SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2013

Každý sám

TOPlistFlag Counter

KaH 2013 - 3. partie

Třetí partie (hrajeme každý sám) bude probíhat po celý rok. V každém sudém čísle KaH bude uveřejněn jeden zásobník, řešení (položené slovo i s pozicí a body) mi v zadaném termínu zašlete a sami si rozehranou partii archivujte, slovo z dalšího zadaného zásobníku si budete pokládat na své řešení a partii si sami dohrajete. Partie bude samostatně bodově hodnocena až po dohrání 13. kola.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P       ??       2P     3S 8
9     2P       2P   2P       2P     9
10   3P       3P       3P       3P   10
11         2S           2S         11
12 2P     2S       2P       2S     2P 12
13     2S       2P   2P       2S     13
14   2S       3P       3P       2S   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobník pro 1. kolo:

E1

L1

O1

O1

U2

V1

?0

uzávěrka kola: 13. února 2013

Přesně sto vyřešených úloh jsem obdržel při zahájení scrabblových úloh vycházejících v sudých číslech KaH. V soutěži „hrajeme každý sám“ se dalo ze zadaného zásobníku položit mnoho prémiových slov a osm z nich bylo na různé pozice, všemi soutěžícími položeno.

Dotazy k soutěži „hrajeme každý sám“. Jděte za maximálním bodovým ziskem v každém kole. Odložená písmena budou již ze hry.

 

zásobník pro 2. kolo:

A1

Á2

Ď8

J2

N1

V1

Z2

uzávěrka kola: 13. března 2013

V soutěži pokračuje všech 52 soutěžících bez jediné chyby.

 

zásobník pro 3. kolo:.

A1

B3

D1

I1

R1

T1

V1

uzávěrka kola: 10. dubna 2013

Ve III. partii „hrajeme každý sám“ jsem obdržel 50 bezchybných řešení, V této soutěži stačí poslat pouze poslední tah „slovo + pozice + body“.

 

zásobník pro 4. kolo:

C2

É3

L1

M2

Ň6

R1

Ů4

uzávěrka kola: 9. května 2013

V soutěži „hrajeme každý sám“ kde nám ubyli 2 soutěžící se již vyskytly první početní chyby (1 x více a 2 x méně napočítaných bodů).

 

zásobník pro 5. kolo:

Á2

G5

O1

Ó7

S1

Š4

T1

uzávěrka kola: 5. června 2013

Všech 49 soutěžících kteří pokračují v soutěži poslalo řešení bez chyby.

 

zásobník pro 6. kolo:

Ě3

F5

H2

I1

O1

Š4

?0

uzávěrka kola: 3. července

V soutěži „hrajeme každý sám“ se pořadí mění podle toho, jak kdo zahájil partii a postupně využívá při pokládání trojnásobků za slova. Tři soutěžící se již dostali přes 300 bodů a téměř všichni, kteří pokračují v soutěži mají přes 200 bodů. V tomto kole byla položena dvě nepovolená slova (FOTĚJI - uznáno FOTĚ, za tah 39 bodů a ŠIFONĚ - uznáno ŠIFON za tah 66 bodů.

 

zásobník pro 7. kolo:

A1

E1

K1

N1

R1

V1

Ý4

uzávěrka kola: 31. července

V partii „hrajeme každý sám“ se opět chybovalo, tři soutěžící si napočítali více bodů (upozornění mailem), dva použili neplatné slovo (NEKRÝVAL – uznáno NEKÝVAL za tah 14 bodů, KANÝRŮV – uznáno KANÝRŮ za tah 36 bodů. V partii, kde se platné slovo VÝKRMNA nedalo položit jsem uznal KRMNÝ - 12I – 18bodů.

 

1. zásobník pro 8. kolo:

E1

K1

O1

P1

Ř4

X10

Z2

2. zásobník pro 8. kolo:

B3

E1

Ě3

H2

L1

M2

O1

Tentokrát jsou připraveny dva zásobníky, pokládají se v zadaném pořadí.
U
závěrka kola: 28. srpna

V soutěži jsou velmi malé bodové rozdíly a pořadí se mění po každém tahu. Kontrolujte si zápisy jednotlivých tahů v archivaci, dva soutěžící položili slova na již obsazené pole. Od těchto řešitelů potřebuji nové řešení.

 

zásobník pro 9. kolo:

Č4

D1

I1

K1

N1

P1

Y2

uzávěrka kola: 25. září

V tomto kole, kde již dva soutěžící překročili hranici 500 bodů, se vyskytly tři chyby (pozice, zápis a neplatné slovo PODNIČKY, uznáno PODNIKY za 12 bodů).

 

zásobník pro 10. kolo:

C2

D1

Í2

J2

Ř4

U2

U2

uzávěrka kola: 23. října

Po tomto (bezchybném) kole III. partie „hrajeme každý sám“ má přes 500 bodů již 7 řešitelů.

 

zásobník pro 11. kolo:

A1

Í2

M2

S1

T1

Ý4

Ž4

uzávěrka kola: 20. listopadu

Jediným mínusem v opět bezchybné třetí partii „hrajeme každý sám“ je ošizení se (15 bodů), naopak plusem, položení čtyřnásobku (STAŽENÝM).

 

zásobník pro 12. kolo:

A1

É3

Í2

N1

P1

S1

Ť7

uzávěrka kola: 18. prosince

Předposlední kolo III. partie „hrajeme každý sám“ proběhlo opět bez jediné chyby.

 

zásobníky pro 13. kolo:

C2

H2

I1

N1

T1

Ú5

Y2


E1 S1          

uzávěrka kola: 15. ledna

Dvěma tahy byla ukončena hra „hrajeme každý sám“. Z pěti řešitelů, kteří si nepřečetli zadání a poslali tahů více, na tuto nepozornost nejvíce doplatil F. Bartoš, který byl téměř po celý rok ve vedení, a přepustil tak vítězství Daně STIBOROVÉ (650 bodů).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ELOOUV? LOVE[N]OU H 2 66 66
2. AÁĎJNVZ ZÁĎ (+ ZLOVE[N]OU) 1 H 63 129
3. ABDIRTV ODBARVIT 3 H 72 201
4. CÉLMŇRŮ LÉTŮM O 1 45 246
5. ÁGOÓSŠT TÓGÁM 5 K 34 280
6. ĚFHIOŠ? HOŠ[O]VĚ (+ DĚ) 4 D 26 306
7. AEKRNVÝ NEVRKA[N]Ý 6 B 64 370
8. EKOPŘXZ EX (+ NE, + EX) 7 B 44 414
9. BEĚHLMO HLOUBĚME 8 E 65 479
10. ČDIKNPY IČI ( IL, + ČÉ) N 1 28 507
11. CDÍJŘUU CHÍVU (+ EXU) D 3 22 529
12. AÍMSTÝŽ SEŽATÝM L 7 28 557
13. AÉÍNPSŤ SÍPANÉ (+ SEXU) A 7 50 607
14. CHINTÚY TICHY (+ SEŽATÝMI) 14 K 31 638
15. ES EXE C 6 12 650

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       Z2 Á2 Ď8   2P   I1 L1 1
2   2S       3P   L1   3P       Č4 É3 2
3     2S C2     2P O1 D1 B3 A1 R1 V1 I1 T1 3
4 2P     H2 O1 Š4 O0 V1 Ě3     2S     Ů4 4
5       Í2 2S     E1     T1 Ó7 G5 Á2 M2 5
6   N1 E1 V1 R1 K1 A1 N0 Ý4 3P       3P   6
7 S1 E1 X10 U2     2P O1 2P     S1 2P     7
8 Í2   E1 2P H2 L1 O1 U2 B3 Ě3 M2 E1     3S 8
9 P1   2P       2P   2P     Ž4 2P     9
10 A1 3P       3P       3P   A1   3P   10
11 N1       2S           2S T1       11
12 É3     2S       2P       Ý4     2P 12
13     2S       2P   2P     M2 2S     13
14   2S       3P       3P T1 I1 C2 H2 Y2 14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

KONEČNÉ POŘADÍ

650 Stiborová D.; 631 Bartoš F.; 624 Žižka J.; 622 Hanák I., Járová J.; 614 Brož V.; 613 Malina Z.; 610 Spáčil J.; 602 Motyčková M.M.; 599 Burda J.; 592 Rusá D.; 580 Pilbauerová M.; 578 Zavrtálek M.; 562 Novák J.; 559 Hampl M.; 554 Levíček V.; 552 Nejdlová E.; 551 Mikulková M.; 541 Eliášová M.; 540 Vaňousková M.; 538 Nejdl M., Šperlín S.; 537 Sochová M.; 524 Stehlík F.; 521 Švarc P.; 513 Vacek J.; 510 Novotný Z.; 509 Vondrušková E.; 503 Plechšmídová M.; 501 Dynybyl J., Helebrantová R.; 494 Švarcová M.; 490 Balcar M.; 489 Vacek V.; 473 Kala L.; 458 Rothová P.; 443 Vacková J.; 440 Mlsová J.; 409 Kolář E.; 361 Jílek M.; 342 Venclová D.; 338 Titz V.; 336 Šustr M.; 246 Čechurová Z.; 241 Bystron E.; 233 Uher J.; 215 Vinklátová J.; 195 Nejdlová L.; 130 Dvořák J.; 104 Nejdlová K.; 86 Vaněk M.; 33 Strejčková J.