SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

 

Flag Counter

  

CITÁTY 2013 - KaH č. 11
(uzávěrka 19. června 2013 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

6. KOLO - ZADÁNÍ

PETR EBEN: KVĚTINA JE KLÍČEM KU SRDCI ŽENY, OTEVŘE HO SNADNĚJI NEŽ KLÍČ HOUSLOVÝ.

  

ZPRÁVA O 6. KOLE

K vítězství v tomto kole bylo potřeba položit dva devítinásobky, což se podařilo pěti soutěžícím, z toho třem za 484 bodů. Z této trojice byl vylosován a dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010. obdrží Josef ŠVEHLA.

 Několik zbytečných chyb vzniklo opět nepozorností 5 x body, 2 x pozice. Jeden řešitel položil navíc slovo (HO) a další dokonce několik slov (HOUSLOVÝM, KLÍČE,KLÍČEM - zřejmě pokládal poupravené znění citátu).

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

484 Járová J., Mareček J., Švehla J.; 483 Levíček V.; 482 Čejka R.; 468 Stehlík F., Stiborová D. (! – pozice); 465 Brož V., Karlec L., Motyčková M.M. (! – body); 464 Fojta A.; 452 Bartoš F., Helebrantová R., Kodym J., Malina Z., Novák J., Plechšmídová M., Souček L., Spáčil J., Šperlín S., Štusková M., Vondrušková E., Balcar M. (! – pozice); 451 Strejčková J. (ošidila se), Ližan L. (! – body); 450 Čechurová Z., Mlsová J., Zavrtálek M.; 449 Novotný Z.; 445 Šustr M. (ošidil se),; 441 Eliášová M., Kala L., Rusá D.; 433 Dynybyl J., Králová J., Kuřilová I., Nejdl M., Nejdlová E., Rothová P., Socha J., Vacek V., Žižka J.; 431 Kolář E., Švarc P.; 426 Vaňousková M.; 424 Burda J. (? – žolík); 421 Hanák I.; 401 Titz V.; 398 Mikulková M.; 382 Vinklátová J.; 378 Jílek M.; 368 Uher J.; 360 Bystron E. (! – slovo), Švarcová M. (! – body); 357 Široká M. (! – body); 296 Kos F. (! - body, slova).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. SRDCI H 5 12 12
2. NE (+ IN) I 9 6 18
3. KVĚTIN 9 D 9 27
4. KVĚTINA 9 D 9 36
5. ŽE (+ NEŽ) 11 I 11 47
6. ŽEN 11 I 12 59
7. ŽENY 11 I 8 67
8. KLÍČ D 9 16 83
9. LÍČE 12 B 8 91
10. KU (+ KLÍČE) A 12 14 105
11. KLÍČEM 12 A 11 116
12. EB[E]N E 12 5 121
13. SNADNĚJI 15 A 158 279
14. PETR 6 E 6 285
15. VŘE F 4 6 291
16. OTEVŘE F 1 11 302
17. JE 3 E 3 305
18. HOUSLOVÝ 1 A 176 481
19. HO A 1 3 484

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 H2 O1 U2 S1 L1 O1 V1 Ý4       2P     3S 1
2 O1 2S       T1       3P       2S   2
3     2S   J2 E1 2P   2P       2S     3
4 2P     2S   V1   2P       2S     2P 4
5         2S Ř4   S1     2S         5
6   3P     P1 E1 T1 R1   3P       3P   6
7     2P       2P D1 2P       2P     7
8 3S     2P       C2       2P     3S 8
9     2P K1 V1 Ě3 T1 I1 N1 A1     2P     9
10   3P   L1   3P     E1 3P       3P   10
11       Í2 2S       Ž4 E1 N1 Y2       11
12 K1 L1 Í2 Č4 E1 M2   2P       2S     2P 12
13 U2   2S   B3   2P   2P       2S     13
14   2S     E0 3P       3P       2S   14
15 S1 N1 A1 D1 N1 Ě3 J2 I1       2P     3S 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO 6. KOLE

3287 Čejka R.; 3286 Stiborová D. (2); 3252 Stehlík F., Švehla J. (1); 3229 Motyčková M.M. (1); 3226 Mareček J.; 3224 Zavrtálek M. (2); 3207 Malina Z. (1); 3206 Švarc P.; 3205 Járová J.; 3203 Souček L.; 3198 Levíček V. (1); 3186 Kodym J.; 3182 Balcar M. (1); 3177 Kuřilová I. (1); 3149 Šperlín S. (1); 3132 Plechšmídová M., Vondrušková E.; 3109 Fojta A. (1); 3106 Burda J.; 3105 Králová J.; 3095 Rusá D.; 3086 Mikulková M.; 3068 Brož V. (1); 3054 Kala L.; 3042 Čechurová Z. (1); 3034 Novák J.; 3019 Nejdl M.; 3010 Helebrantová R.; 2998 Spáčil J.; 2986 Žižka J. (1); 2982 Dynybyl J. (1); 2977 Bartoš F.; 2960 Karlec L., Kolář E.; 2958 Vaňousková M. (1); 2925 Štusková M.; 2923 Eliášová M.; 2882 Rothová P. (1); 2854 Socha J.; 2853 Vacek V. (1); 2850 Nejdlová E.; 2847 Ližan L. (1); 2805 Široká M. (1); 2791 Hanák I. (1); 2776 Titz V. (1); 2772 Novotný Z. (3); 2755 Jílek M. (1); 2647 Švarcová M. (2); 2641 Vinklátová J. (1); 2628 Uher J. (1); 2609 Mlsová J. (2); 2608 Bystron E. (1); 2234 Kos F. (2); 2190 Strejčková J. (2); 2073 Šustr M. (1); ); 2048 Nejdlová L. (2); 1710 Dvořák J.; 917 Nejdlová K.; 892 Fussek P. (2); 676 Vaněk M. (1).