SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2014

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter


 

KaH č. 6/2014 - 3. kolo
(uzávěrka: 9. dubna 2014 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme v první partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8     O1 M2 Ž4 Í2 T1 E1               8
9         Ď8                     9
10         Á2                     10
11         R1                     11
12       B3 Y2                     12
13       O1                       13
14       S1                       14
15       É3                       15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 3. kolo:

1.

A1

B3

E1

O1

R1

T1

U2


2.

A1

G5

Í2

N1

S1

Ú5

Y2


3.

A1

D1

H2

P1

Ů4

Ý4

Z2


ZPRÁVA O 3. KOLE

V této vyrovnané partii, kde vylosovaná písmena neumožňovala položit „bingo“, byla magická hranice 100 bodů. Této mety dosáhl jediný řešitel a to Petr ŠVARC, který se stává výhercem dvou magazínů Panorama křížovek speciál.

 Chyby: dva soutěžící si připočítali více bodů a jeden řešitel použil písmeno jež nebylo k dispozici.

 

VÝSLEDKY 3. KOLA

100 Švarc P.; 97 Hanák I., Holman P., Malina Z., Vencl L.; 94 Švarcová M.; 92 Bystron E., Žižka J.; 90 Balcar M., Bartoš F., Járová J., Motyčková M.M., Nejdl M., Rusá D., Spáčil J., Venclová D., Vondrušková E.; 89 Burda J.; 88 Eliášová M., Mikulková M.; 87 Brož V. (ošidil se); 86 Kodym J.; 85 Hampl M.; 84 Kala L., Plechšmídová M., Sochová M.; 83 Stiborová D.; 80 Levíček V., Titz V.; 78 Jílek M. (! – body); 77 Dynybyl J., Rothová P., Zavrtálek M.; 72 Novák J.; 71 Kolář E., Mlsová J., Vacek V., Vaňousková M.; 69 Vinklátová J., Pilbauerová M. (! – body); 66 Vacek J.; 56 Nejdlová E.; 52 Novotný Z. (! – písmeno); 42 Čechurová Z., Šustr M.; 41 Bieblová J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ABEORTU OTRUBA (+ TO; + ET) 9 G 16 16
2. AGÍNSÚY GAY (+ GA) 8 L 24 40
3. ADHPŮÝZ HADŮ (+ GAYŮ) O 5 60 100

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                             H2 5
6                             A1 6
7                             D1 7
8     O1 M2 Ž4 Í2 T1 E1       G5 A1 Y2 Ů4 8
9         Ď8   O1 T1 R1 U2 B3 A1       9
10         Á2                     10
11         R1                     11
12       B3 Y2                     12
13       O1                       13
14       S1                       14
15       É3                       15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 1. PARTIE

189 Hanák I., Švarc P.; 186 Malina Z.; 183 Švarcová M.; 182 Vencl L.; 181 Bystron E.; 179 Balcar M., Járová J., Nejdl M., Spáčil J., Vondrušková E.; 178 Kodym J.; 177 Hampl M., Žižka J.; 176 Bartoš F.; 175 Burda J., Holman P., Rusá D.; 173 Plechšmídová M.; 172 Stiborová D., Mikulková M. (1); 171 Motyčková M.M.; 169 Eliášová M.; 167 Venclová D.; 166 Levíček V.; 163 Zavrtálek M.; 162 Dynybyl J.; 160 Kolář E.; 159 Jílek M. (1); 158 Pilbauerová M. (1); 153 Brož V., Novák J.; 152 Rothová P.; 151 Titz V.; 150 Sochová M.; 147 Kala L.; 144 Vinklátová J., Novotný Z. (1); 140 Vaňousková M.; 139 Mlsová J.; 136 Vacek V.; 135 Nejdlová E.; 124 Vacek J.; 123 Čechurová Z.; 108 Šustr M.; 93 Bieblová J.; 52 Dvořák J.