SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2014

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter  

PARTIE 2014

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

První dvě partie, kdy budou zadány tří zásobníky, se budou řešit stejným způsobem jako dosud (pokračování partie na desce s nejlepším řešením předešlé úlohy). První partie proběhne v číslech 2, 6, 10, 14, 18, 22 a 26. Druhá v číslech 4, 8, 12, 16, 20 a 24.

Třetí partie (hrajeme každý sám) bude probíhat po celý rok, za stejných podmínek jako v roce 2013 (snažíme se v každém kole získat co nejvíce bodů, soutěž se nebude dohrávat). V každém sudém čísle KaH bude uveřejněn jeden zásobník, řešení (položené slovo i s pozicí a body) mi v zadaném termínu zašlete a sami si rozehranou partii archivujte, slovo z dalšího zadaného zásobníku si budete pokládat na své řešení a partii si sami dohrajete.

Každá z partií bude samostatně bodově hodnocena, první dvě průběžně a třetí až po dohrání 13.kola. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria. případně los. Za jednotlivá kola se body sčítají a celkovým vítězem se stane ten, kdo bodů v průběhu roku získá nejvíce. Výhru získá také vítěz každé dohrané partie. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“.

Po 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí, a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy křížovek na čísla 4 až 9/2015. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU –ZÁSOBNÍK- SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v KaH (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 +/- 1P 1 2 3 4 5 6 +/- 2P 3P
Martin BALCAR 2623 1 89 90 143 94 72 140 165 -2 791 185 390 363 180 148 105 2 1373 459
František BARTOŠ 2768 2 86 90 146 70 128 131 256 14 921 187 404 254 219 132 155 2 1353 494
Jana BIEBLOVÁ 1789 2 52 41 87 51 64 79 109 -10 473 157 240 207 174 145 73 -1 995 321
Vladimír BROŽ 2566 5 66 87 127 51 72 84 206 -2 693 176 404 314 215 149 127 2 1387 486
Jaroslav BURDA 2784 1 86 89 146 83 77 182 261 14 938 209 404 318 169 137 163 2 1402 458
Erik BYSTRON 3181   89 92 152 83 140 242 319 14 1131 207 406 392 168 159 174 2 1508 542
Zdenka ČECHUROVÁ 1465 3 81 42 146 44 73     386 146 229 270 138     783 296
Josef DVOŘÁK 151   52             52               99
Jaroslav DYNYBYL 2756 1 85 77 143 61 85 151 231 14 847 185 399 381 197 82 148 2 1394 515
Markéta ELIÁŠOVÁ 2647 1 81 88 146 61 70 92 281 14 833 215 382 269 172 156 152 2 1348 466
Martin HAMPL 2496 92 85 130 77 68 109 232 14 807 209 317 243 173 95 107 2 1146 543
Ivan HANÁK 2893   92 97 152 84 98 123 285 14 945 187 404 279 191 165 180 2 1408 540
Růžena HELEBRANTOVÁ 410                                     410
Petr HOLMAN 1595 2 78 97 147 37         359 195 348 293 90       926 310
Jana JÁROVÁ 3217   89 90 162 78 140 242 314 14 1129 200 397 381 238 165 178 2 1561 527
Miloš JÍLEK 2195 2 81 78 146 59 75 87 237 14 777 164 218 248 151 141 135 2 1059 359
Ladislav KALA 1576 2 63 84 66 47 52 53   365 144 263 257 124 56 89 2 935 276
Jaroslav KODYM 2968   92 86 146 96 140 162 263 14 999 204 395 310 187 166 151 2 1415 554
Emil KOLÁŘ 1381   89 71 127           287 199 334 354         887 207
Václav LEVÍČEK 2965   86 80 127 77 89 131 284 14 888 185 404 392 210 158 178 2 1529 548
Zdeněk MALINA 3066   89 97 162 84 89 242 322 14 1099 215 390 337 215 151 174 2 1484 483
Marie MIKULKOVÁ 2871 1 84 88 130 76 82 236 269 14 979 195 377 310 191 165 151 2 1391 501
Jarmila MLSOVÁ 2142 4 68 71 91 71 68 88 161 14 632 181 315 257 164 76 95 2 1090 420
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 2559 3 81 90 130 76 58 119 266 14 834 191 314 308 211 59 165 2 1250 475
Milan NEJDL 2844 4 89 90 109 31 123 242 226 14 924 215 402 372 191 172 151 2 1505 415
Eliška NEJDLOVÁ 2320 3 79 56 146 62 106 131 226 14 820 215 375 154 169 62 127 2 1104 396
Jiří NOVÁK 2519 2 81 72 136 67 72 90 259 14 791 182 305 279 191 151 121 2 1231 497
Zdeněk NOVOTNÝ 2509 4 92 52 120 84 78 124 220 14 784 190 320 279 186 156 136 2 1269 456
Marcela PILBAUEROVÁ 2842 1 89 69 127 68 89 151 253 14 860 205 402 293 237 172 145 2 1456 526
Marie PLECHŠMÍDOVÁ 2912   89 84 131 80 127 122 228 14 875 206 406 372 187 150 158 2 1481 556
Pavla ROTHOVÁ 2537   75 77 107 70 74 114 251 14 782 199 404 248 182 137 144 2 1316 439
Dagmar RUSÁ 3080 1 85 90 146 66 140 162 317 14 1020 216 404 372 187 164 159 2 1504 556
Milada SOCHOVÁ 2909   66 84 130 76 82 158 241 14 851 204 395 392 197 168 157 2 1515 543
Jiří SPÁČIL 2816   89 90 146 65 85 131 220 14 840 197 393 363 197 157 145 2 1454 522
František STEHLÍK 187                                     187
Dana STIBOROVÁ 3170 1 89 83 162 68 82 242 323 14 1063 215 404 392 198 159 179 2 1549 558
Miloš ŠUSTR 1680 3 66 42 71 54   92 116 14 455 124 244 232 124 114 73 2 913 312
Petr ŠVARC 2823 1 89 100 102 61 75 120 311 14 872 203 404 314 219 158 163 2 1463 488
Marie ŠVARCOVÁ 2867   89 94 143 74 87 137 305 14 943 229 397 310 179 165 161 2 1443 481
Vladislav TITZ 2394 1 71 80 81 65 74 137 212 14 734 175 395 232 180 166 106 -1 1253 407
Josef VACEK 2006 2 58 66 91 59 57 64 217 14 626 189 265 188 172 80 77 2 973 407
Vladimír VACEK 2398 1 65 71 130 61 71 122 248 14 782 196 374 363 225 160 143 2 1463 153
Jana VACKOVÁ 1316 1                   176 262 354 222 156 144 2 1316  
Marie VAŇOUSKOVÁ 2613 2 69 71 126 70 106 112 237 14 805 199 393 318 197 148 140 2 1397 411
Luboš VENCL 3033 1 85 97 152 96 140 226 265 14 1075 208 374 308 237 166 160 2 1455 503
Drahomíra VENCLOVÁ 2122   77 90 145 94 81 123     610 183 310 308 174 151     1126 386
Jana VINKLÁTOVÁ 1169 3 75 69 145 51 56 396 178 147 82 407 366
Emílie VONDRUŠKOVÁ 2835 1 89 90 132 81 79 144 290 14 919 207 341 309 213 172 180 2 1424 492
Milan ZAVRTÁLEK 2788   86 77 151 69 127 240 210 14 750 188 329 331 170 147 135 2 1302 512
Jan ŽIŽKA 3199 1 85 92 152 77 140 240 279 14 1079 222 404 381 186 174 178 2 1547 573
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   V každém kole budete mít k dispozici několik zásobníků s písmeny, které však musíte použít ve stanoveném pořadí. Z písmen v jednontlivých zásobnících musíte utvořit platná slova a položit je na hrací desku. Cílem hry je položit na hrací desce slova ze zadaných písmen tak, aby za ně bylo co nejvíce bodů. V závěru partie bude vždy nějakým způsobem stanovena dohrávka. V průběhu roku se tak odehraje více partií. Každé položené slovo však musí splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky.

 Slova pokládají podle platných pravidel scrabblu, zde bez výjimky:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje hodnotu položeného slova

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - kolmo nebo v sousední řadě či sloupci)

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2x

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3x

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2x

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označeé 3S, hodnota slova se násobí 9x

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27x

 - bodová hodnota zbylých písmen se v jednotlivých kolech neodečítá. To bude možné a upřesněné až u každé dohrávky partie.

 

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo zísá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

1. řešení bez chyby

2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

3. menší počet položených hracích kamenů (písmen)

4. menší počet tahů

5. položené slovo (případně druhé, třrtí... atd.) s větší bodovou hodnotou

6. los

Ze soutěže budou vyřazeni, a ztratí nárok na výhru, ti soutěžící, jejichž řešení budou ve třech a více kolech v partii shodná (bodový součet, počet tahů, položená slova, pozice). Za shodná budou považována i ta řešení, ve kterých bude změněn směr pokládání (v úvodu partie), či budou jinak přeházené tahy stejných slov (v dohrávce).

Pozor na každou chybu! Zde je přhled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - více rozdílných řešení jednoho autora nebo opravné řešení v jednom kole soutěže

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů (bude ponecháno)

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení (rozhodující je razítko na obálce či čas odeslání mailu)

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

Při nesprávném otištění bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Zasílejte jen jedno své řešení! Po odeslání jednoho řešení už nemůžete poslat do stejného kola jiné, lepší, ani případnou opravu. Bude to považováno za chybu a bez bodového zisku. V případě, že neobdržíte potvrzení (vyžádané) o doručeném mailu, můžete samozřejmě přeposlat (tzn. že již odeslaný mail pošlete znovu, aby v něm bylo vidět kdy a kam jste řešení posílali; nestačí poslat nový mail) již odeslané řešení znovu - za chybu to nebude považováno. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Své řešení - rozpis tahů - zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se někdy vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám se scrabblem poradí.