SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist


Flag Counter
 
   

KaH č. 26/2015 - 13. kolo
(uzávěrka: 13. ledna 2016 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole I. partii již dohrajeme, Nejprve použijte první zásobník, z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku (napojíte na již položená slova) a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Třetí zásobník odloženými písmeny doplníte a po provedení třetího tahu ho nebudete odkládat, ale k provedení dalších tahů postupně doplňovat do sedmi písmen, pokud to bude možné. Partii zkuste dohrát. Počet tahů pro dohrávku není omezen. Můžete hrát tak dlouho, dokud budete mít písmenka a půjde vám pokládat platná slova. Pro případ shodného počtu bodů k určení vítěze přibude jako první pomocné kritérium menší počet tahů. Ke svému řešení uveďte také stav všech zásobníků. Komu se podaří hru dohrát a nezbudou mu žádná písmena z dohrávky, tomu budou připočítány body k II. partii za zbylá písmena v dohrávce všech, kterým se to nepodaří. Těm naopak budou body za všechna jejich zbylá písmenka odečteny od celkového počtu bodů v II.partii. Když nikdo hru neukončí, budou každému od jeho celkového bodového součtu partie odečteny body za všechna jeho zbylá písmena v tomto kole. Teprve tyto odpočty určí konečné pořadí v partii!

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1               Z2             I1 1
2   H2           R1   S1 M2 Ý4 V1 Á2 M2 2
3   Y2         H2 A1 Š4 I1     Ó7   A1 3
4   F5       S1 E1 Ď8         T1   G5 4
5   O1 C2 H2 M2 E1 L1           U2   Í1 5
6 Z2   Í2     Č4 I1                 6
7 B3   S1       K1                 7
8 O1 P1 A1 T1 R1 N1 O1 U2               8
9 Ř4   Ř4       N1           Ú5     9
10     O1     V1 Y2           L1     10
11     V1     Ě3             I1     11
12 E1 U2 Ž4 T1 Š4 12
13     N1   J2               B3   P1 13
14         D1     K1 O1 L1 O1 D0 Ě3 J2 E1 14
15 P1 R1 A1 D1 I1 V1 N1 Á1             Ť7 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

zásobníky pro 13. kolo:

1.

A1

C2

D1

É3

K1

S1

X10


2.

C2

E1

É3

Í2

N1

Ň6

Ů4


3.

T1

Ý4

         

ZPRÁVA O 13. KOLE

V zajímavé dohrávce se podařilo získat 211 bodů M. Kučovi ( jehož vítáme v soutěži) a Jaroslavu KODYMOVI. Ten díky pomocným kritériím (slovo s větší bodovou hodnotou) získává dva magazíny Panorama křížovek speciál.

Výměna písmene v zásobníku (4. tah) chyběla pouze jednomu soutěžícímu, dva si napočítali více bodů a ve dvou partiích, po chybách ( nepoužitelné písmeno I a neplatné slovo ZBOŘÍC), zůstala nepoložena písmena (C, C a É), body za ně (7) se přičítají všem, kteří úlohu řádně dohráli.

 

VÝSLEDKY 13. KOLA

211 Kodym J.,Kuča M.; 209 Malina Z.; 208 Švarcová M., Žižka J.; 207 Pilbauerová M. (ošidila se), Spáčil J.; 203 Vacek V. (ošidil se), Vacková J. (ošidil se); 202 Rusá D., Levíček V. (! – body); 196 Járová J.; 192 Bartoš F. (! – slovo); 187 Burda J.; 185 Motyčková M.M.; 183 Švarc P.; 178 Brož V., Hampl M., Rothová P., Vondrušková E.; 175 Dynybyl J. (! – zásobník); 172 Eliášová M., Mikulková M., Plechšmídová M.; 169 Hanák I.; 165 Zavrtálek M. (ošidil se); 159 Bystron E.; 158 Kala L., Novák J.; 155 Titz V.; 154 Žilková H.; 149 Vaňousková M.; 147 Sochová M.; 142 Balcar M.; 138 Vacek J.; 110 Mlsová J. (! – body); 90 Nejdlová E. (! – písmeno); 85 Hrbáčová M.; 71 Šustr M. (ošidil se).

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. ACDÉKSX CH M 2 8 8
2. CEÉÍNŇŮ ÉR B 14 8 8
3. CEÍNTXÝ ČIN 6 F 6 22
4. ACEÍTXÝ ČINÍ 6 F 8 30
5. ACEKTXÝ ČINÍC 6 F 14 44
6. AEKSTXÝ TEXASKÝ (+ ČINÍCE) K 5 137 181
7. DÉŇŮ DYŇ 3 A 18 199
8. ÉŮ KŮL 10 K 6 205
9. É [D]É L 14 6 211

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1               Z2             I1 1
2   H2           R1   S1 M2 Ý4 V1 Á2 M2 2
3 D1 Y2 Ň6       H2 A1 Š4 I1     Ó7   A1 3
4   F5   C2   S1 E1 Ď8         T1   G5 4
5   O1 C2 H2 M2 E1 L1       T1   U2   Í1 5
6 Z2   Í2     Č4 I1 N1 Í2 C2 E1         6
7 B3   S1       K1       X10         7
8 O1 P1 A1 T1 R1 N1 O1 U2     A1         8
9 Ř4   Ř4       N1       S1   Ú5     9
10     O1     V1 Y2       K1 E1 L1     10
11     V1     Ě3         Ý4   I1     11
12 E1 U2 Ž4 T1 Š4 12
13     N1   J2               B3   P1 13
14   É3     D1     K1 O1 L1 O1 D0 Ě3 J2 E1 14
15 P1 R1 A1 D1 I1 V1 N1 Á1       É3     Ť7 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

KONEČNÉ POŘADÍ 1. PARTIE

1033 Rusá D. (0/7); 1030 Malina Z. (0/7); 1026 Kodym J. (0/7); 1017 Žižka J. (0/7); 1007 Járová J. (0/7); 999 Hanák I. (0/7); 976 Švarcová M. (0/7); 967 Spáčil J. (0/7); 965 Burda J. (0/7); 953 Pilbauerová M. (0/7); 932 Bystron E. (0/7), Vondrušková E. (0/7); 906 Švarc P. (0/7); 903 Plechšmídová M. (0/7); 902 Sochová M. (0/7); 898 Levíček V. (1/7); 887 Mikulková M. (1/7); 886 Bartoš F. (2/-5); 876 Hampl M. (0/7); 868 Zavrtálek M. (0/7); 847 Vencl L. (1/0); 836 Dynybyl J. (1/7), Vacek V. (1/7); 831 Balcar M. (1/7); 827 Vacková J. (0/7); 820 Eliášová M. (0/7); 819 Motyčková M.M. (0/7), Novák J. (0/7); 810 Vaňousková M. (1/7); 777 Brož V. (1/7); 770 Titz V. (0/7); 763 Mlsová J. (1/7); 730 Rothová P. (0/7); 699 Žilková H. (1/7); 698 Kala L. (0/7); 664 Vacek J. (0/7); 639 Stiborová D. (0/0); 609 Venclová D. (1/0); 605 Hrbáčová M. (2/7); 595 Nejdlová E. (1/-2); 577 Čechurová Z. (1/0); 547 Jílek M. (2/0); 437 Šustr M. (1/7); 425 Vinklátová J. (0/0); 311 Bieblová J. (0/0); 270 Novotný Z. (0/0); 218 Kuča M. (0/7); 175 Nejdl M. (0/0); 139 Dvořák J. (0/0); 116 Vaněk M. (0/0).