SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2014

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

Flag Counter

 

 

 

 

KaH č. 20/2014 - 10. kolo
(uzávěrka: 22. října 2014 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme ve druhé partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. Do druhého zásobníku si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků), pozor však na již vylosovaná písmenka! Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 B3 Ř4 E1 Č4 Ť7 A1 N1 Ů4               1
2             E1                 2
3             Z2                 3
4   S1 T1 Ř4 Á2 S1 A1 J2 E1   O1 P1 I1 T1 Ý4 4
5   T1         S1       F5         5
6   O1         P1       I1         6
7   N1         Í2       X10         7
8 T0 O1     V1   Š4 V1 É3 D1 U2       A1 8
9 C2 H2 Í2 V1 Y2           J2       M2 9
10 H2 Á2     K1         S1 E1 P1 A1 R1 É3 10
11 Ý4       L1           Š4       B3 11
12 N1       A1                   Ó7 12
13 Ě3       Ď8                   Z1 13
14 M2                           O1 14
15 I1                           U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 10. kolo:

1.

C2

D1

E1

L1

N1

O1

T1


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

Ě3

H2

I1

N1

Ň6

R1

?0


ZPRÁVA O 10 KOLE

Nejvíce bodované slovo (ne tah) rozhodlo o výherci dvou magazínů Panorama křížovek speciál. Stal se jím Jan ŽIŽKA se ziskem 174 bodů.

Písmena ze sáčku a obsazená deska sváděly k chybám. Čtyři soutěžící položili neplatné slovo VYŽDÍMOU (uznáno VYDMOU), jeden neplatné NEDOFIXUJEŠ (uznáno NEOFIXUJEŠ) a ve dvou partiích kde po položení slova DOLE vzniklo neplatné DOFIXUJEŠ, jsem tento tah neuznal. Ztrátu bodů utrpěli také dva soutěžící za použití písmene, které nebylo již k dispozici: N ve slově ÚVODNÍMU (uznáno ÚVODU) a Ó ve slově GUMÓZ (uznáno GUMO). Jedna soutěžící, kromě položeného neplatného slova si ještě napočítala více bodů a přehodila řádky v zápisu.

 

VÝSLEDKY 10. KOLA

174 Žižka J.; 172 Nejdl M., Pilbauerová M., Vondrušková E.; 168 Sochová M.; 166 Kodym J., Titz V., Vencl L.; 165 Hanák I., Járová J., Mikulková M., Švarcová M.; 164 Rusá D.; 160 Vacek V.; 159 Bystron E., Stiborová D; 158 Levíček V., Švarc P.; 157 Spáčil J.; 156 Eliášová M., Novotný Z., Vacková J.; 151 Malina Z., Novák J., Venclová D.; 150 Plechšmídová M.; 149 Brož V. (! – slovo); 148 Balcar M., Vaňousková M. (ošidila se); 147 Zavrtálek M.; 145 Bieblová J.; 141 Jílek M.; 137 Rothová P., Burda J. (! – slovo); 132 Bartoš F. (! – slovo); 114 Šustr M.; 95 Hampl M.; 82 Dynybyl J. (! – písmeno), Vinklátová J. (! – body, slovo, zápis); 80 Vacek J.; 76 Mlsová J. (! – písmeno, ošidila se); 62 Nejdlová E. (! – slovo); 59 Motyčková M.M. (! – slovo); 56 Kala L. (! – slovo).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. CDELNOT NEOFIXUJEŠ K 2 28 28
2. RŽOUCÍM RŽOUCÍMU 15 H 104 132
3. ĚHINŇR? N[E]TRŇ N 2 42 174

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 B3 Ř4 E1 Č4 Ť7 A1 N1 Ů4               1
2             E1       N1     N1   2
3             Z2       E1     E0   3
4   S1 T1 Ř4 Á2 S1 A1 J2 E1   O1 P1 I1 T1 Ý4 4
5   T1         S1       F5     R1   5
6   O1         P1       I1     Ň6   6
7   N1         Í2       X10         7
8 T0 O1     V1   Š4 V1 É3 D1 U2       A1 8
9 C2 H2 Í2 V1 Y2           J2       M2 9
10 H2 Á2     K1         S1 E1 P1 A1 R1 É3 10
11 Ý4       L1           Š4       B3 11
12 N1       A1                   Ó7 12
13 Ě3       Ď8                   Z1 13
14 M2                           O1 14
15 I1             R1 Ž4 O1 U2 C2 Í2 M2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ VE 2. PARTII

1381 Járová J.; 1368 Stiborová D. (1); 1367 Žižka J. (1); 1356 Sochová M.; 1352 Nejdl M. (1); 1349 Levíček V.; 1343 Rusá D.; 1332 Bystron E.; 1321 Plechšmídová M.; 1318 Vacek V.; 1309 Pilbauerová M.; 1308 Malina Z.; 1307 Spáčil J.; 1298 Švarc P.; 1293 Vencl L.; 1280 Švarcová M.; 1266 Balcar M. (1); 1262 Kodym J.; 1258 Brož V. (1); 1255 Vaňousková M.; 1244 Dynybyl J. (1); 1242 Vondrušková E.; 1238 Mikulková M.; 1237 Burda J. (1); 1226 Hanák I.; 1196 Bartoš F. (1); 1194 Eliášová M. (1); 1170 Rothová P., Vacková J. (1); 1165 Zavrtálek M.; 1148 Titz V.; 1131 Novotný Z. (1); 1126 Venclová D.; 1108 Novák J.; 1083 Motyčková M.M. (2); 1037 Hampl M.; 993 Mlsová J. (1); 975 Nejdlová E. (3); 926 Holman P. (1); 923 Bieblová J.; 922 Jílek M. (1); 894 Vacek J. (2); 887 Kolář E.; 844 Kala L. (1); 838 Šustr M. (1); 783 Čechurová Z. (2); 407 Vinklátová J. (1).