SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter
 
  

KaH č. 20/2015 - 10. kolo
(uzávěrka: 21. října 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole pokračujeme ve druhé partii. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny 3 tahy. Do druhého zásobníku si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků). Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí!

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 C2 Í2 D1 I1 Č4 O1 V1 U2               1
2           B3                   2
3           R1                   3
4           Á2                   4
5     H2 V1 I1 Z2 D1 O1 T1 E1           5
6           K1                   6
7           Á0                   7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1           Š4 8
9               O1 Ó7           Ť7 9
10               K1             O1 10
11               N1             U2 11
12           Z2 M2 Ě3 Ř4 I0 L1 O1     C2 12
13             A1   E1           H2 13
14             R1   K1 A1 Š4 T1 A1 N1 Ů4 14
15 F5 L1 U2 X10 M2 E1 T1 R1 Y2           M2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 10. kolo:

1.

Ě3

G5

I1

Ň6

P1

S1

Ú5


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

B3

C2

Í2

S1

T1

V1

Ý4


ZPRÁVA O 10. KOLE

Zde se opět projevila vysoká úroveň a vyrovnanost soutěžících. Téměř tři čtvrtiny řešitelů zahájilo partii čtyřmi výrazy (PĚŇ + OP +TĚ +EŇ), v druhém tahu se dala prémie položit přes písmeno R a V, využít O či Š, ale k nejvyššímu zisku 162 bodů se došlo přes TĚ a EŇ. To se povedlo šesti soutěžícím, ze kterých byla výhercem dvou magazínů Panorama křížovek speciál vylosována Marie ŠVARCOVÁ.

2 připočítané body, 2 písmena, jež nebyla k dispozici (Ě, O) a 2 neplatná slova (SPĚŇ a ZMĚŘILOS), to je výčet chyb, kterých se dopustili čtyři soutěžící.

 

VÝSLEDKY 10. KOLA

162 Kodym J., Rusá D., Švarcová M., Vencl L., Vondrušková E., Žižka J.; 160 Járová J.; 159 Burda J., Bystron E., Hanák I.; 158 Eliášová M.; 157 Novák J.; 156 Balcar M., Levíček V., Mikulková M., Žilková H.; 153 Čechurová Z., Titz V.; 152 Malina Z., Sochová M. (ošidila se); 151 Hampl M., Švarc P.; 149 Bartoš F.; 147 Vinklátová J. (! – písmeno); 146 Spáčil J.; 145 Plechšmídová M.; 141 Mlsová J. (! – písmeno); 135 Pilbauerová M., Vacek J., Venclová D.; 133 Rothová P., Vacek V. (ošidil se); 132 Zavrtálek M.; 128 Vacková J. (ošidila se); 126 Vaňousková M.; 117 Brož V. (! – slova); 113 Nejdlová E. (! – body); 112 Kala L.; 104 Jílek M. (ošidil se); 93 Dynybyl J.; 90 Motyčková M.M.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ĚGIŇPSÚ PĚŇ (+ OP; + TĚ; + EŇ) 6 H 47 47
2. AÍNNPSÝ SPÍNANÝ (+ STĚ; + PEŇ) 4 I 93 140
3. BCÍSTVÝ BAVÍC M 3 22 162

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 C2 Í2 D1 I1 Č4 O1 V1 U2               1
2           B3                   2
3           R1             B3     3
4           Á2     S1 P1 Í1 N1 A1 N1 Ý4 4
5     H2 V1 I1 Z2 D1 O1 T1 E1     V1     5
6           K1   P1 Ě3 Ň6     Í2     6
7           Á0             C2     7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1           Š4 8
9               O1 Ó7           Ť7 9
10               K1             O1 10
11               N1             U2 11
12           Z2 M2 Ě3 Ř4 I0 L1 O1     C2 12
13             A1   E1           H2 13
14             R1   K1 A1 Š4 T1 A1 N1 Ů4 14
15 F5 L1 U2 X10 M2 E1 T1 R1 Y2           M2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ VE 2. PARTII

1432 Rusá D.; 1391 Kodym J.; 1388 Žižka J.; 1342 Bartoš F.; 1305 Bystron E. (1); 1304 Vondrušková E.; 1297 Burda J.; 1295 Levíček V. (1); 1292 Sochová M.; 1286 Eliášová M.; 1283 Járová J.; 1282 Hampl M., Hanák I. (1); 1276 Švarcová M.; 1272 Plechšmídová M.; 1271 Vencl L. (1); 1261 Malina Z.; 1239 Švarc P.; 1238 Zavrtálek M. (1); 1235 Spáčil J.; 1233 Mikulková M.; 1209 Dynybyl J.; 1185 Pilbauerová M.; 1169 Vacek V. (1); 1165 Novák J.; 1149 Vacková J.; 1145 Vaňousková M.; 1129 Brož V. (1); 1124 Rothová P.; 1106 Titz V. (1); 1096 Balcar M. (1); 952 Mlsová J. (1); 917 Motyčková M.M. (1); 897 Venclová D.; 883 Kala L.; 869 Žilková H.; 850 Čechurová Z. (2); 843 Stiborová D. (1); 796 Vacek J.; 793 Vinklátová J. (3); 785 Jílek M. (1); 749 Šustr M.; 677 Nejdlová E. (1); 563 Bieblová J. (2); 496 Hrbáčová M. (1); 400 Novotný Z.; 51 Dvořák J. (1);