SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2014

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter
 

KaH č. 26/2014 - 13. kolo
(uzávěrka: 14. ledna 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

První partii v tomto kole dohrajeme. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny tři tahy. Po provedení třetího tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k 1. partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v 1.partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1             T1 Ř4 A1 S1 K1 N1 U2 T0 Ý4 1
2                         M2 É3   2
3                         R1     3
4                         L1     4
5                         C2   H2 5
6 K1 N1 I1 H2 O1 V1 Ě3 D1         O1   A1 6
7       E1                 V1   D1 7
8 Š0   O1 M2 Ž4 Í2 T1 E1       G5 A1 Y2 Ů4 8
9 P1 O1 Ň6   Ď8   O1 T1 R1 U2 B3 A1       9
10 U2 Č4     Á2             M2       10
11 L1 I1     R1             E1       11
12 Í2     B3 Y2     F5       T1       12
13 V1     O1       Ú5 S1 A1 D1 Ě3       13
14 Á2     S1       Z2               14
15 N1 Ý4   É3       I1               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 13. kolo:

1.

C2

E1

J2

Ó7

P1

Š4

Z2


2.

C2

H2

I1

L1

N1

Ř4

Ť7


3.

E1

Í2

J2

K1

S1

Š4

V1


ZPRÁVA O 13. KOLE

Položení vysoce bodovaných písmen na tmavomodrá políčka bylo tentokrát výhodnější než položení dvou prémii. Dana STIBOROVÁ přidala čtyřnásobek a zrodil se nejlepší výsledek (323 bodů). Vítězka získává dva magazíny Panorama křížovek speciál.

Opět několik soutěžících neuvedlo výměnu písmen v zásobníku (4. tah) a někteří měli v zásobnících písmena, která již byla na desce a nemohla být k dispozici (A, Č, É, I, Ý). Kromě těchto zbytečných zaváhání se objevily již jen tři chyby (body, pozice a nepl. slovo KNIHOVĚDI). Body za nepoložená písmena (C, X) a písmena jež na zadanou pozici nešla položit (I, S), se přičítají všem, kteří úlohu řádně dohráli.

 

VÝSLEDKY 13. KOLA

323 Stiborová D.; 322 Malina Z.; 319 Bystron E.; 317 Rusá D.; 314 Járová J.; 311 Švarc P.; 305 Švarcová M.; 290 Vondrušková E.; 285 Hanák I.; 284 Levíček V.; 281 Eliášová M.; 279 Žižka J.; 269 Mikulková M.; 266 Motyčková M.M.; 265 Vencl L.; 263 Kodym J.; 261 Burda J.; 259 Novák J. (! – písmeno); 256 Bartoš F. (! – písmeno); 253 Pilbauerová M.; 251 Rothová P.; 248 Vacek V. (! – zásobník); 241 Sochová M.; 237 Jílek M.; 237 Vaňousková M. (! – písmeno); 232 Hampl M.; 231 Dynybyl J.; 228 Plechšmídová M.; 226 Nejdl M., Nejdlová E.; 220 Spáčil J., Novotný Z. (! – zásobník); 217 Vacek J.; 212 Titz V.; 210 Zavrtálek M.; 206 Brož V. (! – písmeno, slovo); 165 Balcar M.; 161 Mlsová J. (! – písmeno); 116 Šustr M. (! – body, písmeno); 109 Bieblová J. (! – pozice, zásobník).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. CEJÓPŠZ ZE (+ SE) 14 H 5 5
2. CHILNŘŤ ZEŤ (+ AŤ) 14 H 46 51
3. EÍJKSŠV ŠIJ (+ SEJ) 15 G 11 62
4. EÍKSVNÓ AN I 1 2 64
5. EÍKSVÓJ SÓJÍ (+ NÓ) J 1 48 112
6. EKSVXŠP BYS 12 D 6 118
7. EKVXŠPN KOXA 6 L 33 151
8. EVŠPNPŘ 11 L 5 156
9. EVPNPŘI VEŠ 11 K 12 168
10. EPNPŘIC 4 I 3 171
11. ENPŘICH NEPŘIPÍCHL 4 D 118 289
12. CLZ CO 13 C 6 295
13. LZ LAŤ J 12 9 304
14. Z ZLAŤ (+ ZVEŠ) J 11 19 323

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1             T1 Ř4 A1 S1 K1 N1 U2 T0 Ý4 1
2                 N1 Ó7     M2 É3   2
3                   J2     R1     3
4       N1 E1 P1 Ř4 I1 P1 Í2 C2 H2 L1     4
5                         C2   H2 5
6 K1 N1 I1 H2 O1 V1 Ě3 D1       K1 O1 X10 A1 6
7       E1                 V1   D1 7
8 Š0   O1 M2 Ž4 Í2 T1 E1       G5 A1 Y2 Ů4 8
9 P1 O1 Ň6   Ď8   O1 T1 R1 U2 B3 A1       9
10 U2 Č4     Á2             M2       10
11 L1 I1     R1         Z2 V1 E1 Š4     11
12 Í2     B3 Y2 S1   F5   L1   T1       12
13 V1   C2 O1       Ú5 S1 A1 D1 Ě3       13
14 Á2     S1       Z2 E1 Ť7           14
15 N1 Ý4   É3     Š4 I1 J2             15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ 1. PARTIE
Údaje v závorce: (chybná řešení/body za zbylá písmena).

1131 Bystron E. (0/14); 1129 Járová J. (0/14); 1099 Malina Z. (0/14); 1079 Žižka J. (0/14); 1075 Vencl L. (1/14); 1063 Stiborová D. (0/14); 1020 Rusá D. (0/14); 999 Kodym J. (0/14); 979 Mikulková M. (1/14); 974 Zavrtálek M. (0/14); 945 Hanák I. (0/14); 943 Švarcová M. (0/14); 924 Burda J. (0/14); Nejdl M. (3/14); 921 Bartoš F. (1/14); 919 Vondrušková E. (0/14); 888 Levíček V. (0/14); 875 Plechšmídová M. (0/14); 872 Švarc P. (1/14); 860 Pilbauerová M. (1/14); 851 Sochová M. (0/14); 847 Dynybyl J. (0/14); 840 Spáčil J. (0/14); 834 Motyčková M.M. (1/14); 833 Eliášová M. (0/14); 820 Nejdlová E. (0/14); 807 Hampl M. (0/14); 805 Vaňousková M. (2/14); 791 Balcar M. (0/-2), Novák J. (1/14); 784 Novotný Z. (3/14); 782 Rothová P. (1/14), Vacek V. (1/14); 777 Jílek M. (1/14); 734 Titz V. (0/14); 693 Brož V. (4/-2); 632 Mlsová J. (2/14); 626 Vacek J. (0/14); 610 Venclová D. (0/0); 473 Bieblová J. (1/-10); 455 Šustr M. (1/14); 396 Vinklátová J. (2/14); 386 Čechurová Z. (1/0); 365 Kala L. (1/0); 359 Holman P. (1/0); 287 Kolář E. (0/0); 52 Dvořák J. (0/0).

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ A POŘADÍ PARTIÍ 2014

 Oproti roku 2013 se do soutěže zapojilo o dva soutěžící méně (50), ale dokončilo ji o tři soutěžící více (40) a také řešení přišlo více (1162). Co se však nezměnilo je počet chyb (64) a hlavně vítěz. Opět největší gratulace patří J. JÁROVÉ. Všem děkuji za účast a přeji hodně úspěchů i v roce 2015.

3217 Járová J.; 3199 Žižka J. (1); 3181 Bystron E.; 3170 Stiborová D. (1); 3080 Rusá D. (1); 3066 Malina Z.; 3033 Vencl L. (1); 2968 Kodym J.; 2965 Levíček V.; 2912 Plechšmídová M.; 2909 Sochová M.; 2893 Hanák I.; 2871 Mikulková M. (1); 2867 Švarcová M.; 2844 Nejdl M. (4); 2842 Pilbauerová M. (1); 2835 Vondrušková E. (1); 2823 Švarc P. (1); 2816 Spáčil J.; 2788 Zavrtálek M.; 2784 Burda J. (1); 2768 Bartoš F. (2); 2756 Dynybyl J. (1); 2647 Eliášová M. (1); 2623 Balcar M. (1); 2613 Vaňousková M. (2); 2566 Brož V. (5); 2559 Motyčková M.M. (3); 2537 Rothová P. (1); 2519 Novák J. (2); 2509 Novotný Z. (4); 2496 Hampl M.; 2398 Vacek V. (1); 2394 Titz V. (1); 2320 Nejdlová E. (3); 2195 Jílek M. (2); 2142 Mlsová J. (4); 2122 Venclová D.; 2006 Vacek J. (2); 1789 Bieblová J. (2); 1680 Šustr M. (3); 1595 Holman P. (2); 1576 Kala L. (2); 1465 Čechurová Z. (3); 1381 Kolář E.; 1316 Vacková J. (1); 1169 Vinklátová J. (3); 410 Helebrantová R.; 187 Stehlík F.; 151 Dvořák J.

 První tři řešitelé J. Járová, J. Žižka a E. Bystron, kteří jsou i vítězi jednotlivých partií obdrží výhru 300 + 200 Kč. Prvních pět bezchybných soutěžících dostane předplatné časopisu Panorama křížovek na rok 2015. Jsou to J. Járová, E. Bystron, Z. Malina, J. Kodym a V. Levíček.