SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2014

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter

 

 

 

 

KaH č. 24/2014 - 12. kolo
(uzávěrka: 17. prosince 2014 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

Druhou partii již v tomto kole dohrajeme. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník ( do kterého si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odloženého zásobníku), napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte, do třetího zásobníku zadejte zbylá (2) písmena ze sáčku a doplňte zásobník do sedmi písmen (již z odložených zásobníků). Po provedení třetího tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k II. partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v II.partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii!

K uvádění souřadnic se používá osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 B3 Ř4 E1 Č4 Ť7 A1 N1 Ů4               1
2             E1       N1     N1   2
3             Z2       E1     E0   3
4   S1 T1 Ř4 Á2 S1 A1 J2 E1   O1 P1 I1 T1 Ý4 4
5   T1         S1       F5     R1   5
6   O1         P1       I1     Ň6   6
7   N1         Í2       X10         7
8 T0 O1     V1   Š4 V1 É3 D1 U2       A1 8
9 C2 H2 Í2 V1 Y2           J2       M2 9
10 H2 Á2     K1         S1 E1 P1 A1 R1 É3 10
11 Ý4       L1           Š4       B3 11
12 N1       A1                   Ó7 12
13 Ě3       Ď8                   Z1 13
14 M2                           O1 14
15 I1             R1 Ž4 O1 U2 C2 Í2 M2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 12. kolo:

1.

D1

H2

I1

K1

L1

O1

V1


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

??

??

         

ZPRÁVA O 12 KOLE

Pouhých šest tahů v dohrávce II. partie vedlo k zisku 180 bodů. Protože Ivan HANÁK nechyboval, stává se výhercem dvou magazínů Panorama křížovek speciál. V této velice zajímavé dohrávce bylo položeno mnoho prémiových slov, kromě tvarů utvořených ze slov CHLAD a HLAD, mě zaujalo GLADIOLY a v nejvíce bodovaném tahu GOTICKY (106 bodů).

Chyby: 3 x zásobníky (neproběhla výměna), 2 x body a neplatná slova (LÁ a BŘEČŤANŮV), 1 x písmeno (záměna Ť za T) Ani jednomu z vás nezbylo po ukončení partie žádné písmeno a tak se body za nepoložená písmena (L a V) odečítají pouze dvěma soutěžícím, kteří položili neplatná slova. Tyto body (celkem 2) se přičítají všem ostatním soutěžícím, jenž partii dohráli.

 

VÝSLEDKY 12. KOLA

180 Hanák I., Vondrušková E. (! - body, zásobník); 179 Stiborová D.; 178 Járová J., Levíček V., Žižka J.; 174 Bystron E., Malina Z.; 165 Motyčková M.M.; 163 Burda J., Švarc P.; 161 Švarcová M.; 160 Vencl L.; 159 Rusá D. (! – zásobník); 158 Plechšmídová M.; 157 Sochová M.; 155 Bartoš F.; 152 Eliášová M.; 151 Kodym J., Mikulková M., Nejdl M.; 148 Dynybyl J.; 145 Pilbauerová M., Spáčil J.; 144 Rothová P., Vacková J.; 143 Vacek V.; 140 Vaňousková M.; 136 Novotný Z.; 135 Jílek M., Zavrtálek M.; 127 Brož V., Nejdlová E. (ošidila se); 121 Novák J. (! – body); 107 Hampl M.; 106 Titz V. (! – slovo); 105 Balcar M.; 95 Mlsová J. (! – zásobník); 89 Kala L. (ošidil se); 77 Vacek J.; 73 Bieblová J. (! – slovo), Šustr M. (! – písmeno).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. DHIKLOV L[E]K (+ LI; + KÝ) 3 M 13 13
2. DĚGKTÚY DĚĎ 13 C 24 37
3. CLDHIOV OCHLADIV (+ OŇ) M 6 83 120
4. GKTÚY ÚTĚK (+ ÚL; +TA) D 11 30 150
5. GY ÚTĚKY D 11 14 164
6. G GO J 14 16 180

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 B3 Ř4 E1 Č4 Ť7 A1 N1 Ů4               1
2             E1       N1     N1   2
3             Z2       E1   L1 E0 K1 3
4   S1 T1 Ř4 Á2 S1 A1 J2 E1   O1 P1 I1 T1 Ý4 4
5   T1         S1       F5     R1   5
6   O1         P1       I1   O1 Ň6   6
7   N1         Í2       X10   C2     7
8 T0 O1     V1   Š4 V1 É3 D1 U2   H2   A1 8
9 C2 H2 Í2 V1 Y2           J2   L1   M2 9
10 H2 Á2     K1         S1 E1 P1 A1 R1 É3 10
11 Ý4       L1           Š4   D1   B3 11
12 N1       A1               I1   Ó7 12
13 Ě3   D1 Ě3 Ď8               V1   Z1 13
14 M2                           O1 14
15 I1             R1 Ž4 O1 U2 C2 Í2 M2 U2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ VE 2. PARTII
Údaje v závorce (chybná řešení/body za zbylá písmena).

1561 Járová J. (0/2); 1549 Stiborová D. (1/2); 1547 Žižka J. (1/2); 1529 Levíček V. (0/2); 1515 Sochová M. (0/2); 1508 Bystron E. (0/2); 1505 Nejdl M. (1/2); 1504 Rusá D. (1/2); 1484 Malina Z. (0/2); 1481 Plechšmídová M. (0/2); 1463 Švarc P. (0/2), Vacek V. (0/2); 1456 Pilbauerová M. (0/2); 1455 Vencl L. (0/2); 1454 Spáčil J. (0/2); 1443 Švarcová M. (0/2); 1424 Vondrušková E. (1/2); 1415 Kodym J. (0/2); 1408 Hanák I. (0/2); 1402 Burda J. (1/2); 1397 Vaňousková M. (0/2); 1394 Dynybyl J. (1/2); 1391 Mikulková M. (0/2); 1387 Brož V. (1/2); 1373 Balcar M. (1/2); 1353 Bartoš F. (1/2); 1348 Eliášová M. (1/2); 1316 Rothová P. (0/2), Vacková J. (1/2); 1302 Zavrtálek M. (0/2); 1269 Novotný Z. (1/2); 1253 Titz V. (1/-1); 1250 Motyčková M.M. (2/2); 1231 Novák J. (1/2); 1146 Hampl M. (0/2); 1126 Venclová D. (0/0); 1104 Nejdlová E. (3/2); 1090 Mlsová J. (2/2); 1059 Jílek M. (1/2); 995 Bieblová J. (1/-1); 973 Vacek J. (2/2); 935 Kala L. (1/2); 926 Holman P. (1/0); 913 Šustr M. (2/2); 887 Kolář E. (0/0); 783 Čechurová Z. (2/0); Vinklátová J. (1/0).