SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2013

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

Flag Counter  

 

SCRABBLOVÉ ÚLOHY 2013

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

  Pro tento rok kdy bude v lichých číslech KaH probíhat celoroční soutěž ve scrabblových úlohách, jsme připravili malou změnu, citáty budou pouze od významných českých osobností a zadávány v abecedním pořadí.

Je zadaný text – citát se jménem autora – který se snažíte sestavit na hrací desce podle pravidel pro scrabble a pravidel přípustnosti slov ČAS. V této soutěži (citáty) je však ještě povolena výjimka – položení neplatného slova (jméno, v nářečí, aj.) které však musí být v zadání úlohy. Položeno musí být, buď najednou (pozor však na max. 7 písmen v tahu!), nebo je lze rozdělit na kratší platná slova a vznikne až jejich posledním rozšířením. Úkolem je získat co možná nejvíce bodů. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru 200 Kč. Bude-li takových řešitelů více, rozhodnou pomocná kritéria (bezchybné řešení; více bodů; řešení bez žolíka nebo s méně žolíky; menší počet tahů; méně použitých písmen – hracích kamenů; položené slovo s větší bodovou hodnotou – případně druhé, třetí, atd.; los). Za jednotlivá kola se body budou sčítat. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Řeší se podle stejných pravidel jako dosud, ale pro vyhodnocení soutěže platí následující změny.

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů (tj. 5 - 8 soutěžících), kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2014. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v časopisu (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Martin BALCAR 6660 2 554 525 583 572 496 452 400 611 514 474 356 523 600
František BARTOŠ 6330 1 554 508 497 481 485 452 385 614 502 508 375 524 445
Vladimír BROŽ 6738 3 482 536 583 509 493 465 463 616 586 510 440 525 530
Jaroslav BURDA 6807   552 513 585 567 465 424 463 644 559 508 406 525 596
Erik BYSTRON 2994 1 363 504 417 274 492 360 386        
Zdeňka ČECHUROVÁ 6444 1 546 506 545 513 482 450 364 644 493 494 419 532 456
Roman ČEJKA 7049 1 554 543 585 590 533 482 419 644 592 523 445 539 600
Josef DVOŘÁK 1710   402 490 398 420              
Jaroslav DYNYBYL 6706 3 547 507 461 572 462 433 445 607 574 514 440 550 594
Markéta ELIÁŠOVÁ 6491   454 521 532 453 522 441 465 599 530 510 364 550 550 
Alexej FOJTA 6478 5 552 507 523 571 492 464 389 599 587 411 407 463 513
Petr FUSSEK 3024 5   507 385         576 561 469   526
Ivan HANÁK 6412 2 441 502 518 512 397 421 464 606 562 516 416 543 514
Růžena HELEBRANTOVÁ 6352   500 502 513 580 463 452 352 596 468 499 389 533 505
Jana JÁROVÁ 6894   484 515 585 604 533 484 469 616 592 514 445 523 530
Miloš JÍLEK 6091 1 442 508 502 450 475 378 386 605 504 458 370 529 484
Ladislav KALA 6624   532 511 522 562 486 441 457 595 529 498 422 489 580
Lukáš KARLEC 6428   546 498 518 413 520 465 469 587 523 474 342 523 550
Jaroslav KODYM 6721   554 513 585 602 480 452 454 643 490 467 436 522 523
Emil KOLÁŘ 6423 1 541 506 516 473 493 431 452 593 523 492 445 523 435
František KOS 4885 5 397 402 427 350 362 296 334 446 395 426 316 379 355
Jitka KRÁLOVÁ 6744 1 554 533 537 572 476 433 461 617 567 509 439 523 523
Iva KUŘILOVÁ 6690 1 554 543 543 582 522 433 451 599 556 508 440 523 436
Václav LEVÍČEK 6900 3 554 521 535 572 533 483 470 558 589 508 443 535 599
Ladislav LIŽAN 6353 1 482 503 506 469 436 451 444 595 546 460 439 502 520
Zdeněk MALINA 6987 2 554 543 537 590 531 452 470 618 583 515 444 550 600
Josef MAREČEK 6793 2 546 529 558 587 522 484 469 607 507 508 443 433 600
Marie MIKULKOVÁ 6643   540 540 537 539 532 398 465 593 579 509 440 531 440
Jarmila MLSOVÁ 5530 4 480 528 416 380 355 450 396 543 464 363 340 417 398
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 6920 2 545 542 579 568 530 465 464 644 509 505 445 529 595
Milan NEJDL 6659 1 547 505 470 582 482 433 448 636 582 507 437 548 482
Eliška NEJDLOVÁ 6417   549 503 445 567 353 433 444 624 567 505 438 536 453
Kristýna NEJDLOVÁ 917     468 449                
Lenka NEJDLOVÁ 3121 2 541 483 504 520       592 481    
Jiří NOVÁK 5964   554 515 513 508 492 452 393 618   506 444 510 459
Zdeněk NOVOTNÝ 6341 6 406 525 538 442 412 449 455 627 522 513 440 507 505
Marie PLECHŠMÍDOVÁ 6743   500 535 541 572 532 452 461 611 552 508 442 535 502
Pavla ROTHOVÁ 6290 1 482 499 529 527 412 433 388 489 483 513 440 503 592
Dagmar RUSÁ 6730 2 554 527 529 527 494 441 431 605 555 514 422 521 587
Josef  SOCHA 6261   510 501 422 494 494 433 398 543 559 480 367 537 524
Luboš SOUČEK 7002   554 505 585 585 522 452 470 644 592 511 445 547 590
Jiří SPÁČIL 6352 1 504 507 579 469 487 452 395 617 536 434 353 535 484
František STEHLÍK 6992   554 542 581 585 522 468 463 617 586 509 443 533 590
Dana STIBOROVÁ 7062 3 554 542 583 606 533 468 470 618 592 517 440 539 600
Jaroslava STREJČKOVÁ 3032 2 440 406 465 428 509 451 333        
Milada ŠIROKÁ 6310 5 454 486 478 508 522 357 470 587 542 497 381 522 506
Stanislav ŠPERLÍN 6726 2 465 534 581 584 533 452 458 614 523 495 436 533 518
Martina ŠTUSKOVÁ 6503   441 504 513 482 533 452 384 598 557 514 445 550 530
Miloš ŠUSTR 5120 1 524 400 284   420 445 353 602 467 404 372 473 376
Petr ŠVARC 6997   554 524 585 590 522 431 469 644 589 515 445 529 600
Marie ŠVARCOVÁ 5699 2 485 514 457 415 416 360 371 483 550 445 350 461 392
Josef ŠVEHLA 6888 3 536 512 585 602 533 484 469 618 582 508 383 549 527
Vladislav TITZ 5899 5 443 521 472 445 494 401 374 636 531 427 291 464 400
Jaroslav UHER 2628 1 373 505 408 480 494 368          
Vladimír VACEK 4741 4 509 495 521 448 447 433 383 581 581 343  
Milan VANĚK 676 1   389 287                
Marie VAŇOUSKOVÁ 6391 3 536 541 493 473 489 426 465 581 516 442 440 540 449
Jana VINKLÁTOVÁ 5131 5 525 485 371 400 478 382 348 573 347 461   330 431
Emílie VONDRUŠKOVÁ 6839   516 533 513 585 533 452 470 644 569 523 445 546 510
Milan ZAVRTÁLEK 6977 3 512 542 585 602 533 450 469 618 590 506 440 549 581
Jan ŽIŽKA 6469 1 484 541 511 521 496 433 364 592 527 508 437 531 524
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   Pro scrabblové úlohy tohoto typu platí trochu odlišná pravidla než v klasické hře SCRABBLE. Zde se nemůže využít maximální možnosti rozšiřování pomocí nových slov, ale pouze předepsaných, která se však mohou skládat postupně. Je zadán text (CITÁT), který musí být po skončení „partie“ na hrací desce. Žádné jiné slovo na desce po odehrání „partie“ nesmí být. V průběhu hry ale ano. Musí však splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky, navíc ještě s jedinou, níže popsanou, výjimkou. Cílem hry je položit na hrací desce zadaný text tak, aby za něj bylo co nejvíce bodů.

 Zadaný text se sestavuje podle platných pravidel scrabblu:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje položené slovo

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - překřížením nebo v sousední řadě či sloupci)

 - je-li v zadání moc dlouhé slovo (max. však z patnácti písmen) nesmí se položit najednou, ale vhodně rozdělit na menší platná slova (lze položit max. 7 písmen v jednom tahu!).

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů,

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2×

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3×

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2×

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 9×

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27×

 - je-li v zadání více písmen než hra obsahuje, je nutno šikovně překřížit slova, nebo použít žolíka. Žolík (nemá žádnou bodovou hodnotu) se může použít kdykoliv - ať už je počet písmen které nahrazuje již vyčerpán nebo ne. Záleží na každém hráči, jaká možnost se mu zdá výhodnější. Písmeno, které je nahrazeno žolíkem musí být označeno!

 - jednotlivá slova se mohou pokládat najednou nebo postupně ( např.: SE – SED – SEDL – SEDLÁ – SEDLÁK – SEDLÁKŮ – SEDLÁKŮV), záleží na každém hráči, co se jemu bude zdát nejvýhodnější, nebo jaké možnosti objeví. Někdy je výhodné sestavovat postupně, jindy položit najednou.

 - vyskytne-li se v zadání nějaké slovo víckrát, musí být i tolikrát na hrací desce.

 - pořadí pokládaných slov si každý hráč zvolí libovolně.

 - bodová hodnota zbylých písmen se neodečítá.

Je však ještě tato výjimka: mohou se položit i slova, která nejsou pro běžnou hru přípustná v žádné variantě (vlastní jména, zastaralá, nářeční aj. slova). Takové slovo však musí být v zadání úlohy a musí se položit buď najednou nebo musí vzniknout až posledním rozšířením ( např.: ON – KONĚ – KONĚPRUSY)

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo získá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

 1. řešení bez chyby

 2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

 3. menší počet položených „hracích kamenů“ (písmen)

 4. menší počet tahů

 5. položené slovo (případně druhé, třetí…atd.) s větší bodovou hodnotou

 6. los

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2014. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

Pozor na každou chybu! Zde je přehled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - dvě a více rozdílných řešení v jednom kole od jednoho autora

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - nezadané slovo na desce po skončení hry (u citátů)

 - použití více písmen, než hra obsahuje (soutěžícím, kteří řeší pomocí tužky a papíru se to může snadno podařit) Ve hře jsou jen dva žolíky, nelze jich použít více!

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

  - neuvedená písmena volitelných zásobníků (u partie)

Při nesprávném otištění citátu - tiskařský šotek - platí ta slova, která jsou otištěna v KaH. V případě špatného bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body, o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Svá řešení – rozpis tahů – zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám tam se scrabblem rádi poradí.