SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter
 
  

KaH č. 24/2015 - 12. kolo
(uzávěrka: 16. prosince 2015 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

Druhou partii již v tomto kole dohrajeme. Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník (do kterého si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odloženého zásobníku), napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte, do třetího zásobníku zadejte zbylých (5) písmen ze sáčku a doplňte zásobník do sedmi písmen (již z odložených zásobníků). Po provedení třetího tahu nebudete zásobník z písmeny odkládat, ale k provedení dalších tahů ho postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k II. partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v II.partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii!

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 C2 Í2 D1 I1 Č4 O1 V1 U2               1
2           B3                   2
3           R1             B3     3
4           Á2     S1 P1 Í1 N1 A1 N1 Ý4 4
5     H2 V1 I1 Z2 D1 O1 T1 E1     V1     5
6           K1   P1 Ě3 Ň6     Í2     6
7           Á0             C2     7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1           Š4 8
9               O1 Ó7           Ť7 9
10               K1             O1 10
11               N1             U2 11
12           Z2 M2 Ě3 Ř4 I0 L1 O1     C2 12
13             A1   E1           H2 13
14             R1   K1 A1 Š4 T1 A1 N1 Ů4 14
15 F5 L1 U2 X10 M2 E1 T1 R1 Y2           M2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 12. kolo:

1.

A1

É3

H2

J2

N1

S1

Ý4


2.

??

??

??

??

??

??

??


3.

??

??

??

??

??

   

ZPRÁVA O 12. KOLE

V dohrávce II. partie mi přišlo mnoho řešení se zajímavými prémiovými slovy. Nejlepší řešení, za 198 bodů však přišlo od Zdeňka MALINY, jenž prémiové slovo nepoložil, ošidil se, a přesto se stává výhercem dvou magazínů Panorama křížovek speciál.

Při hodnocení dohrávky, jsem si pochvaloval krásně zpracované úlohy, když jsem udělil pouze jeden vykřičník za nepovolená slova (VYŽĎÁŘILOS a ZMĚŘILOS). Ale jak se říká, nechval dne před večerem, ve všech šesti posledně došlých partiích se, zřejmě ve spěchu, chybovalo. Zásobníky: chybějící, chybně vyplněné a s překlepy. Pozice: obrácená a chybějící. Písmeno: (Ě) nebylo k dispozici. Zápis: přehozené řádky.

Z jedné nedohrané partie je zůstatek 5 bodů a ze dvou ve kterých se vyskytly chyby (písmeno a slovo) je po záchraně zůstatek 4 + 2 body. Těchto 11 bodů je v konečném účtování připsáno všem ostatním řešitelům, kteří partii úspěšně dohráli.

 

VÝSLEDKY 12. KOLA

197 Malina Z. (ošidil se); 195 Eliášová M.; 192 Motyčková M.M., Vencl L. (! – překlep, pozice); 191 Vondrušková E.; 190 Kodym J.; 184 Bystron E.; 183 Hanák I.; 182 Švarc P., Žižka J.; 179 Spáčil J.; 178 Pilbauerová M.; 177 Rusá D.; 176 Jílek M.; 175 Švarcová M.; 174 Bartoš F., Plechšmídová M.; 173 Vacek V.; 172 Hampl M.; 171 Sochová M., Vacková J.; 169 Levíček V.; 167 Járová J.; 166 Burda J.; 165 Rothová P.; 163 Titz V. (ošidil se); 162 Žilková H.; 155 Dynybyl J.; 154 Novák J.; 152 Mikulková M.; 150 Vaňousková M. (! – zásobníky); 149 Zavrtálek M. (! – zápis); 147 Vacek J.; 126 Balcar M. (! – zásobníky); 118 Brož V. (! – slova); 117 Hrbáčová M.; 112 Kala L.; 97 Mlsová J. (! – písmeno, zásobníky), Venclová D. (! – zásobníky); 81 Nejdlová E.; 72 Šustr M.

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. AÉHJNSÝ DÝH C 1 14 14
2. GESPÚDE GO 10 N 16 30
3. STIÉJÉP SYT B 7 4 34
4. IÉJÉPAS OBRÁZK[Á]ŘI F 1 15 49
5. ÉJÉPASN TÉ (+ ŽÉ) 9 B 17 66
6. JÉPASNE JÉ (+ SYTÉ) 10 A 24 90
7. PASNESJ PLAŠ K 11 14 104
8. SNESJDÚ SPLAŠ K 10 8 112
9. NESJDÚE NEZMĚŘ[I]LO 12 D 30 142
10. SFDÚE SE E 11 4 146
11. JDÚE JDU C 13 10 156
12. ÚE ÚD (+ ÚL) 14 B 24 180
13. E ÚDE (+ EX) 14 B 18 198

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 C2 Í2 D1 I1 Č4 O1 V1 U2               1
2     Ý4     B3                   2
3     H2     R1             B3     3
4           Á2     S1 P1 Í1 N1 A1 N1 Ý4 4
5     H2 V1 I1 Z2 D1 O1 T1 E1     V1     5
6           K1   P1 Ě3 Ň6     Í2     6
7   S1       Á0             C2     7
8 V1 Y2 Ž4 Ď8 Á2 Ř4 I1 L1 O1           Š4 8
9   T1 É3     I1   O1 Ó7           Ť7 9
10 J2 É3           K1     S1     G5 O1 10
11         S1     N1     P1       U2 11
12       N1 E1 Z2 M2 Ě3 Ř4 I0 L1 O1     C2 12
13     J2       A1   E1   A1       H2 13
14   Ú5 D1 E1     R1   K1 A1 Š4 T1 A1 N1 Ů4 14
15 F5 L1 U2 X10 M2 E1 T1 R1 Y2           M2 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ VE 2. PARTII
Údaje v závorce (chybná řešení/body za zbylá písmena).

1620 Rusá D. (0/11); 1592 Kodym J. (0/11); 1581 Žižka J. (0/11); 1527 Bartoš F. (0/11); 1506 Vondrušková E. (0/11); 1500 Bystron E. (1/11); 1492 Eliášová M. (0/11); 1476 Hanák I. (1/11); 1475 Levíček V. (1/11); 1474 Burda J. (0/11), Sochová M. (0/11), Vencl L. (2/11); 1469 Malina Z. (0/11); 1465 Hampl M. (0/11); 1462 Švarcová M. (0/11); 1461 Járová J. (0/11); 1457 Plechšmídová M. (0/11); 1432 Švarc P. (0/11); 1425 Spáčil J. (0/11); 1398 Zavrtálek M. (2/11); 1396 Mikulková M. (0/11); 1375 Dynybyl J. (0/11); 1374 Pilbauerová M. (0/11); 1353 Vacek V. (1/11); 1331 Vacková J. (0/11); 1330 Novák J. (0/11); 1306 Vaňousková M. (1/11); 1300 Rothová P. (0/11); 1280 Titz V. (1/11); 1245 Brož V. (2/-2); 1233 Balcar M. (2/11); 1120 Motyčková M.M. (1/11); 1045 Mlsová J. (2/-4); 1042 Žilková H. (0/11); 1006 Kala L. (0/11); 989 Venclová D. (1/-5); 972 Jílek M. (1/11); 954 Vacek J. (0/11); 850 Čechurová Z. (2/0); 843 Stiborová D. (1/0); 832 Šustr M. (0/11); 793 Vinklátová J. (3/0); 769 Nejdlová E. (1/11); 624 Hrbáčová M. (1/11); 563 Bieblová J. (2/0); 400 Novotný Z. (0/0); 51 Dvořák J. (1/0).