SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter 
  

KaH č. 14/2015 - 7. kolo
(uzávěrka: 29. července 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračuje první partie. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. Zásobníky musíte použít v daném pořadí!

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1               Z2               1
2               R1               2
3             H2 A1 Š4 I1           3
4           S1 E1 Ď8               4
5           E1 L1                 5
6 Z2         Č4 I1                 6
7 B3           K1                 7
8 O1 P1 A1 T1 R1 N1 O1 U2               8
9 Ř4           N1                 9
10           V1 Y2                 10
11           Ě3                   11
12         U2 Ž4                   12
13         J2                     13
14         D1                     14
15 P1 R1 A1 D1 I1 V1 N1 Á1               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 7. kolo:

1.

C1

E1

H2

M2

O1

Š4

Ú5


2.

E1

Í2

N1

O1

Ř4

S1

V1


3.

Á2

B3

Í2

M2

S1

V1

Ý4


ZPRÁVA O 7. KOLE

Největší uznání patří Jaroslavu KODYMOVI, byl jediný, který využil prvního zásobníku k nahrávce na prémii a se ziskem 134 bodů s velkým náskokem zvítězil. Od redakce KaH obdrží dva magazíny Panorama křížovek speciál.

I tato úloha se neobešla bez chyb, dva řešitelé, také položili z druhého zásobníku „bingo“, ale (VÍŘENOST) uznat nešlo. Lepší kontrolou partie před odesláním se dalo předejít dvěma chybám (body, pozice).

 

VÝSLEDKY 7. KOLA

134 Kodym J.; 113 Burda J., Plechšmídová M., Rusá D., Stiborová D., Vondrušková E.; 109 Bystron E., Mlsová J. (ošidila se); 108 Vencl L. (! – pozice); 107 Mikulková M.; 106 Malina Z.; 104 Hanák I., Žižka J.; 102 Hampl M., Spáčil J.; 99 Žilková H.; 98 Balcar M., Švarc P., Švarcová M., Zavrtálek M.; 97 Járová J.; 96 Rothová P.; 95 Eliášová M.; 94 Pilbauerová M., Titz V.; 93 Nejdlová E.; 92 Jílek M., Motyčková M.M., Sochová M., Venclová D.; 91 Novák J.; 90 Vinklátová J.; 89 Levíček V.; 88 Dynybyl J.; 85 Bartoš F. (! – slovo); 82 Čechurová Z.; 80 Hrbáčová M.; 77 Vacek V. (! – body); 74 Vaňousková M.; 73 Kala L., Vacek J.; 65 Vacková J.; 64 Brož V. (! – slovo); 49 Bieblová J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. CEHMOŠÚ OCHMEL 5 B 18 18
2. EÍNOŘSV CÍSAŘOVEN C 5 88 106
3. ÁBÍMSVÝ SMÝVÁ (+ SI) 2 J 28 134

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1               Z2               1
2               R1   S1 M2 Ý4 V1 Á2   2
3             H2 A1 Š4 I1           3
4           S1 E1 Ď8               4
5   O1 C2 H2 M2 E1 L1                 5
6 Z2   Í2     Č4 I1                 6
7 B3   S1       K1                 7
8 O1 P1 A1 T1 R1 N1 O1 U2               8
9 Ř4   Ř4       N1                 9
10     O1     V1 Y2                 10
11     V1     Ě3                   11
12     E1   U2 Ž4                   12
13     N1   J2                     13
14         D1                     14
15 P1 R1 A1 D1 I1 V1 N1 Á1               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 1. PARTIE

574 Vencl L. (1); 565 Rusá D.; 554 Žižka J.; 550 Hanák I.; 548 Járová J.; 547 Malina Z.; 535 Kodym J.; 533 Burda J.; 522 Vondrušková E.; 520 Švarcová M.; 504 Stiborová D.; 496 Bystron E.; 494 Spáčil J.; 492 Sochová M.; 478 Plechšmídová M.; 476 Pilbauerová M.; 471 Švarc P.; 470 Mikulková M.; 467 Bartoš F. (1); 462 Zavrtálek M.; 443 Vaňousková M.; 437 Hampl M., Motyčková M.M.; 434 Levíček V.; 426 Balcar M.; 425 Čechurová Z. (1); 424 Novák J.; 416 Dynybyl J.; 415 Mlsová J., Venclová D. (1); 410 Vacek V. (1); 409 Eliášová M.; 402 Vacková J.; 381 Nejdlová E.; 379 Titz V.; 366 Brož V. (1); 365 Rothová P.; 352 Kala L.; 336 Jílek M. (1); 332 Hrbáčová M. (1); 327 Žilková H. (1); 313 Vinklátová J.; 285 Vacek J.; 270 Novotný Z.; 265 Bieblová J.; 248 Šustr M. (1); 175 Nejdl M.; 139 Dvořák J.; 116 Vaněk M.