SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

Flag Counter

 

SCRABBLOVÉ ÚLOHY 2015

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

  I v roce 2015 bude v lichých číslech KaH probíhat celoroční soutěž ve scrabblových úlohách, tentokrát se budou řešit citáty na různá témata od neznámých autorů.

Je zadán text – citát – který se snažíte sestavit na hrací desce podle pravidel pro scrabble a pravidel přípustnosti slov ČAS. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010. Bude-li takových řešitelů více, rozhodnou pomocná kritéria, případně los. Za jednotlivá kola se budou body sčítat. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“. Po 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí, a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy křížovek. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU – SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v časopisu (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Martin BALCAR 1235   485 444 306                
František BARTOŠ 1308   559 468 281                
Jana BIEBLOVÁ 336 1 336                    
Václav BIJA 1121   485 356 280                
Vladimír BROŽ 1217   547 399 271                
Jaroslav BURDA 1353   557 490 306                
Zdeňka ČECHUROVÁ 1289   505 478 306                
Roman ČEJKA 1368   562 501 305                    
Josef DVOŘÁK 773   428 345              
Jaroslav DYNYBYL 1293 1 546 441 306                
Markéta ELIÁŠOVÁ 1311 2 547 480 284                
Alexej FOJTA 1247 1 502 439 306                
Petr FUSSEK 843 2 480 363                  
Ivan HANÁK 1265   540 439 286                
Růžena HELEBRANTOVÁ 1188   540 375 273                
Petr HOLMAN 1211   508 423 280                
Jana JÁROVÁ 1316   547 481 288                
Miloš JÍLEK 1184   444 454 286                
Ladislav KALA 1219   488 473 258                
Lukáš KARLEC 1131   547 311 273                
Jaroslav KODYM 1330   547 482 301                
Jitka KRÁLOVÁ 1263   550 435 278            
Iva KUŘILOVÁ 1219   447 466 306                
Václav LEVÍČEK 1264 1 520 462 282                
Zdeněk MALINA 1332   547 486 299                
Josef MAREČEK 1314   546 471 297                
Marie MIKULKOVÁ 1160   450 430 280                
Jarmila MLSOVÁ 975 2 392 311 282                
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ 1249   508 449 292                
Milan NEJDL 962   497 465                  
Eliška NEJDLOVÁ 1107   487 350 270                
Jiří NOVÁK 1251 1 524 446 281                
Zdeněk NOVOTNÝ 1153   511 371 271                
Marie PLECHŠMÍDOVÁ 1281   547 435 299                
Pavla ROTHOVÁ 1275   522 481 272                
Dagmar RUSÁ 1244   506 463 275                
Josef  SOCHA 1324   547 491 286                
Jiří SPÁČIL 1125   423 417 285                
František STEHLÍK 1366   561 499 306                
Dana STIBOROVÁ 1331   544 481 306                
Milada ŠIROKÁ 1259 2 516 478 265                
Stanislav ŠPERLÍN 1184 1 522 393 269                
Martina ŠTUSKOVÁ 1324   547 491 286                
Miloš ŠUSTR 952 2 308 387 257                
Petr ŠVARC 1354   562 491 286                
Marie ŠVARCOVÁ 1120   434 405 281                
Josef ŠVEHLA 1320   534 481 305                
Vladislav TITZ 1135   471 390 274                
Josef VACEK 1034   402 355 277                
Vladimír VACEK 959 1 374 306 279                
Milan VAŇEK 446   446                        
Marie VAŇOUSKOVÁ 1150   460 411 279                
Jana VINKLÁTOVÁ 1076 1 485 373 218                
Emílie VONDRUŠKOVÁ 1306 1 519 481 306                
Milan ZAVRTÁLEK 1187   458 453 276                    
Helena ŽILKOVÁ 1127   409 432 286                
Jan ŽIŽKA 1168   405 481 282                
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   Pro scrabblové úlohy tohoto typu platí trochu odlišná pravidla než v klasické hře SCRABBLE. Zde se nemůže využít maximální možnosti rozšiřování pomocí nových slov, ale pouze předepsaných, která se však mohou skládat postupně. Je zadán text (CITÁT), který musí být po skončení „partie“ na hrací desce. Žádné jiné slovo na desce po odehrání „partie“ nesmí být. V průběhu hry ale ano. Musí však splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky, navíc ještě s jedinou, níže popsanou, výjimkou. Cílem hry je položit na hrací desce zadaný text tak, aby za něj bylo co nejvíce bodů.

 Zadaný text se sestavuje podle platných pravidel scrabblu:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje položené slovo

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - překřížením nebo v sousední řadě či sloupci)

 - je-li v zadání moc dlouhé slovo (max. však z patnácti písmen) nesmí se položit najednou, ale vhodně rozdělit na menší platná slova (lze položit max. 7 písmen v jednom tahu!).

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů,

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2×

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3×

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2×

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4×

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 9×

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27×

 - je-li v zadání více písmen než hra obsahuje, je nutno šikovně překřížit slova, nebo použít žolíka. Žolík (nemá žádnou bodovou hodnotu) se může použít kdykoliv - ať už je počet písmen které nahrazuje již vyčerpán nebo ne. Záleží na každém hráči, jaká možnost se mu zdá výhodnější. Písmeno, které je nahrazeno žolíkem musí být označeno!

 - jednotlivá slova se mohou pokládat najednou nebo postupně ( např.: SE – SED – SEDL – SEDLÁ – SEDLÁK – SEDLÁKŮ – SEDLÁKŮV), záleží na každém hráči, co se jemu bude zdát nejvýhodnější, nebo jaké možnosti objeví. Někdy je výhodné sestavovat postupně, jindy položit najednou.

 - vyskytne-li se v zadání nějaké slovo víckrát, musí být i tolikrát na hrací desce.

 - pořadí pokládaných slov si každý hráč zvolí libovolně.

 - bodová hodnota zbylých písmen se neodečítá.

Je však ještě tato výjimka: mohou se položit i slova, která nejsou pro běžnou hru přípustná v žádné variantě (vlastní jména, zastaralá, nářeční aj. slova). Takové slovo však musí být v zadání úlohy a musí se položit buď najednou nebo musí vzniknout až posledním rozšířením ( např.: ON – KONĚ – KONĚPRUSY)

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo získá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

 1. řešení bez chyby

 2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

 3. menší počet položených „hracích kamenů“ (písmen)

 4. menší počet tahů

 5. položené slovo (případně druhé, třetí…atd.) s větší bodovou hodnotou

 6. los

   Po posledním 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy 2014. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

Pozor na každou chybu! Zde je přehled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - dvě a více rozdílných řešení v jednom kole od jednoho autora

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - nezadané slovo na desce po skončení hry (u citátů)

 - použití více písmen, než hra obsahuje (soutěžícím, kteří řeší pomocí tužky a papíru se to může snadno podařit) Ve hře jsou jen dva žolíky, nelze jich použít více!

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

  - neuvedená písmena volitelných zásobníků (u partie)

Při nesprávném otištění citátu - tiskařský šotek - platí ta slova, která jsou otištěna v KaH. V případě špatného bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body, o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Svá řešení – rozpis tahů – zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám tam se scrabblem rádi poradí.