SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2014

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

Flag Counter

 

SCRABBLOVÉ ÚLOHY 2014

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

  V letošním roce bude v lichých číslech KaH probíhat celoroční soutěž ve scrabblových úlohách, pokračujeme v řešení citátů od významných českých osobností.

Je zadán text – citát se jménem autora – který se snažíte sestavit na hrací desce podle pravidel pro scrabble a pravidel přípustnosti slov ČAS. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010. Bude-li takových řešitelů více, rozhodnou pomocná kritéria, případně los. Za jednotlivá kola se budou body sčítat. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Po 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí, a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy křížovek na čísla 4 až 9/2015. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny. .

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v časopisu (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Martin BALCAR 3723 2 450 416 485 458 489   588 449 388        
František BARTOŠ 4916 4 403 369 504 454 476 609 503 428 312 494 364    
Jana BIEBLOVÁ 3443 4 229 335 221 333 252 419 335 397 323 307 292    
Václav BIJA 1429 2               427 306 361 335    
Vladimír BROŽ 5092 2 424 424 471 460 500 592 547 529 365 421 359    
Jaroslav BURDA 5287 1 446 417 470 432 489 661 547 529 386 476 434    
Zdeňka ČECHUROVÁ 5031 1 445 413 466 454 489 632 502 528 374 398 330    
Roman ČEJKA 1869   455 433 501 480                
Josef DVOŘÁK 741   412 329                    
Jaroslav DYNYBYL 5270 4 436 433 481 444 489 629 548 555 393 500 362    
Markéta ELIÁŠOVÁ 5300 1 452 375 504 447 489 659 564 525 382 497 406    
Alexej FOJTA 5225 1 474 426 499 438 444 651 502 529 392 498 372    
Petr FUSSEK 4664 5 420   464 404 482 667 482 514 366 493 372    
Ivan HANÁK 5079 1 422 416 408 462 489 697 502 512 383 424 364    
Růžena HELEBRANTOVÁ 4992   427 415 471 460 489 469 504 502 363 489 403    
Petr HOLMAN 2870   442 425 500 462 489   552          
Jana JÁROVÁ 5074   434 416 499 436 446 553 560 469 392 476 393    
Miloš JÍLEK 4854 1 424 409 392 459 376 589 505 457 357 494 392    
Ladislav KALA 4937   419 399 477 426 426 615 502 523 369 433 348    
Lukáš KARLEC 1273 1 372 404 497                  
Jaroslav KODYM 5272   452 424 471 474 489 644 588 488 363 503 376    
Emil KOLÁŘ 3274 2 421 416 504 456 436 553 488          
František KOS 3524 2 350 383 363 339 346 511 419 443 370        
Jitka KRÁLOVÁ 835 1 419 416                  
Iva KUŘILOVÁ 5107 1 432 416 493 461 504 616 502 485 352 476 370    
Václav LEVÍČEK 5424 2 472 418 484 463 468 648 588 555 401 493 434    
Zdeněk MALINA 5395   475 419 504 473 504 648 548 523 393 515 393    
Josef MAREČEK 5438   475 420 502 478 504 630 560 515 397 513 444    
Marie MIKULKOVÁ 5178 1 475 403 459 461 504 632 588 457 395 440 364    
Jarmila MLSOVÁ 4374 5 403 348 496 538 387 491 455 379 337 393 327    
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 5300 2 427 416 496 470 467 684 541 551 383 507 358    
Ladislav MUKENŠNÁBL 904       484   420              
Milan NEJDL 5084 2 423 400 495 481 489 605 549 474 377 461 330    
Eliška NEJDLOVÁ 5007 4 423 399 485 465 489 538 541 479 377 476 335    
Kristýna NEJDLOVÁ 1244 1 379 396 469                
Jiří NOVÁK 5154 1 443 416 468 444 489 644 560 477 391 480 342    
Zdeněk NOVOTNÝ 5220 5 440 406 459 447 500 644 564 481 386 503 381    
Marie PLECHŠMÍDOVÁ 5460   452 425 505 428 504 669 588 539 397 528 425    
Pavla ROTHOVÁ 5112 2 475 406 500 438 489 608 527 466 386 476 341    
Dagmar RUSÁ 5153 1 435 408 500 447 450 596 547 450 388 502 430    
Josef  SOCHA 5157   423 419 502 440 489 609 538 541 396 461 339    
Luboš SOUČEK 5366 1 427 421 497 431 504 628 588 522 387 529 432    
Jiří SPÁČIL 4875   436 404 469 465 468 429 500 500 378 487 339    
František STEHLÍK 5453   446 416 505 472 504 688 585 531 395 529 382    
Dana STIBOROVÁ 5469 3 475 422 506 165 504 630 588 523 397 515 444    
Milada ŠIROKÁ 5042 2 415 415 476 382 489 625 531 456 381 498 374    
Stanislav ŠPERLÍN 5074 2 427 410 494 465 467 606 544 441 372 476 372    
Martina ŠTUSKOVÁ 5526   475 425 504 482 504 681 588 555 393 499 420    
Miloš ŠUSTR 4349 3 367 408 376 341 446 520 393 428 349 392 329    
Petr ŠVARC 5385   438 425 471 472 489 686 588 541 394 475 406    
Marie ŠVARCOVÁ 5023 2 439 412 434 480 489 677 468 413 341 492 378    
Josef ŠVEHLA 5363 1 432 417 506 462 504 641 585 553 390 494 379    
Stanislav ŠVUB 385   385                        
Vladislav TITZ 4421 4 411 420 466 351 236 490 437 504 317 490 319    
Josef VACEK 3960 2 385 337 323 315 390 464 396 301 330 490 341    
Vladimír VACEK 4198 5 471 397 456 315 434   546 448 337 436 358    
Marie VAŇOUSKOVÁ 4664 5 281 406 450 457 482 524 507 467 304 479 307    
Jana VINKLÁTOVÁ 4623 3 404 321 468 424 403 615 456 454 339 448 291    
Emílie VONDRUŠKOVÁ 5304 1 445 435 500 450 476 659 564 531 395 465 384    
Milan ZAVRTÁLEK 5448 4 475 423 496 478 489 681 548 543 391 525 406    
Jan ŽIŽKA 5309   475 417 504 459 489 618 547 523 388 503 386    
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   Pro scrabblové úlohy tohoto typu platí trochu odlišná pravidla než v klasické hře SCRABBLE. Zde se nemůže využít maximální možnosti rozšiřování pomocí nových slov, ale pouze předepsaných, která se však mohou skládat postupně. Je zadán text (CITÁT), který musí být po skončení „partie“ na hrací desce. Žádné jiné slovo na desce po odehrání „partie“ nesmí být. V průběhu hry ale ano. Musí však splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky, navíc ještě s jedinou, níže popsanou, výjimkou. Cílem hry je položit na hrací desce zadaný text tak, aby za něj bylo co nejvíce bodů.

 Zadaný text se sestavuje podle platných pravidel scrabblu:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje položené slovo

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - překřížením nebo v sousední řadě či sloupci)

 - je-li v zadání moc dlouhé slovo (max. však z patnácti písmen) nesmí se položit najednou, ale vhodně rozdělit na menší platná slova (lze položit max. 7 písmen v jednom tahu!).

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů,

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2×

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3×

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2×

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 9×

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27×

 - je-li v zadání více písmen než hra obsahuje, je nutno šikovně překřížit slova, nebo použít žolíka. Žolík (nemá žádnou bodovou hodnotu) se může použít kdykoliv - ať už je počet písmen které nahrazuje již vyčerpán nebo ne. Záleží na každém hráči, jaká možnost se mu zdá výhodnější. Písmeno, které je nahrazeno žolíkem musí být označeno!

 - jednotlivá slova se mohou pokládat najednou nebo postupně ( např.: SE – SED – SEDL – SEDLÁ – SEDLÁK – SEDLÁKŮ – SEDLÁKŮV), záleží na každém hráči, co se jemu bude zdát nejvýhodnější, nebo jaké možnosti objeví. Někdy je výhodné sestavovat postupně, jindy položit najednou.

 - vyskytne-li se v zadání nějaké slovo víckrát, musí být i tolikrát na hrací desce.

 - pořadí pokládaných slov si každý hráč zvolí libovolně.

 - bodová hodnota zbylých písmen se neodečítá.

Je však ještě tato výjimka: mohou se položit i slova, která nejsou pro běžnou hru přípustná v žádné variantě (vlastní jména, zastaralá, nářeční aj. slova). Takové slovo však musí být v zadání úlohy a musí se položit buď najednou nebo musí vzniknout až posledním rozšířením ( např.: ON – KONĚ – KONĚPRUSY)

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo získá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

 1. řešení bez chyby

 2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

 3. menší počet položených „hracích kamenů“ (písmen)

 4. menší počet tahů

 5. položené slovo (případně druhé, třetí…atd.) s větší bodovou hodnotou

 6. los

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2014. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

Pozor na každou chybu! Zde je přehled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - dvě a více rozdílných řešení v jednom kole od jednoho autora

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - nezadané slovo na desce po skončení hry (u citátů)

 - použití více písmen, než hra obsahuje (soutěžícím, kteří řeší pomocí tužky a papíru se to může snadno podařit) Ve hře jsou jen dva žolíky, nelze jich použít více!

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

  - neuvedená písmena volitelných zásobníků (u partie)

Při nesprávném otištění citátu - tiskařský šotek - platí ta slova, která jsou otištěna v KaH. V případě špatného bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body, o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Svá řešení – rozpis tahů – zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám tam se scrabblem rádi poradí.