SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

 
Flag Counter   

KaH č. 18/2015 - 9. kolo
(uzávěrka: 23. září 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračuje první partie. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. Zásobníky musíte použít v daném pořadí!

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1               Z2               1
2               R1   S1 M2 Ý4 V1 Á2   2
3             H2 A1 Š4 I1           3
4           S1 E1 Ď8               4
5   O1 C2 H2 M2 E1 L1                 5
6 Z2   Í2     Č4 I1                 6
7 B3   S1       K1                 7
8 O1 P1 A1 T1 R1 N1 O1 U2               8
9 Ř4   Ř4       N1                 9
10     O1     V1 Y2                 10
11     V1     Ě3                   11
12     E1   U2 Ž4                   12
13     N1   J2                     13
14         D1                     14
15 P1 R1 A1 D1 I1 V1 N1 Á1               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 9. kolo:

1.

E1

F5

H2

I1

Í2

S1

Y2


2.

Ě3

J2

K1

L1

O1

O1

?0


3.

E1

P1

Š4

T1

Ť7

U2

Ú5


ZPRÁVA O 9. KOLE

Vylosovaná písmena neumožnila mnoho variant řešení a tak drtivá většina položila KOLO(D)ĚJ. Body za slova z prvého a třetího zásobníku tak dovedly k nejvyššímu zisku 156 bodů sedm soutěžících ze kterých byla vylosována Milada SOCHOVÁ. Od redakce KaH obdrží dva magazíny Panorama křížovek speciál.

Zřejmě započítáním bodů za písmeno D ve slově KOLO(D)ĚJ, se dvě soutěžící dopustily chyby (! – body), přehlédnutím háčku nad Š ve třetím zásobníku a položením VPUSŤTE vznikla třetí chyba (! – zadání).

 

VÝSLEDKY 9. KOLA

156 Hanák I., Járová J., Kodym J., Malina Z., Plechšmídová M., Sochová M., Vencl L.; 155 Pilbauerová M., Rusá D., Spáčil J., Švarc P., Mikulková M. (! – body); 153 Bystron E., Hampl M.; 152 Balcar M.; 144 Novák J., Žižka J.; 138 Levíček V.; 137 Brož V., Dynybyl J., Eliášová M., Švarcová M.; 136 Bartoš F., Zavrtálek M.; 135 Stiborová D., Vondrušková E.; 134 Burda J.; 133 Mlsová J., Titz V., Vacek J.; 132 Vacek V.; 131 Vacková J.; 128 Vaňousková M. (! – body); 127 Žilková H. (ošidila se); 126 Venclová D.; 121 Jílek M. (! – zadání); 112 Vinklátová J. (ošidila se); 111 Kala L.; 104 Rothová P. (ošidila se); 101 Hrbáčová M.; 86 Motyčková M.M.; 73 Čechurová Z.; 63 Nejdlová E.; 48 Šustr M.; 46 Bieblová J.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. EFHIÍSY HYFO B 2 20 20
2. ĚJKLOO? KOLO[D]ĚJ (+ KÁ) 14 H 75 95
3. EPŠTŤUÚ ŠPEŤ (+ KOLO[D]ĚJE) O 12 61 156

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1               Z2               1
2   H2           R1   S1 M2 Ý4 V1 Á2   2
3   Y2         H2 A1 Š4 I1           3
4   F5       S1 E1 Ď8               4
5   O1 C2 H2 M2 E1 L1                 5
6 Z2   Í2     Č4 I1                 6
7 B3   S1       K1                 7
8 O1 P1 A1 T1 R1 N1 O1 U2               8
9 Ř4   Ř4       N1                 9
10     O1     V1 Y2                 10
11     V1     Ě3                   11
12 E1 U2 Ž4 Š4 12
13     N1   J2                   P1 13
14         D1     K1 O1 L1 O1 D0 Ě3 J2 E1 14
15 P1 R1 A1 D1 I1 V1 N1 Á1             Ť7 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ 1. PARTIE

730 Vencl L. (1); 720 Rusá D.; 706 Hanák I.; 704 Járová J.; 703 Malina Z.; 698 Žižka J.; 691 Kodym J.; 667 Burda J.; 657 Švarcová M., Vondrušková E.; 649 Bystron E., Spáčil J.; 648 Sochová M.; 639 Stiborová D.; 634 Plechšmídová M.; 631 Pilbauerová M.; 626 Švarc P.; 625 Mikulková M. (1); 603 Bartoš F. (1); 598 Zavrtálek M.; 590 Hampl M.; 578 Balcar M.; 572 Levíček V.; 571 Vaňousková M. (1); 568 Novák J.; 553 Dynybyl J.; 548 Mlsová J.; 546 Eliášová M.; 542 Vacek V. (1); 541 Venclová D. (1); 533 Vacková J.; 523 Motyčková M.M.; 512 Titz V.; 503 Brož V. (1); 498 Čechurová Z. (1); 469 Rothová P.; 463 Kala L.; 457 Jílek M. (2); 454 Žilková H. (1); 444 Nejdlová E.; 433 Hrbáčová M. (1); 425 Vinklátová J.; 418 Vacek J.; 311 Bieblová J.; 296 Šustr M. (1); 270 Novotný Z.; 248 Šustr M. (1); 175 Nejdl M.; 139 Dvořák J.; 116 Vaněk M.