SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter
 

KaH č. 8/2015 - 4. kolo
(uzávěrka: 6. května 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme ve druhé partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. Do druhého zásobníku si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků). Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí!

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1             8
9               O1 Ó7             9
10               K1               10
11               N1               11
12               Ě3               12
13                               13
14                               14
1Í5                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 4. kolo:

1.

A1

D1

M2

P1

R1

T1

Ý4


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

A1

E1

J2

K1

Ř4

Ť7

Y2


ZPRÁVA O 4. KOLE

Tak písmena F a X jsou již také použita. Zatímco většina soutěžících využila v různých tvarech OFIXOVÁNÍ k zisku až 388 bodů, čtveřice, ze které byla vylosována výherkyně dvou magazínů Panorama křížovek speciál Emílie VONDRUŠKOVÁ, použila k překonání čtyřistabodové hranice měřící přístroj FLUXMETR (401 bodů).

Chyby: Kromě třech partií, kde bylo napočítáno více bodů a partie s chybným zápisem, byla položena dvě neplatná slova DRÁPATÝM a PROŇAFAT.

 

VÝSLEDKY 4. KOLA

401 Dynybyl J., Járová J., Vencl L., Vondrušková E.; 388 Kodym J., Levíček V., Spáčil J., Žižka J.; 387 Balcar M., Bartoš F., Burda J., Bystron E., Eliášová M., Hampl M., Hanák I., Malina Z., Rusá D., Sochová M., Švarc P., Švarcová M.; 384 Pilbauerová M., Vaňousková M., Zavrtálek M. (! – body); 377 Plechšmídová M., Stiborová D.; 372 Brož V.; 368 Mikulková M., Novák J.; 367 Vacek V.; 365 Vacková J.; 306 Rothová P.; 301 Titz V.; 229 Šustr M. (ošidil se); 205 Žilková H.; 200 Novotný Z.; 186 Venclová D.; 176 Mlsová J.; 174 Čechurová Z. (! – body); 162 Jílek M.; 152 Vacek J.; 146 Kala L.; 139 Bieblová J. (! – zápis); 136 Nejdlová E.; 132 Hrbáčová M. (! – body); 124 Motyčková M.M. (! – slovo); 101 Vinklátová J. (! – slovo).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ADMPRTÝ MART (+ MĚ) G 12 11 11
2. EFLMRUX FLUXMETR 15 A 347 358
3. AEJKŘŤY ŘEKY (+ MĚŘ; + FLUXMETRY) I 12 43 401

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1             8
9               O1 Ó7             9
10               K1               10
11               N1               11
12             M2 Ě3 Ř4             12
13             A1   E1             13
14             R1   K1             14
15 F5 L1 U2 X10 M2 E1 T1 R1 Y2             15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ VE 2. PARTII

617 Vondrušková E.; 605 Vencl L. (1); 604 Bystron E., Kodym J., Spáčil J., Žižka J.; 603 Hampl M., Hanák I., Járová J., Rusá D., Sochová M.; 602 Burda J., Švarc P., Švarcová M.; 601 Bartoš F.; 596 Eliášová M.; 594 Malina Z.; 593 Stiborová D.; 587 Levíček V.; 586 Pilbauerová M.; 577 Dynybyl J., Mikulková M.; 576 Plechšmídová M.; 569 Vaňousková M.; 568 Zavrtálek M. (1); 557 Vacek V. (1); 546 Brož V., Vacková J.; 542 Novák J.; 510 Titz V. (1); 507 Rothová P.; 489 Balcar M.; 400 Novotný Z.; 385 Šustr M.; 379 Žilková H.; 362 Venclová D.; 355 Mlsová J.; 352 Čechurová Z. (1); 339 Motyčková M.M. (1); 326 Jílek M. (1); 309 Bieblová J. (1); 294 Vacek J.; 287 Kala L.; 263 Nejdlová E.; 246 Vinklátová J. (1); 132 Hrbáčová M. (1); 51 Dvořák J. (1).

V tabulce je započítán výsledek prvního kola - 204 Vencl L. (! – termín).