111 92 232 101 936 188 166 293 255 177 130 14 1223 532
Kristýna NEJDLOVÁ 339   58 45             103 132           132 104
Lenka NEJDLOVÁ 1008   56 52 80 103         291 156 120 105 141     522 195
Jiří NOVÁK 2633 1 67 70 79 150 98 77 218 101 860 145 187 293 268 152 152 14 1211 562
Zdeněk NOVOTNÝ 2739 3 97 51 110 159 98 85 297 101 998 177 253 224 181 231 166 -1 1231 510
Marcela PILBAUEROVÁ 3008   97 96 93 179 119 123 262 101 1070 192 250 307 250 241 156 14 1358 580
Marie PLECHŠMÍDOVÁ 2757 1 68 66 86 151 110 103 222 101 907 210 253 223 250 241 156 14 1347 503
Pavla ROTHOVÁ 2560 1 75 68 89 161 112 72 198 101 876 211 250 204 154 254 139 14 1226 458
Dagmar RUSÁ 3109   72 113 103 178 119 86 295 101 1067 223 184 310 301 246 172 14 1450 592
Milada SOCHOVÁ 2865   68 76 117 155 110 70 242 101 939 217 184 309 297 192 176 14 1389 537
Jiří SPÁČIL 2658 1 67 93 89 137 107 81 223 101 898 196 170 180 268 146 176 14 1150 610
Dana STIBOROVÁ 3138 1 65 101 98 158 117 123 276 101 1039 195 195 307 252 254 174 14 1449 650
Jaroslava STREJČKOVÁ 196   50               50 113             113 33
Miloš ŠUSTR 1662 3 58 52 45 121 98 52 122 -4 544 152 160 123 140 134 59 14 782 336
Petr ŠVARC 2937 1 85 79 93 150 98 123 287 101 1016 222 253 233 251 252 175 14 1400 521
Marie ŠVARCOVÁ 2659 1 97 80 112 167 114 70 217 -11 846 182 250 317 159 228 169 14 1319 494
Vladislav TITZ 1373 1 43 59 77 153 117     449 184 156 192 54   586 338
Jaroslav UHER 1319 1 93 98 111         302 223 253 308     784 233
Josef VACEK 2208   62 77 90 138 86 81 170 101 805 191 166 175 157 107 80 14 890 513
Vladimír VACEK 2054 2 67 93 75 141 86     462 195 253 291 160 222   1103 489
Jana VACKOVÁ 1926 1 56 93 76 133 84       442 193 223 238 160 227     1041 443
Milan VANĚK 293 1 68               68 139             139 86
Marie VAŇOUSKOVÁ 2389 1 58 63 66 153 97 69 198 -1 703 206 122 234 232 227 111 14 1146 540
Drahomíra VENCLOVÁ 1249 1 59 68 79   113     319 171 108   139   156 14 588 342
Jana VINKLÁTOVÁ 775 1 65 49 58 128       300 132 128           260 215
Emílie VONDRUŠKOVÁ 2829   89 86 117 180 119 81 243 101 1016 212 169 231 270 245 163 14 1304 509
Milan ZAVRTÁLEK 2885 2 89 76 111 150 99 114 236 101 976 153 247 223 301 241 152 14 1331 578
Jan ŽIŽKA 3156   67 98 117 167 113 123 288 101 1074 211 252 256 301 245 179 14 1458 624
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   V každém kole budete mít k dispozici několik zásobníků s písmeny, které však musíte použít ve stanoveném pořadí. Z písmen v jednontlivých zásobnících musíte utvořit platná slova a položit je na hrací desku. Cílem hry je položit na hrací desce slova ze zadaných písmen tak, aby za ně bylo co nejvíce bodů. V závěru partie bude vždy nějakým způsobem stanovena dohrávka. V průběhu roku se tak odehraje více partií. Každé položené slovo však musí splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky.

 Slova pokládají podle platných pravidel scrabblu, zde bez výjimky:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje hodnotu položeného slova

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - kolmo nebo v sousední řadě či sloupci)

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2x

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3x

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2x

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označeé 3S, hodnota slova se násobí 9x

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27x

 - bodová hodnota zbylých písmen se v jednotlivých kolech neodečítá. To bude možné a upřesněné až u každé dohrávky partie.

 

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo zísá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

1. řešení bez chyby

2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

3. menší počet položených hracích kamenů (písmen)

4. menší počet tahů

5. položené slovo (případně druhé, třrtí... atd.) s větší bodovou hodnotou

6. los

Ze soutěže budou vyřazeni, a ztratí nárok na výhru, ti soutěžící, jejichž řešení budou ve třech a více kolech v partii shodná (bodový součet, počet tahů, položená slova, pozice). Za shodná budou považována i ta řešení, ve kterých bude změněn směr pokládání (v úvodu partie), či budou jinak přeházené tahy stejných slov (v dohrávce).

Pozor na každou chybu! Zde je přhled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - více rozdílných řešení jednoho autora nebo opravné řešení v jednom kole soutěže

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů (bude ponecháno)

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení (rozhodující je razítko na obálce či čas odeslání mailu)

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

Při nesprávném otištění bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Zasílejte jen jedno své řešení! Po odeslání jednoho řešení už nemůžete poslat do stejného kola jiné, lepší, ani případnou opravu. Bude to považováno za chybu a bez bodového zisku. V případě, že neobdržíte potvrzení (vyžádané) o doručeném mailu, můžete samozřejmě přeposlat (tzn. že již odeslaný mail pošlete znovu, aby v něm bylo vidět kdy a kam jste řešení posílali; nestačí poslat nový mail) již odeslané řešení znovu - za chybu to nebude považováno. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Své řešení - rozpis tahů - zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se někdy vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám se scrabblem poradí.