SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2014

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter


 

KaH č. 2/2014 - 1. kolo
(uzávěrka: 12. února 2014 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole začíná na prázdné hrací desce letošní první partie. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny tři tahy. Zásobníky musíte použít v daném pořadí!

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8               ??               8
9                               9
10                               10
11                               11
12                               12
13                               13
14                               14
15                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 1. kolo:

1.

E1

Í2

M2

Ň6

O1

T1

Ž4


2.

Á2

Ď8

H2

N1

O1

R1

Y2


3.

B3

É3

Ě3

O1

S1

T1

T1


ZPRÁVA O 1. KOLE

První partie byla velice vyrovnaná, přinesla mnoho krásně vyřešených úloh a pouze jedinou chybu (pozice). Nejvyššího bodového zisku dosáhli čtyři soutěžící, kteří získali 92 bodů. Výhercem z nich los určil Martina HAMPLA, který obdrží dva magazíny Panorama křížovek speciál.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA
jsou zároveň průběžným pořadím první partie i průběžným pořadím celé soutěže

92 Hampl M., Hanák I., Kodym J., Novotný Z.; 89 Balcar M., Bystron E., Járová J., Kolář E., Malina Z., Nejdl M., Pilbauerová M., Plechšmídová M., Spáčil J., Stiborová D., Švarc P., Švarcová M., Vondrušková E.; 86 Bartoš F., Burda J., Levíček V., Zavrtálek M.; 85 Dynybyl J., Rusá D., Vencl L., Žižka J.; 84 Mikulková M. (! – pozice), 81 Čechurová Z., Eliášová M., Jílek M., Motyčková M.M., Novák J.; 79 Nejdlová E.; 78 Holman P.; 77 Venclová D.; 75 Rothová P., Vinklátová J.; 71 Titz V.; 69 Vaňousková M. (ošidila se); 68 Mlsová J.; 66 Brož V., Sochová M., Šustr M.; 65 Vacek V.; 63 Kala L.; 58 Vacek J.; 52 Bieblová J., Dvořák J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. EÍMŇOTŽ OMŽÍTE 8 C 26 26
2. ÁĎHNORY ŽĎÁRY E 8 34 60
3. BÉĚOSTT BOSÉ (+ BY) D 12 32 92

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8     O1 M2 Ž4 Í2 T1 E1               8
9         Ď8                     9
10         Á2                     10
11         R1                     11
12       B3 Y2                     12
13       O1                       13
14       S1                       14
15       É3                       15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PARTIÍ 2013

 Do soutěže se zapojilo 52 soutěžících a všechny tři její časti dokončilo 37 řešitelů. Pouze 64 chyb z 1152 vyřešených úloh svědčí o vašem zodpovědném přístupu k soutěži a zaslouží gratulaci. Největší gratulace samozřejmě patří vítězce J. JÁROVÉ. Všem děkuji za účast a přeji hodně úspěchů v dalším soutěžním roce.

3175 Járová J.; 3156 Žižka J.; 3138 Stiborová D.; 3109 Rusá D.; 3008 Pilbauerová M.; 2970 Burda J.; 2937 Švarc P.; 2893 Malina Z.; 2885 Zavrtálek M.; 2869 Hampl M.; 2865 Sochová M.; 2852 Hanák I.; 2841 Mikulková M.; 2829 Vondrušková E.; 2821 Nejdl M.; 2757 Plechšmídová M.; 2739 Novotný Z.; 2715 Bartoš F.; 2692 Levíček V.; 2691 Nejdlová E.; 2659 Švarcová M.; 2658 Spáčil J.; 2633 Novák J.; 2594 Dynybyl J. 2560 Rothová P.; 2558 Bystron E.; 2542 Brož V.; 2470 Motyčková M.M.; 2399 Eliášová M.; 2389 Vaňousková M.; 2208 Vacek J.; 2168 Balcar M.; 2084 Kolář E.; 2054 Vacek V.; 1965 Mlsová J.; 1926 Vacková J.; 1772 Jílek M.; 1762 Kala L.; 1662 Šustr M. 1373 Titz V.; 1319 Uher J.; 1249 Venclová D.; 1008 Nejdlová L.; 852 Čechurová Z.; 775 Vinklátová J.; 538 Šperlín S.; 524 Stehlík F.; 501 Helebrantová R.; 399 Dvořák J., Nejdlová K.; 293 Vaněk M.; 196 Strejčková J.

První tři řešitelé J. Járová, J. Žižka a D. Stiborová, obdrží výhru 300 Kč. Prvních pět bezchybných soutěžících dostane předplatné časopisu Panorama křížovek na rok 2014. Jsou to J. Žižka, D. Rusá, M. Pilbauerová, M. Hampl a M. Sochová.