SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter
 
 

KaH č. 12/2015 - 6. kolo
(uzávěrka: 1. července 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme ve druhé partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. Do druhého zásobníku si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků). Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí!

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1             8
9               O1 Ó7             9
10               K1               10
11               N1               11
12             M2 Ě3 Ř4             12
13             A1   E1             13
14             R1   K1             14
15 F5 L1 U2 X10 M2 E1 T1 R1 Y2             15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 6. kolo:

1.

Ě3

L1

O1

S1

Š4

Z2

?0


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

C2

Č4

D1

I1

Í2

U2

V1


ZPRÁVA O 6. KOLE

V řešeních tohoto kola se díky volitelnému zásobníku objevilo mnoho krásných a zajímavých prémiových slov. Prémii (CÍDIČOVU) se dalo položit i ze třetího zásobníku, což se podařilo šesti soutěžícím, z toho dvěma za 212 bodů. Výhodnější položení tohoto slova je ale v nejlepším řešení (283 bodů), jež položili tři soutěžící, z nichž byl výhercem dvou magazínů Panorama křížovek speciál vylosován Jaroslav KODYM.

Zřejmě časová tíseň a velká vedra způsobily, že se chyby objevily až v posledních zaslaných řešeních. Nejčastěji byla položena písmena, která nebyla k dispozici (Ě, L, N, Ó a Y), zachráněno žolíkem či změnou pozice. V jedné partii bylo položeno 8 písmen a ve dvou použito neplatné slovo (ČUDICÍ), nahrazeno (ČUDIVÍ).

 

VÝSLEDKY 6. KOLA

283 Kodym J., Rusá D., Žižka J.; 267 Vencl L.; 264 Švarcová M.; 223 Vondrušková E.; 220 Zavrtálek M.; 213 Plechšmídová M., Levíček V. (! – slovo); 212 Malina Z.; 210 Burda J.; 208 Bartoš F., Hampl M.; 207 Bystron E. (! – písmeno); 202 Sochová M.; 200 Hanák I.; 196 Járová J.; 194 Eliášová M.; 192 Stiborová D.; 187 Švarc P.; 186 Rothová P.; 183 Titz V.; 182 Spáčil J., Vacek V., Vacková J., Venclová D.; 178 Jílek M.; 173 Pilbauerová M.; 172 Kala L.; 168 Mlsová J., Motyčková M.M.; 167 Novák J.; 164 Brož V.; 158 Mikulková M., Vinklátová J. (! – písmeno); 157 Žilková H.; 155 Dynybyl J.; 144 Vacek J.; 143 Šustr M.; 139 Bieblová J. (! – slovo); 132 Vaňousková M.; 128 Nejdlová E., Čechurová Z. (! – písmeno); 122 Hrbáčová M.; 94 Balcar M. (! – písmeno, slovo).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ĚLOSŠZ? ZMĚŘ[I]LO 12 F 26 26
2. ÁBKORZ? OBRÁZK[Á]Ř F 1 72 98
3. CČDIÍUV CÍDIČOVU 1 A 185 283

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 C2 Í2 D1 I1 Č4 O1 V1 U2               1
2           B3                   2
3           R1                   3
4           Á2                   4
5           Z2                   5
6           K1                   6
7           Á0                   7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1             8
9               O1 Ó7             9
10               K1               10
11               N1               11
12           Z2 M2 Ě3 Ř4 I0 L1 O1       12
13             A1   E1             13
14             R1   K1             14
15 F5 L1 U2 X10 M2 E1 T1 R1 Y2             15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ VE 2. PARTII

887 Kodym J., Žižka J.; 886 Rusá D.; 872 Vencl L. (1); 866 Švarcová M.; 840 Vondrušková E.; 812 Burda J.; 811 Hampl M., Bystron E. (1); 809 Bartoš F.; 806 Malina Z.; 805 Sochová M.; 803 Hanák I.; 800 Levíček V. (1); 799 Járová J.; 790 Eliášová M.; 789 Plechšmídová M., Švarc P.; 788 Zavrtálek M. (1); 786 Spáčil J.; 785 Stiborová D.; 759 Pilbauerová M.; 739 Vacek V. (1); 735 Mikulková M.; 732 Dynybyl J.; 728 Vacková J.; 710 Brož V.; 709 Novák J.; 701 Vaňousková M.; 693 Rothová P., Titz V. (1); 583 Balcar M. (1); 544 Venclová D.; 536 Žilková H.; 528 Šustr M.; 523 Mlsová J.; 507 Motyčková M.M. (1); 504 Jílek M. (1); 480 Čechurová Z. (2); 459 Kala L.; 448 Bieblová J. (2); 438 Vacek J.; 404 Vinklátová J. (2); 400 Novotný Z.; 391 Nejdlová E.; 254 Hrbáčová M. (1); 51 Dvořák J. (1).