SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

 
Flag Counter


 

KaH č. 4/2015 - 2. kolo
(uzávěrka: 11. března 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole začíná na prázdné hrací desce i druhá letošní partie. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny tři tahy. Do druhého zásobníku si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků).

Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí! K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8               ??               8
9                               9
10                               10
11                               11
12                               12
13                               13
14                               14
15                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 2. kolo:

1.

D1

Ě3

K1

L1

N1

O1

R1


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

I1

J2

N1

O1

Ó7

P1

S1


ZPRÁVA O 2. KOLE

Zatímco většina soutěžících vsadila na osvědčená písmena do volitelného zásobníku FGX (XYLOFÁGŮ, FIXINGŮM a pod.) a tato slova položila za čtyřnásobnou hodnotu, tak Erik BYSTRON využil k zisku 217 bodů vysoce bodovaný poslední tah a stává se výhercem dvou magazínů Panorama křížovek speciál.

Napočítání více bodů, záměna písmene v zadaném zásobníku (Š za S), překlep (A – I) a neplatné slovo (ŇADROVÝ), to je výčet čtyř chyb jež se v tomto kole objevily.

 

VÝSLEDKY 2. KOLA
jsou zároveň průběžným pořadím druhé partie

217 Bystron E.; 216 Hampl M., Hanák I., Kodym J., Rusá D., Sochová M., Spáčil J., Stiborová D., Vondrušková E., Žižka J.; 215 Burda J., Motyčková M.M., Švarc P., Švarcová M.; 214 Bartoš F.; 209 Eliášová M., Mikulková M., Titz V. (! – překlep); 207 Malina Z.; 202 Járová J., Pilbauerová M.; 201 Rothová P.; 200 Novotný Z.; 199 Levíček V. (ošidil se), Plechšmídová M.; 190 Vacek V. (! – body); 185 Vaňousková M.; 184 Zavrtálek M.; 181 Vacková J.; 179 Mlsová J.; 178 Čechurová Z.; 176 Dynybyl J., Venclová D.; 174 Brož V., Novák J. (ošidil se), Žilková H.; 170 Bieblová J.; 164 Jílek M. (! – písmeno); 156 Šustr M.; 145 Vinklátová J.; 142 Vacek J.; 141 Kala L.; 127 Nejdlová E.; 102 Balcar M.; 51 Dvořák J. (! – slovo).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. DĚKLNOR LOKNĚ H 8 20 20
2. ÁĎIŘVYŽ VYŽĎÁŘIL 8 A 143 163
3. IJNOÓPS OÓ (+ VYŽĎÁŽILO; + OÓ) I 8 54 217

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1             8
9               O1 Ó7             9
10               K1               10
11               N1               11
12               Ě3               12
13                               13
14                               14
15                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O